lze považovat členy SVJ při konání schůze Shromáždění za osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost?

Vložil Křížová (bez ověření), 9. Říjen 2020 - 10:37 ::

Lze považovat členy SVJ při konání schůze Shromáždění za osoby společně vykonávající podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost? V takovém případě bychom nemuseli dodržet podmínku fyzické účasti pouze 10 osob. Děkuji

  • Koronavir

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 9. Říjen 2020 - 10:51

Paní Křížová,

nedomnívám se, že by šlo tímto výkladem obejít usnesení vlády:

https://www.vlada.cz/…lati-180234/#…

Doporučuji využít Lex Covid 191/2020 Sb., zejména § 19 a § 20.

Hezký den!

Pavel

Vložil Petr J., 13. Říjen 2020 - 17:15

A co tohle:

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:  zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,  osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,  osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry;

Vytáhnu ze zákona pro přehlednost:

a to s výjimkou:

osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob.

  1. Shromáždění jednou za rok te tzv. „ze zákona“
  2. Shromáždění je nutné konat ve vyšším počtu osob.

Nevztahuje se tedy vyjímka i na shromáždění? Myslím si, že by vyjímku bylo možné aplikovat. Prosím o odpověď kompetentní osobu.

Vložil Lukrecie (bez ověření), 13. Říjen 2020 - 17:30

„Shromáždění jednou za rok te tzv. „ze zákona““

Zajisté, ale zákon nepožaduje presenční formu.

Vložil Petr J., 13. Říjen 2020 - 18:30

V pořádku. Jen se ptám na názor. Netvrdím, že mám pravdu.

Ale ani ji nevylučuje. Zajímá mne tedy, jestli lze výjimku aplikovat. Jde mi o kvalifikovanou odpověď. Máme mít schůzi za cca týden a z hlasování per rollam nejsem nadšený. Předpokládal bych, že výbor navrhne ještě jeden pozdější termín, kdy může pominout zákaz shromáždění nad 6 osob. Hlasováním bez diskuze se některé záležitosti řeší obtížně.

Vložil Justitianus, 14. Říjen 2020 - 0:04

Pane Petře J., ptáte se zda lze aplikovat výjimku. Na Váš dotaz jsem podrobně odpověděl v diskusi Jak konat shromáždění za nouzového stavu.

Co je tam uvedeno platí pouze za účinnosti nařízení vlády č. 1021 (407/2020 Sb.). Vláda vydává nařízení tempem každé tři dny něco jiného, takže zanedlouho může vše být jinak.

Justitianus

Vložil Petr J., 14. Říjen 2020 - 5:03

Super, děkuji za kvalifikovanou odpověď. Přesně tohle jsem potřeboval.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".