Město jako člen SVJ

Vložil CD (bez ověření), 25. Srpen 2021 - 13:54 ::

Měl bych dotaz pro znalé. Řeším tuto situaci. Členem našeho SVJ je město, které na shromáždění vždy vysílá svého zástupce. Zástupce město se nám nikdy neprokázal žádnou plnou mocí. Stala se nám věc, kdy jsme schválili usnesení, zástupce města hlasoval pro. Za týden poté se město ozvalo s tím, že hlasování tohoto zástupce neplatí, protože k účasti na tomto konkrétním shromáždění nebyl zmocněn. Jak je to z pohledu zákona ? Je hlasování zástupce města opravdu neplatné, nebo není ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Rozhodnutí (bez ověření), 28. Srpen 2021 - 7:49

  Platné je každé rozhodnutí shromáždění vlastníků, které je uvedeno v zápisu a které na návrh vlastníka nezrušil soud. Obrátil se vlastník na soud?

  Už se zde řešilo.

  Vložil Káďa (bez ověření), 27. Srpen 2021 - 22:59

  To rozhodne leda soud, když to město zažaluje. Záleželo by na spoustě dalších věcí, kt. jste neuvedl.

  Nejde sehnat hlas jinde a jinak? Udělat nové hlasování?

  Vložil není to tak (bez ověření), 25. Srpen 2021 - 18:21

  Nebylo zmocnění – hladování je neplatné

  Vložil není to tak (bez ověření), 25. Srpen 2021 - 18:24

  Překlep je šotek nemilý – hlasování je neplatné

  Vložil Justitianus, 25. Srpen 2021 - 15:30

  Toto ke váš problém, sokolíci. Chováte se naivně. Jak jste mohli připustit, aby na shromáždění přišel kdokoliv a tvrdil vám cokoliv? Jestliže jakýsi Franta Vomáčka tvrdí, že zastupuje vlastníka jednotky, pak je v zájmu SVJ i statutárů, aby své tvrzení doložil plnou mocí.

  • Jestliže na místě předloží plnou moc k zastupování pro konkrétní shromaždění, dáte to samozřejmě do zápisu, nebo do poznámky k jeho podpisu na prezenční listině. A tu plnou moc budete samozřejmě archivovat s pozvánkou, hlasovacími listinami a zápisem ze shromáždění.
  • Jestliže Franta je zmocněn k zastupování vlastníka jednotky na delší časové období, pak tuto plnou moc archivujete s ostatními dokumenty SVJ. Plná moc platí dokud ji zmocnitel neodvolá. V prezenční listině bude uveden vlastník jednotky zastoupený Frantou Vomáčkou na základě plné moci ze dne xx.xx.xxxx.

  Justitianus

  Vložil CD (bez ověření), 25. Srpen 2021 - 17:46

  my jsme si svého pochybení samozřejmě vědomi. Ale moje otázka zněla trochu jinak.

  Vložil Krupp, 25. Srpen 2021 - 17:57

  To ale musíte vědět vy sám. Záleží, jaká byla na schůzi účast vlastníků, případně řádně zplnomocněných zástupců a jaký byl skutečný výsledek hlasování. O tom my nevíme vůbec nic. Jirka

  Vložil CD (bez ověření), 25. Srpen 2021 - 18:00

  nezáleželo, respektive usnesení by bylo/nebylo přijato i bez jeho účasti, tak sem nepolezu.

  Vložil Petr, 25. Srpen 2021 - 18:11

  „Jak je to z pohledu zákona ? Je hlasování zástupce města opravdu neplatné, nebo není ?“

  "my jsme si svého pochybení samozřejmě vědomi. Ale moje otázka zněla trochu žd

  • – – – – – – – – -. – – – –

  Z mého pohledu nemůžete počítat hlas „města“ ani co do účasti a tudíž ani do „ANO, "NE, "ZDRŽEL SE“, ani že něco navrhl nebo se zúčastnil diskuse.

  Platí to i pro předchozí shromáždění, pokud účast nepověřeného zástupce ovlivnila to, že shromáždění bylo usnášeníschopné.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".