Měrné ukazatele spotřeby tepla na ohřev TUV

Vložil xurbj15, 9. Srpen 2011 - 11:10 ::

Řešíme v našem SVJ následující problém. Měrné ukazatele spotřeby tepla na ohřev TUV nám po několik let za sebou vycházejí cca 2,5násobně výše (0,85 Gj/m3, 0,55 Gj/m2.rok), než je stanoveno vyhláškou 194/2007 (při zohlednění tzv. nepřekročitelných limitů o něco méně). Pátrali jsme a zjistili, že tento problém vzniká tím, že jsme napojeni na výměník, který dodává teplou vodu do objektů, které mají s ohledem na svou „nebytovou“ povahu (hotel, internát)výrazně nižší průměrnou spotřebu teplé (i studené) vody na jednotku, než standardní bytovka (tedy my). Tím pádem se i podílíme mimořádně vysokým procentem na rozúčtování tepla, které vodu na teplou ohřívá. K rozúčtování dle naměřeného průtoku teplé vody dochází proto, že měřák spotřebované páry na ohřev vody je umístěn jen a pouze ve výměníku (na patách odběrných míst nikoli). Dodavatel (PTas) naše námitky nepopírá, ale hlavu si z nich nedělá. Chystáme už se na soudní spor, ale trochu těžkou hlavu nám udělali někteří „experti“, kteří upozorňují na to, že je otázka, zdali je příslušná vyhláška upotřebitelná na náš případ. Mluví se v ní totiž o budovách „nových, nebo těch, u nichž byly provedeny úpravy mající vliv na VŠECHNY tepelně-technické vlastnosti“. Otázka je, co se rozumí tím slovem VŠECHNY – zdali všechno ve smyslu tepla obecně (tj. zateplení domu i výměna stoupaček) či všechno ve smyslu tepla, které je součástí teplé vody. Jeví se nám ale jako zcela technologicky nedůvodné, (a tedy snad i v rozporu s předpokládaným záměrem zákonodárce) požadovat, aby plnění měrných ukazatelů tepla horké vody bylo vázáno na provedení zateplení pláště domu. Co si o tom myslíte? Děkuji za jakýkoli názor.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.