Které stanovy pro SVJ platí?

Vložil Anonymous, 24. Červen 2008 - 16:13 ::

Nejčastěji se v diskuzi odvolávají čtenáři na vzorové stanovy SVJ zpracované dle zákona 72/1994 Sb. Nařízením vlády, jako pří- loha k zákonu 371/2004 Sb. ze dne 1. července 2004, byly vydánynové vzorové stanovy. Tyto však doznaly drobných změn a to vyhl. č. 151/2006 Sb. Ptám se tedy:

 1. pozbyly platnosti vzorobé stanovy zpracované podle vyhl.

  72/94, když jich spousta SVJ dosud používá?

 2. jak řešit sporné případy, kdy člen SVJ se domáhá svých práv

  podle vyhl. 371/2004 a výbor SVJ používá výkladu stanov

  zpracovaných podle vyhl. 72/94?

 3. nakolik se mohou vypracované NOVÉ STANOVY odlišovat od vzo-

  rových stanov dle vyhl. 371/2004? Je samozřejmé, že v řadě

  případů nepůjde o úplný opis vzorových stanov, ale domnívám

  se, že jakékoliv změny nesmí být v rozporu se zněním zákona.

Dovolím si nakonec položit hloupou otázku:mají stanovy podle vyhl. 72/94 snad vyšší právní účinnost, než dosud nezpracované stanovy podle vyhl. 371/2004? Dotaz: Katr

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Červen 2008 - 17:28

  Zajímalo by mne, co myslíte stanovami podle vyhl. 72/1994 Sb. Uvádíte to třikrát, vůbec tomu nerozumím.

  Vím o zákonu č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ale o žádné vyhlášce se stejným číslem.

  V zákonu platném do roku 2000 jsem slovo stanovy hledala marně.

  Od září 2000 nabyly účinnosti vzorové stanovy č. 322/2000 Sb. Z nich jsme vycházeli např. my při tvorbě vlastních stanov. Teď tedy platí v našem SVJ schválené stanovy podobné těm z roku 2000. V žádném případě však nejsou shodné. Vzor jsme využili, ale upravili podle potřeb, ovšem v souladu se zákonem.

  SVJ vzniklá po vydání novějších stanov č. 371/2004 Sb., čerpala zase při tvorbě svých stanov z těch novějších.

  Vzorové stanovy jsou závazné jen do schválení vlastních stanov.

  Máte-li schváleny vlastní stanovy, které nejsou v rozporu se zákonem, nemusí Vás vzorové stanovy zajímat. Pokud jsou Vaše stanovy v rozporu se zákonem, platí zákonné ustanovení.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous/rak (bez ověření), 24. Červen 2008 - 18:29

  Naše stanovy rovněž mají pouze odvolávku na zákon 72/94 takže nevíme podle jakývh vzorových stanov byly vytvořeny. rak

  Vložil Anonymousssse (bez ověření), 24. Červen 2008 - 16:38

  Podle mne a je to můj názor platí ty stanovy , které si řádně odsouhlasí shromáždění. Stanovy jsou základní dokument SVJ. Pořád se divím spoustě přispěvovatelům , kteří se nechají vodit státem za ručičku.JarekSVJ

  Vložil Anonymous/rak (bez ověření), 24. Červen 2008 - 18:39

  Pane Jarku! Na co potom máme parlament, když nás vodí pouze za ručičku. Potom jsme mohli nechat platit všechny zákony z totalitního režimu, nemuseli jsme vůbec chodit k volbám a ušetřili bychom stamiliardy pro nás všechny. rak

  Vložil Anonymousdddd (bez ověření), 24. Červen 2008 - 18:48

  Taky máme nějaký ten základ ze vzorových stanov, je to dobré pro rozjezd SVJ, letos jsme doplňovali stanovy. Po 7 nebo osmi letech tam bylo hodně doplňků, změn – usnesení shromáždění. Jsou to naše stanovy , jsou to stanovy našeho SVJ. Ale mě jde o něco jinšího – proč se nechovat jako zodpovědní vlastníci – proč se chovat jako vazalové některých opravdu hloupých zákonů. JarekSVJ

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".