Legislativní nemohoucnost Parlamentu ČR

Vložil Pavel, 9. Únor 2015 - 0:11 ::

V rámci monitoringu Sb.z. jsem narazil na nepěknou věc.

V částce 13/2015 Sb.z. s datem zveřejnění 5.2.2015 byl publikován zákon č. 24/2015 s údajnou účinností od 1.1.2015.

Mnoho důležitých a rozsáhlých zákonů s účinností od 1.1. je publikováno těsně před Silvestrem nebo na Silvestra, ale aby byly publikovány více než měsíc od údajné účinnosti, to je asi nový trend. Samotné zákony mají čím dál horší legislativně-technickou úroveň a nyní půlmozci ani nezvládají správná data účinnosti.

Publikování zákonů o Vánocích již kritizoval Ústavní soud, jsem zvědav, co řekne na únorovou publikaci.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 9. Únor 2015 - 9:28

  S ohledem na § 3 zákona č. 309/1999 Sb. se domnívám, že účinnost zákona č. 24/2015 Sb. bude 20.2.2015 bez ohledu na to, co ti zoufalci v Parlamentu ČR schválili. Jak vidět, samotná písmenka v předpisu mnoho neznamenají.

  Hezký den!

  Pavel

  _____________­________________________­_____________

  § 3 zákona č. 309/1999 Sb.

  Platnost a účinnost právních předpisů

  (1) Právní předpisy nabývají platnosti dnem jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů.

  (2) Dnem vyhlášení právního předpisu je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, uvedený v jejím záhlaví.

  (3) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývají právní předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení.

  (4) Právní předpisy uvedené v § 1 odst. 1 písm. d) a e) mohou být vyhlášeny nejdříve dnem, v němž je vyhlášen zákon, k jehož provedení jsou vydány; účinnosti mohou nabýt nejdříve dnem, k němuž nabývá účinnosti zákon, k jehož provedení jsou vydány.

  Vložil Jar (bez ověření), 9. Únor 2015 - 11:21

  Myslíte tohle?

  „Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen …“

  A je to právní předpis?

  Pane Pavle, kde je nejlépe sledovat nové zákony, tedy jejich znění? Jsou někde na webu k dispozici po jejich vložení do Sbírky zákonů?

  Vložil Pavel, 9. Únor 2015 - 11:42

  Jar,

  myslím toto:

  24/2015 Sb.:

  Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

  Já finální verzi nových zákonů průběžně sleduji (no, snažím se sledovat, je toho mnoho) na www.sbirka.cz

  Předtím sleduji zákony, které mne zajímají, v Poslanecké sněmovně a Senátu.

  Předtím jsou zákony předkládány k veřejnému připomínkovému řízení na vlada.cz v knihovně připravované legislativy.

  Předtím probíhá neveřejné připomínkové řízení, ale to je neveřejné, jen pro zvané. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jar (bez ověření), 9. Únor 2015 - 12:15

  Děkuji pane Pavle, mohu to stručně zopakovat obráceně?

  Nejsem-li vyvolený ( nejsem:-)), tak se

  • kouknu na vlada.cz, do knihovny připravované legislativy, co se chystá a může připomínkovat veřejnost
  • pak to jde so Parlamentu, prochází to čteními a připomínkováním
  • po schválení do Senátu
  • nesmíme zapomenout na Moudrého na Kopci
  • pak do Sbírky, tedy k nalezení ve Sbirka.cz

  Je to správně?

  Prosím, otevřela jsem vlákno, kde mě zajímal konkrétně Váš názor na zveřejňování zápisů ze shromáždění ve sbírce listin, nemohl byste se k tomu vyjádřit? Děkuji.

  Jar

  Vložil Pavel, 9. Únor 2015 - 14:31

  Jar,

  já jsem nepsal, že jsem vyvolený,, ale že určitá jednání jsou pro zvané.

  Někdy jsem sice vyzván, abych se k něčemu vyjádřil, ale většinou se musím „pozvat“ na určitá jednání sám. Ostatně na druhé straně stolu jsou mí zaměstnanci, státní úředníci, které platím ze svých daní.

  Stojí to spoustu času, ale připadá mi to smysluplnější než zde psát dokolečka ojedinělé názory, které bych sdílel pouze sám se sebou v celičké ČR. Tím se nic nezmění. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Jar (bez ověření), 9. Únor 2015 - 15:44

  Pardon, tak pro zvané, nemyslím tím nic zlého, jste tedy

  • občas nepozvaný,
  • který se sám pozve,
  • zato povolaný,
  • nikoli vyvolený?

  Tak je to dobře?

  Co ti, co sedí naproti Vám, Vaši „zaměstnanci“, jak vidíte odbornou zdatnost, absolventů VŠFS a dalších univerzit, bylo to k něčemu, to jejich studium? Když nás tolik stálo?

  Pavle, mrkněte mi na to vkládání zápisu ze shromáždění do rejstříku, prosím. Také vkládáte, aby si všichni početli? Ačkoli u Vás by možná mohlo sloužit jako vzor:-)

  Vložil Pavel, 10. Únor 2015 - 23:52

  Jar,

  pokud moji „zaměstnanci“, které platím ze svých daní:

  a)jsou ochotni se mnou diskutovat

  b)chápou mé argumenty

  c)a dokonce je akceptují,

  tak mne jejich formální vzdělání moc nezajímá. :-))

  Pro mne je důležitý výsledek mého snažení. Zadaří se sice jen občas, ale alespoň něco.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".