Lhůty v §8 zákona o službách

Vložil Kačírková (bez ověření), 2. Červen 2023 - 7:41 ::

Dobrý den,

dnes jsem narazila na výklad lhůt zde: https://www.financnisprava.cz/…rostredn.pdf

Mám obavu, jak to je se lhůtami v §8 zákona o službách.

Jde o lhůtu tzv. „do sféry“ nebo kdy to „převezme“ nebo kdy mu to „zašlu“?

Když mám něco předložit „poskytovateli služeb do 30 dnů“ a pošlu to 30-tý den – budu ve lhůtě nebo po lhůtě (u ekonomického poslání začne přeprava u České pošty až po 2-dnech).

A u §8/1 „Do 30 dnů od doručení vyúčtování …“ jde o datum uložení na poště tj. „do sféry adresáta“ nebo až od fyzického převzetí anebo uplynutí úložní doby – podle toho co nastane dříve (Česká pošta po úložní době zásilky se zeleným pruhem hází do schránky a s červeným vrací odesílateli. Co dělá s modrým, fialovým a oranžovým nevím.)

Děkuji za radu

Eliška

  • doručování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Doručil (bez ověření), 4. Červen 2023 - 16:18

Vše se náhle vyjasní, když nebudeme psát pouze doručení, ale podrobně, jednoznačně a srozumitelně doručení fyzické, resp. domněnka = fikce doručení.

Nemohu za to, že moudrý zákonodárce nerozumí jednoduchým pojmům a zaměňuje je a jako doručení označuje situace, kdy doručeno nebylo. Normální člověk, pokud něco odešle a není doručeno (nebo neví, zda bylo doručeno), napíše, že bylo odesláno a nebylo doručeno (nebo neví, zda bylo doručeno). Moudrý zákonodárce ovšem to vidí jinak.

Vložil Justitianus, 5. Červen 2023 - 2:36

Pane Doručile, zcela se ztotožňuji s tím, co jste napsal.

Nejvyšší soud už dvacet let žongluje s tvrzením, že k tomu, aby bylo doručeno, nemusí být doručeno. Ti hlupáci to opisují stále dokola (1). Snad proto občanský zákoník zavedl nový pojem „dojití“ (§ 570–573) – jenže zmatek se tím jedině znásobil !  

Naši zákonodárci jsou totiž stejně pitomí či neschopní jako soudci: pojmy „doručení“ a „dojití“ nejsou pro jistotu v občanském zákoníku vůbec definovány. A to přesto, že oba pojmy jsou klíčové a NOZ s nimi pracuje a odlišuje je od sebe.

Zde se diskutuje o zákoně č. 67/2013 Sb.. Jestliže příjemce služeb podává námitku nebo žádost o nahlížení do podkladů, právní jednání působí vůči poskytovateli od okamžiku dojití podle § 570 NOZ. Ale když poskytovatel služeb posílá vyúčtování, nebo požaduje novou výši zálohy, zákon výslovně vyžaduje doručení. Nikdo netušíme jaký je v tom záhadný rozdíl.

Podotýkám, že pojem „doručení“ je pro oblast soukromého práva definován v §18a/2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech; to však platí pouze při doručení do datové schránky (DS). Jinak nikoliv.

  Pojem Výskyt Definice Fikce
 1  dojití
dle NOZ
89/2012
§570
pouze v judiktuře: okamžik kdy adresát má objektivně možnost seznámit se s obsahem zásilky zásilka dojde třetí pracovní den po odeslání poštou
 2  doručení
dle NOZ
??? ???  
 3  dodání
do DS
300/2008 v zákoně nedefinováno, ale lze dovodit: okamžik, kdy se datová zpráva objeví v DS adresáta  
 4  doručení
do DS
300/2008
§18a/2
okamžik, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba dokument je doručen desátý den po dodání do datové schránky

Justitianus


(1) Poznámka:
Fakt nepřeháním. Na ukázku uvádím citát z rozsudku Nejvyššího soudu 26 Cdo 2988/2011:
„Jsou-li účinky doručení hmotněprávního úkonu spojeny s okamžikem, kdy byla zásilka uložena u pošty, měl-li adresát takovéhoto úkonu objektivně možnost se s ní seznámit, i když tak (před jejím vrácením odesílateli) neučinil, a to bez ohledu na délku doby, po níž byla zásilka u pošty uložena, pak okolnost, že si adresát později zásilku vyzvedl (ač mu v tom dříve objektivní okolnosti nebránily), nemůže odsunout účinky doručení na dobu, kdy se s jejím obsahem skutečně seznámil. Hmotněprávní úkon je třeba považovat za perfektní (doručený) okamžikem, kdy se adresát tohoto úkonu měl možnost s ním objektivně seznámit, doručení nelze vázat na okamžik, kdy je adresát „ochoten“ tak opravdu učinit (vyzvednout si zásilku, seznámit se s jejím obsahem).“
 

Vložil .. (bez ověření), 5. Červen 2023 - 21:06

Muzete odpovedet na http://www.portalsvj.cz/…a-o-sluzbach#… odkdy tedy bezi lhuta?

Rekneme ze 18.5. 23:55 hodin dorucim (emailem nebo do DS) vyzvu k placeni a 26.5. podavam zalobu. Je 7 denni lhuta splnena nebo ne?

Vložil Justitianus, 5. Červen 2023 - 23:03

Ne, nemohu odpovědět. Netuším přece kdy nastala která skutečnost rozhodná pro doručení podle § 18a odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.. To ví jedině odesilatel datové zprávy nebo její příjemce.

Kromě toho: Občanský zákoník spojuje účinky právního jednání již s okamžikem dojití. Podle § 570 platí, že právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde. Okamžik doručení je tedy bezvýznamný.

Ostatně odesilatel datové zprávy nemůže okamžik jejího doručení nijak ovlivnit! Nemůže nést odpovědnost za to, co je mimo jeho kontrolu.

Justitianus

Vložil ukázka (bez ověření), 9. Červen 2023 - 16:20

příklad: Úřad mi doručoval zásilku a toto zde, je TrackTrace z https://www.postaonline.cz. Prefixem – jsou označeny řádky nepocházející z TrackTrace:

19.5.2023 – zásilka bude vrácena odesílateli
12.5.2023 Dodání zásilky. ..... Liberec
5.5.2023 Uložení zásilky – adresát nezastižen. ..... Liberec
5.5.2023 Doručování zásilky. ..... Depo Liberec
5.5.2023 Příprava zásilky k doručení. ..... Depo Liberec
4.5.2023 – poslední den pro doručení reklamace „do sféry dispozice“
1.5.2023 Zásilka převzata do přepravy. ..... Depo České Budějovice
1.5.2023 Obdrženy údaje k zásilce.

Po dotazu na poště mi řekli, že zásilka Ekonomická má nedefinovanou dobu mezi „převzetím do přepravy“ a „přípravou k doručování“ ale obvykle to je 2-dny pracovní (tzn. ne weekendové!)

Ve výše uvedené chronologii se mi tedy zásilka dostala „do sféry“ 5.5. a zřejmě mlčky se předpokládá, že jsem byl o uložení informován. Je někde smluvně (VOP) či zákonem určeno co se při „uložení“ má stát a především kdo má odpovědnost za úkon

  • co když „výzva k převzetí“ nebyla předána/vhoze­na/umístěna do schránky/za dveře/k sousedovi apod. prostě proto, že pošťák byl zhulený nebo ho práce samotná prostě nebaví a tak ji fláká?
  • co když „výzvu k převzetí“ předá pošťák sousedovi a ten odjede na dovolenou? Já se nic nedozvím, ale podle soudu jsem měl objektivní možnost „seznámit se“ od okamžiku „uložení na poště“.

Úřad mi sdělil, že za doručení by považoval 19.5. pokud bych si zásilku osobně nevyzvedl. Ale protože jsme ji vyzvedli, má Úřad za datum doručení 12.5. To ale nekoresponduje s tím „26 Cdo 2988/2011“, kde dnem doručení by mělo být 5.5..

Chci-li psa bít, hůl si vždy najdu?
Tzn. Úřad akceptoval „den doručení“ 12.5. a akceptoval by i 19.5. (šlo o výzvu k dostavit se do 14-cti dnů na úřad tj. nejpozdeji do 2.6.). U „26 Cdo 2988/2011“ šlo ale o „den doručení“ související se lhůtou pro „výpověď z nájmu“ (zde lze chápat „úřadem“ pronajímatel, který se chtěl zbavit údajně neplatícího nájemce)

Pokud bych posílal reklamaci na vyúčtování, kdy lhůta 30-dní od doručení vyúčtování je 4.5. pak dle judikátu a stávající prekluzivní definice §8/2 zák.67/2013 jsem námitky „nepředložil ve lhůtě“, ačkoli nejsem schopen ovlivnit délku doby doručování.

Lze tedy mít za to, že „okamžikem dojití“ je buď datum převzetí (12.5.) nebo datum uplynutí úložní doby (19.5.), podle toho co nastane dříve

anebo platí ten soudcovský výklad v 26 Cdo 2988/2011, že „okamžikem dojití“ je „okamžik uložení“ (5.5.)?

Vložil Listonoš (bez ověření), 4. Červen 2023 - 11:38

V § 8 zákona o službách se píše o „doručení“, čili písemnost musí být do 30 dnů fyzicky doručena (převzata), nestačí její odeslání v poslední den lhůty, to už by bylo pozdě. Ledaže poslední den lhůty odešlete datovkou a příslušná osoba na straně adresáta se do datovky přihlásí, pak doručení stihnete, ale je to risk.

Pokud adresát písemnost nepřevezme, uplatnila by se soukromoprávní fikce doručení § 573 NOZ. Z toho důvodu není vhodné nechávat odeslání na poslední chvíli.

Vložil Justitianus, 5. Červen 2023 - 20:59
  • Listonoš (bez ověření): „V § 8 zákona o službách se píše o „doručení“, čili písemnost musí být do 30 dnů fyzicky doručena (převzata) …“

Nic takového se v zákoně nepíše. Buď si děláte hloupou srandu, nebo jste totálně zmaten.

Justitianus

Vložil ? (bez ověření), 6. Červen 2023 - 2:35

„Listonoš (bez ověření): „V § 8 zákona o službách se píše o „doručení“ …“ Nic takového se v zákoně nepíše. … Justitianus“ (Vložil Justitianus, 5. Červen 2023 – 20:59)

Do 30 dnů od doručení vyúčtování může příjemce služeb … (§ 8 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty)

Tak jak? Píše se v § 8 o doručení, nebo nepíše?

Vložil Justitianus, 6. Červen 2023 - 7:23

Pane „? (bez ověření)“, pročpak nečtete co bylo napsáno? Proč pokládáte zbytečný dotaz?

  • Listonoš (bez ověření) přece napsal tento nesmysl: „… písemnost musí být do 30 dnů fyzicky doručena (převzata).“

To je samozřejmě nesmysl. Proto jsem se ozval.

  • Přímo v § 570 NOZ je uvedeno, že zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že právní jednání řádně došlo; má tedy vůči příjemci právní účinky, i když písemnost vůbec není (fyzicky) převzata.
  • Ve veřejnoprávní sféře je běžné „doručovat veřejnou vývěskou“. Obdobně to může být upraveno i ve stanovách SVJ. Písemnost na vývěsce je „doručena“ druhého dn po vyvěšení, i když písemnost vůbec není (fyzicky) převzata.
  • V judikátech se běžně píše o „doručení vložením do domovní schránky“ na adrese, označené jménem příjemce. Zákonná fikce dojití nastane po třech dnech, i když písemnost vůbec není (fyzicky) převzata.

Není třeba vymýšlet nesmyslná tvrzení. Stačí že ani zákon ani judikatura nejsou schopny jednoznačně ozřejmit neurčitý pojem „doručení“. Není třeba k tomu násilím míchat pojem „převzetí“.

Justitianus

Vložil § (bez ověření), 6. Červen 2023 - 7:25

„Obdobně to může být upraveno i ve stanovách SVJ. Písemnost na vývěsce je „doručena“ druhého dn po vyvěšení“ (Vložil Justitianus, 6. Červen 2023 – 7:15)

Odkud soudíte, že SVJ může vlastníkovi účinně doručovat vyvěšením na jejich (= SVJ) vývěsce?

Může i vlastník doručovat SVJ vyvěšením na jeho (= vlastníkově) vývěsce? Musí SVJ umožnit vlastníkovi zřízení takové vývěsky?

Vložil . (bez ověření), 5. Červen 2023 - 8:25

“ nepřevezme, uplatnila by se soukromoprávní fikce doručení § 573 NOZ “

Je k tomu judikat, ze az kdyz neprevezme, ze se bere za dorucene 3ti den?

Co kdyz prevezme 30ty den?

Vložil Listonoš (bez ověření), 5. Červen 2023 - 16:51

Nerozumím otázce – pokud převezme právě 30. den, pak je přece doručeno včas („do 30 dnů“ = stačí doručit právě 30. den).

Spíš bývá problém s určením počkátku běhu lhůty. Od počátku se pak odvíjí běh lhůty.

Vložil Justitianus, 2. Červen 2023 - 8:30

Pletete si doručování orgánům státu s doručováním v soukromoprávní sféře. To jsou dvě různé záležitosti.

89/2012 Sb.
§ 570

(1) Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

Projev vůle dojde adresátovi, jakmile se dostane do sféry jeho dispozice, tzn. v okamžiku, kdy adresát nabude objektivní možnost seznámit se s obsahem projevu vůle. (…) Není přitom nezbytné, aby se adresát seznámil s obsahem právního úkonu; dostačuje, že měl objektivně možnost seznat jeho obsah. 

rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 2926/2009

O běhu dob a lhůt v soukromých vztazích jsem napsal zde: Splatnost, dospělost, splnitelnost dluhu.

Justitianus

Vložil LL (bez ověření), 3. Červen 2023 - 0:08

Takze bezi 10denni fikce doruceni kdyz zaslu datovkou svjcku (nebo soukromnikovi) dopis nebo je doruceno ihned odeslanim?

Podle 570 je doruceno ihned odeslanim, je tak?

Vložil Fgh (bez ověření), 3. Červen 2023 - 21:24

Dokáže na to někdo odpovědět?

Když pošlu např. předžalobní výzvu mezi soukromými osobami, tak ta lhůta běží ode dne dodání (dostala se do sféry) anebo až doručení (byť fikcí)?

Viz https://www.schaffer-partner.cz/…mymi-osobami

Vs

Tvrzení justitianus. Které si lze vyložit tak, že je doručeno ihned.

Vložil Hubert (bez ověření), 4. Červen 2023 - 4:14

a nehonte minuty ci hodiny.

FU to pocita na minuty do 24 hodin lhuty., tj pulnoc. Vetsinou to stiham ve 23:45, ale jednou jsem to posilal i 0:03 … tak jsem poslal neco a pak v klidu opravne podani.

Vložil . (bez ověření), 5. Červen 2023 - 7:26

Urok/Penale z pozdni platby ve vysi <200 Kc prece ani FU nevymeruje :-)) Zalezi kolik by vam vzniknul urok.

Navic, na podani je (byvala) nejaka lhuta navic, tusim 5 dnu.

Vložil Hubert (bez ověření), 4. Červen 2023 - 4:29

Objevily se tu dva dotazy na podobne tema.

Je z nich citit nejaky tlak na rychlost jednani v radu dni. Skoro to vypada jako by pronajimatelum najednou prestali najemci platit a maji snahu to vyresit co nejrychleji pres soudy ..... coz samozrejme nejde.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".