Koupě jednotky v domě

Vložil MiPe, 31. Leden 2011 - 14:15 ::

Dobrý den,

naše SVJ tvoří 33 bytových jednotek. Vlastník jedné jednotky nepřispívá na správu. Výše dlužné částky dosáhla již přes 80 tis. Kč. Cestou realitní kanceláře, která správu zajišťuje, SVJ podalo návrh na exekuci, kterou byla pověřena soukromá exekutorka.

Mé otázky zní následovně:

 1. Může SVJ z prostředků na správu do svého vlastnictví koupit onen byt (jednotku) v případné dražbě s tím, že by jej pak využívala k pronájmu a zisk využila na investici do oprav např. ve společných prostorách?
 2. Má vůbec někdo přednostní právo na koupi bytové jednotky? Realitní kancelář a exekutorka tvrdí, že oni mají právo přednosti koupě. Mám však za to, že je to nesmysl. Že si tyto dva subjekty pletou přednost náhradu nákladů řízení s vlastní koupí bytu.

Děkuji. Mir. Petrák

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 1. Únor 2011 - 1:46

  Pane Petráku,

  SVJ je speciální právnickou osobou, které je podle § 9 odst. 1 ZoVB zapovězeno vykonávat jiné činnosti, než taxativně vyjmenované. Nabytí bytové jednotky a její následné pronajímání zcela zřejmě nepatří k činnostem správy domu. Je zcela bezvýznamné, jak má být následně použit příjem z tohoto pronájmu. Lze očekávat, že katastrální úřad odmítne po vydražení bytové jednotky provést vklad vlastnického práva, a to právě s poukazem na § 9 odst. 1 ZoVB. SVJ se nestane vlastníkem; dražební jistota, složená před zahájením dražby, propadne. Chcete-li to risknout - vaše věc.

  V souladu se ZoVB by bylo pořízení nebytového prostoru pro účely kanceláře SVJ, nebo pořízení služebního bytu, určeného pro domovníka či údržbáře. V tom případě by ovšem SVJ muselo vystupovat jako zaměstnavatel této osoby.

  K Vašemu dotazu na přednost při koupi jednotky: jestliže Vám exekutorka tvrdí něco o tom, že má při koupi přednost, okamžitě ji udejte exekutorské komoře. Je známo, že exekutoři s oblibou prodávají nemovitosti hluboko pod cenou svým známým nebo nastrčeným dalším osobám, ovšem aby si takto pořídil nemovitost sám exekutor je na pováženou. O právu realitní kanceláře se nemohu vyjádřit - takový závazek mohl být součástí původní kupní smlouvy.

  lake

  Vložil MiPe, 4. Únor 2011 - 17:26

  Opět děkuji za argumentaci. Vašimi odpověďmi mě však utvrzujete, že by koupě jednotky v rozporu se zákonem nebyla. Jaký je rozdíl mezi tím, že SVJ koupí byt a pronajme jej domovníkovi, kterého by navíc muselo zaměstnat (nadto, může SVJ vystupovat jako zaměstnavatel?), a nebo tím, že bytovou jednotku koupí a pronajme ji osobě, která fci domovníka vykonávat nebude? Je mi však jasné, že jste mi chtěl poradit, jak koupi zdůvodnit na Katastu nemovitostí. Jsou-li součástí domu nebytové prostory, které jsou pronajímány a případný zisk plyne do společné kasy, z níž se hradí správa, prostě nevidím problém v tom, aby se pronajímala bytová jednotka. Ještě jednou děkuji.

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 31. Leden 2011 - 14:46

  na katastru narazíte na §9, odst 1 věta druhá – budou chtít čestné prohlášení (minimálně), a jak zdůvodníte nabytí bytu za účelem správy netuším

  Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství“) je právnická osoba, která je způsobilá vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu“), popřípadě vykonávat činnosti v rozsahu tohoto zákona a činnosti související s provozováním společných částí domu, které slouží i jiným fyzickým nebo právnickým osobám. Společenství může nabývat věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory pouze k účelům uvedeným ve větě první.

  Vložil MiPe, 31. Leden 2011 - 15:23

  Děkuji za odpověď. To, jak jste mi odpověděl, je právě má argumentace. Jestliže by kupovaná jednotka byla primárně určena k výdělku na správu či opravu společných částí domu, není, podle mě, problém ji koupit. Vy jste mi však citoval ustanovení zákona, které znám, ale nenapsal jste mi vlastní názor(s výjimkou přesvědčení katastru nemovitostí). Přesto děkuji. Nezodpovězená zůstala i druhá otázka.

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 31. Leden 2011 - 15:39

  jednotka bude určena k výdělku !! – to není totéž jako jednotka určená na správu !! pokud koupíte byt, a uděláte tam kancelář výboru, pak ano, pokud ho budete pronajímat, jste podle mně v rozporu se zákonem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".