Konzultant na shromáždění

Vložil sl (bez ověření), 4. Květen 2015 - 17:02 ::

Vlastník si přivede na shromáždění konzultanta. Ten však není oprávněn se účastnit, hlasovat a cokoli říkat (ledaže by mu to vlastníci umožnili), pouze vlastníkovi tiše radí.

Je možné, aby mu dotyčný vlastník, který si ho přivedl, v průběhu zasedání udělil plnou moc ústně do protokolu a dále za něj řečnil onen konzultant coby zmocněnec, s tím, že vlastník však na zasedání zůstane koukat?

Jde mi o situaci, kdy vlastník není odborně vybaven čelit argumentům předsedajících či zástupcům pověřeného vlastníka a ani neumí řečnit a nechá to raději vyřídit na svém konzultantovi? A to třeba v záležitosti jediného hlasování. A při hlasování o dalších záležitostech vezme plnou moc zpět a dál si bude hlasovat zase sám a konzultant už opět nebude zmocněnec, ale zase jen prostý konzultant?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zdenek 22, 4. Květen 2015 - 19:43

  Pokud je na shromáždění vlastník osobně přítomen, tak není žádný důvod, aby byl současně zastoupen.

  Kromě toho, shromáždění není od toho, aby se na něm teprve během diskuse tvořilo usnesení ke hlasování. Všechna usnesení musí být předem připravena a předsedajícím shromáždění řádně odůvodněna. Vlastník na řádně připraveném shromáždění nemusí umět řečnit, vlastníci zejména projevují svou vůli hlasováním.

  Vložil FilipN, 4. Květen 2015 - 19:54

  „Pokud je na shromáždění vlastník osobně přítomen, tak není žádný důvod, aby byl současně zastoupen.“

  → MINUS

  „Kromě toho, shromáždění není od toho, aby se na něm teprve během diskuse tvořilo usnesení ke hlasování. Všechna usnesení musí být předem připravena a předsedajícím shromáždění řádně odůvodněna. Vlastník na řádně připraveném shromáždění nemusí umět řečnit, vlastníci zejména projevují svou vůli hlasováním.“

  → PLUS

  Vložil Zmocněnec (bez ověření), 4. Květen 2015 - 17:44

  V tom problém není.

  Problém vidím v tom, koho s sebou vzít (jaké profese, aby tomu rozuměl a současně byl ochoten).

  Jsou tací profesionálové?

  Správní firmy dělají správu celých domů, nikoli jednotlivých bytů.

  Vložil Zmocněnec (bez ověření), 4. Květen 2015 - 17:42

  Zmocnění může být kdykoli uděleno a kdykoli odvoláno, i v průběhu jednání a to libovolněkrát, i opakovaně, i vícekrát stejné osobě.

  Možných vhodných scénářů je více:

  • Na každý bod jednání údělím zmocnění jinému zmocněnci, o němž mám za to, že se k věci nejlépe v mém zájmu vyjádří. (Ostatní zmocněnci zůstanou přítomni, co kdyby byl některý z nich opakovaně potřeba.)
  • Vezmu s sebou univerzálního zmocněnce, nebudu ale jeho silami plýtvat a nechám se zastupovat pouze u některých, klíčových záležitostí. Ostatní záležitosti vyřídím sám, bez zmocněnce (který ale zůstane přítomen).

  Při dobré přípravě je možné vyjádření připravit předem a osobní účast expertů nemusí být nutná.

  I v případě zastoupení zmocněncem mám právo osobně jednat a osobně se vyjadřovat. Platí pak obě vyjádření, zmocněncovo (jednajícího mým jmémem) i moje.

  Už se zde řešilo.

  Vložil sl (bez ověření), 4. Květen 2015 - 17:53

  A může tu plnou moc udělit do protokolu ústně, nebo musí písemně? A co když předsedající trvá na písemné plné moci a než jí napíšu, tak jednání v té věci skončí?

  Vložil Zmocněnec (bez ověření), 4. Květen 2015 - 17:56

  Není problém předepsat si plné moci dopředu v dostatečném počtu vyhotovení a podle potřeby je použít.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".