má právo vlastník na všechny klíče,

Vložil Čermák (bez ověření), 2. Březen 2019 - 13:54 ::

Prosím,má právo každý vlastník na všechny klíče od společných místností pro své užívání?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Bednář (bez ověření), 3. Březen 2019 - 12:28

  Dovolím si zde k zdejší diskuzi ke klíčům vložit následující záležitost, ke které jsem došel. S odkazem na trestní zákoník č.40/2009 Sb.je v § 208 dikce :

  odst.1 – kdo protiprávně obsadí nebo užívá dům, byt nebo nebytový prostor jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky nebo peněžitým trestem.

  odst.2 – stejně bude potrestán kdo oprávněné osobě v užívání domu,bytu nebo nebytového prostoru neoprávněně brání.

  odst.3 – způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  Mám za to,že je vše zde uvedené. Nikde není právní dikce, že může jakkoli blokovat vstupy do společných prostor. Proto má, ne-li měl by mít každý vlastník klíče ke společným prostorám!

  Vložil Novotný. (bez ověření), 3. Březen 2019 - 13:04

  Je žádoucí, aby do některých společných části domu byl vstup jednotlivých vlastníků evidován. Jinak nazajistíte péči řádného hospodáře (řešení ztráty či poškození uložených věcí a zařízení). Evidenci zajistíte nejlépe půjčováním klíčů vč. evidence zápůjčky klíčů.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 3. Březen 2019 - 16:24

  do všech společných prostor s vyjimkou těch, kde je režim přístupu upraven ve stanovách. To může být např. prádelna, sušárna nebo domovní kotelna, strojovna výtahu atd.

  Vložil Občan ČR (bez ověření), 3. Březen 2019 - 18:01

  3. Březen 2019 – 17:07 a 3. Březen 2019 – 17:16, co jste nepochopily na slovech „s vyjimkou těch“.

  Vstup do technických místností přece nikdo nepožaduje. Viz. doplňující příspěvky od tazatele.

  Vložil ....... (bez ověření), 3. Březen 2019 - 17:07

  To jste tedy na omylu. Např. ve strojovně výtahu nemá vlastník co dělat. Taky v kotelně nemá co dělat. Není osobou odpovědnost do těchto místnosti vstupovat.

  Vložil JaVa, 3. Březen 2019 - 17:16

  Samozřejmě,že máte pravdu.Do těchto i jiných technických místností, je nepovolaným osobám vstup přísně zakázán a kdo není prokazatelně proškolen a pověřen provozovatelem zařízení ke vstupu,tak ten tam nemá, co dělat!

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil P_V (bez ověření), 4. Březen 2019 - 9:47

  Kupodivu zas podle jiného výkladu, který tu také zazněl, do některých technických prostor musí mít volný přístup naprosto každý, pokud se tam vyskytuje nějaký uzávěr. Jak z toho ven?

  http://www.portalsvj.cz/…nich-uzaveru

  Vložil . (bez ověření), 2. Březen 2019 - 19:26

  Pokud jsou to klíče třeba k prádelně @ kolárně atp., tedy k místnostem užívaným společně všemi vlastníky, tak jistě ano, ale taky jsem si musel svépomoci, že jsem si je vypůjčil od jiných vlastníků a přidělal jsem si je, neboť je výbor odmítl poskytnout s tím, že je nemá, a že by je měl předat předchozí vlastník – převodce.

  Prostě výbor si občas vymýšlí a ulehčuje práci, což je v případě placeného výboru poněkud smutné zjištění.

  Vložil ... (bez ověření), 2. Březen 2019 - 17:36

  Čemu říkáte společné místností?

  Vložil Čermák (bez ověření), 3. Březen 2019 - 7:53

  doplňuji „společné místnosti“. Sušárny,prádel­na,žehlírna(man­dl),místnost pro drobné opravy vlastníků(býv­.akumulátorov­na),komora za výtahem,kočákár­na,kolárna(roz­dělená kočárkárna).Jedná se o společné místnosti v suterénu,kde si výbor v čele s předsedou vyměnili vložky! Takže tak zamezili volnému přístupu VJ k jejich užívání. Je to postavené na svévolném rozhodnutí předsedy SVJ, přičemž je zde sešit pro evidenci.

  Vložil RD (bez ověření), 3. Březen 2019 - 10:06

  Jsem pro kontrolu nad využíváním společných prostor po dohodě s vlastníky. Množství prostor, které popisujete, je udivující, my takové štěstí nemáme. I tak je zneužívání společných prostor až příliš časté. Počinaje odložením nepotřebných věcí stěhovavším se nájemníkem a dohadovánim se s vlastníkem bytu, aby se postaral o odvoz; jak to dopadlo si dovedete představit, vlastník nic neodvezl, postarat se musel výbor. Klíče od dílny na drobné opravy by si měli zájemci vyzvedávat případ od případu a vracet po kontrole pořádku, atd. Na co potřebujete klíč od kočárny, nemáte-li malé dítě? K čemu by všem měla sloužit komora za výtahem netuším, snad pro úklidové prostředky. Shrnu-li to, dohodnout s vlastníky účel uživání a nastavit pravidla užívání i případnou úhradu při používání nad rámec spoluvlastnického podílu.

  Vložil Čermák (bez ověření), 3. Březen 2019 - 11:53

  Prosím,doplním Vám záležitosti.„Díl­na“,býv.akumu­látorovna,nyní používaná pro drobné opravy vlastníků (bez možnosti použití sváření),je jinak opatřena sešitem,kam se zapisuje VJ a jeho spotřeba el.(viz odečítací hodiny. Nemá význam,aby měl někdo klíč k zapůjčení!Stačí zápis do sešitu.Není zde důvod aby někdo kradl… Zlomený vrták každý nahradí k doplnění.Ko­čárkárna-je pro využití odložení květin na zimu na zhotovený regál,úschova malých vozíků, a rovněž tak úschova saní,bobů,koloběžek a malých dětských kol,které se nevejdou do kolárny,když tato je zhotovena přepažením kočárkárny,aby tak došlo plnému využití celého prostoru.Navíc nebyla potřeba ïnstalace světla.Komora za výtahem – slouží coby „hospodářská místnost“ pro uskladnění materiálu pro užívání domu, např.barvy pro malování,sádra a pod.V komoře při vstupu do domu jsou uloženy pomůcky pro úklid.(hrablo,koš­ťata,kbelík,ko­nev a j.)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".