koncesionářské poplatky

Vložil jarmila krenová, 14. Srpen 2019 - 18:46 ::

Dobrý den –

chtěla bych se zeptat, kdo platí koncesionářské poplatky, když je byt pronajímán? Nájemník nebo vlastník? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 14. Srpen 2019 - 19:44

  Zákon č. 348/2005 Sb.

  (1) Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

  (2) Poplatníkem televizního poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní televizní přijímač. Jestliže drží nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá televizní přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

  Vložil jarmila krenová, 15. Srpen 2019 - 9:33

  Aha, myslela jsem, že je to spíše od toho, kdo platí elektřinu, páč jak by se toto ověřovalo, kdo vlastní TV přijímač? Děkuji

  Vložil Pavel II (bez ověření), 17. Srpen 2019 - 12:21

  resp. vymahačská firma, která ČT zastupuje podepíšete čestné prohlášení o tom, že žádný přístoj přijímající TV signál nevlastníte a neprovozujete. Jestli není odběr elektřiny přepsán na nájemníka budou se pochopitelně obracet na Vás.

  Vložil Řešil (bez ověření), 17. Srpen 2019 - 20:03

  „podepíšete čestné prohlášení o tom, že žádný přístoj přijímající TV signál nevlastníte a neprovozujete“

  Zákonná povinnost podepisovat takovéto prohlášení plyne odkud?

  Vložil Leukocit (bez ověření), 18. Srpen 2019 - 6:04

  Ze zákona:

  (4) Jestliže je fyzická osoba nebo právnická osoba, která není přihlášena v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku nebo v evidenci poplatníků televizního poplatku, odběratelem elektřiny připojeným k distribuční soustavě5), považuje se za poplatníka rozhlasového a televizního poplatku s povinností platit, pokud Českému rozhlasu nebo České televizi (dále jen „provozovatel vysílání ze zákona“) po jejich písemné výzvě neoznámí písemným čestným prohlášením opak, a to s účinností od marného uplynutí lhůty 30 dnů ode dne doručení této výzvy. Součástí výzvy musí být poučení o následcích neprokázání opaku v takto stanovené lhůtě.

  Ale nebojte, to by vám nejprve tu jejich písemnou výzvu museli doručit průkazným způsobem (na dodejku, datovkou nebo alespoň doporučeně), prosté odeslání obyčejnou poštou patrně stačit nebude.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 15. Srpen 2019 - 17:15

  Spolehlivá metoda není; elektřina se použije pro určení potenciálních poplatníků – přečtěte si § 3 (4) tohoto zákona.

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-348

  Vložil jarmila krenová, 16. Srpen 2019 - 12:03

  Vložil Petr, 20. Srpen 2019 - 18:28

  Platí ten, na koho jsou rádio nebo televize přihlášené. Příp. dědic, pokud je rádio a televize na zemřelou babičku. Nebo myslíte, že by ČRo a ČT popotahovali nájemníka ? Na základě čeho ? Ani kdybyste to měla s nájemníkem ve smlouvě. To je jednoduchý právní problém, který by (snad) zvládla a Verešová, absolventka Plzeňských práv.

  Vložil jarmila krenová, 21. Srpen 2019 - 8:17

  Pokud jste si tímto komentářem „ulevil“, proč ne, ale dotaz byl již zodpovězen a nechápu, když mě tu někdo uráží, že smažou moji reakci a elegantně-arogantní odpověď, která je svým charakterem jaksi mimo zde nechají! Kdyby urážel někdo od písemného projevu vzdělaný, ale takto… Uf! OK, je to zde opravdu jen o ponižování, ale nesmíte se ozvat! Sdružení dokonalých Vás hned smaže! KLidně smažte opět, alespoň vím, co nebudu doporučovat, což je také dobré vědět!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".