Komu termostatické hlavice patří?

Vložil JaVa, 20. Listopad 2019 - 14:32 ::

Komu termostatické hlavice patří?

Obecně platným doporučením je, aby termostatické hlavice byly považovány za součást otopné soustavy domy a jejich pořízení a údržba byly hrazeny ze společných prostředků. Samozřejmostí je tento postup u bytového družstva, stejně by však mělo být i v SVJ. U vlastnictví bytů se však lze setkat s případy, kdy je termoregulační hlavice považována za vlastnictví majitele bytu a výměnu, případně servis si tedy hradí každý sám. Vlastník domu v tomto případě však nemá žádnou kontrolu nad kvalitou termoregulačních hlavic, ani nad dodržováním cca patnáctiletého cyklu pro jejich výměnu. Je pak pravděpodobné, že v některých bytech nebudou termostatické hlavice správně plnit svou funkci, což se ve výsledku může projevit ve vyšší spotřebě tepla celého domu. Termostatické hlavice v režii vlastníka domu se tak jeví jako technicky i ekonomicky správné rozhodnutí.

https://okolobytu.cz/…bo-prodelat/?…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tep (bez ověření), 20. Listopad 2019 - 17:35

  To není důležité. Rozhodující je Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.

  §6 Společnými částmi domu jsou dále

  1. jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,

  Pořízení a údržbu nelze hradit ze společných prostředků, ale dle § 1180 NOZ platí: Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

  Vězte, že garsonka má jiný počet termostat. hlavic než byt 1+3!

  Vložil JaVa, 20. Listopad 2019 - 18:31

  „Tepe“,Váš postup, se použije pouze v případě,že není v PV k budově konkrétně určeno, kam ty radiátory a termost.ventily vlastně patří.Zda do společných částí, k jednotce nebo jsou ve výlučném užívání jednotlivých vlastníků jednotek.Ono totiž ani n.v. 366/2013 Sb., § 6 nemůže měnit znění PV, bez následné dohody všech dotčených vlastníků jednotek v domě, dle § 1169 odst.2 z­.č.89/2012 sb­.,!

  Přeji hezký večer.JaVa

  Vložil tep (bez ověření), 21. Listopad 2019 - 9:58

  I v PV mohou být chyby a i já jsem se vyjádřil nepřesně: Ze společných prostředků se hradí termostat. ventily, které nejsou ve výlučném užívání vlastníka bytu, např. na chodbách domu, v sušárně, mandlovně a podobně. Ze společných prostředků nelze hradit termostat. ventily ve výlučném užívání vlastníka bytu – viz § 1180 a výlučné užívání v režii výlučného uživatele.

  Jen tak je to spravedlivé a nedochází k bezdůvodnému obohacování někoho na úkor jiého či jiných.

  Vložil P_V (bez ověření), 21. Listopad 2019 - 9:48

  Jak tomto případě: V prohlášení vlastníka je, že ventily jsou součástí bytu. Prohlášení vzniklo v době, kdy tam byly obyčejné kohouty. Poté došlo k výměně za termostatické ventily, přičemž výměnu platilo SVJ (a došlo k tomu už dávno, že i kdyby to tak nemělo být, už je to promlčené). Komu tedy patří ventily teď?

  Vložil JaVa, 21. Listopad 2019 - 10:16

  „Prohlášení vzniklo v době, kdy tam byly obyčejné kohouty“,ale dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 152/2001 Sb. měl vlastník objektu, ve kterém dochází k rozúčtování nákladů na teplo mezi více uživatelů nebo uživatelem není přímo vlastník, povinnost osadit termostatické ventily (termoventily) na radiátory včetně měřičů tepla, a to do konce roku 2004.

  Vím,že se pak ta povinnost prodloužila až do konce roku 2007.

  P.S.Jak byla tato výměna financována?Hradil si každý vlastník svoje ventily nebo jste to zaplatili z „fondu oprav“?

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil tep (bez ověření), 21. Listopad 2019 - 22:15

  Do 1.1.2014 se vše hradilo dle ZoVB a ve většině SVJ je tomu tak dodnes. Změna nastane, až se poškození začnou starat o své peníze a pochopí § 1180 NOZ. Kdo se nehlásí o svá práva, tak o ně přichází. Ti, co se bezdůvodně obohacují, čekají, až to bude promlčeno. Každý rok je pro ně dobrý.

  Vložil tep (bez ověření), 21. Listopad 2019 - 10:07

  Máte-li v PV, že jsou součástí bytu, tak majiteli bytu, jinak jsou společnou částí domu ve výlučném užívání majitele bytu. V obou přípdech hradí jejich opravu či obnovu majitel bytu.

  Vložil P_V (bez ověření), 22. Listopad 2019 - 9:48

  Jenže jak jsem psal, termostatické ventily byly koupeny a nainstalovány z peněz SVJ. Staré ventily si obyvatelé mohli nechat, samozřejmě že ne nainstalované, ale třeba pro použití jinde (málokdo ty křápy chtěl). Čili zda tím úkonem nedošlo k tomu, že ventily o nichž Prohlášení hovoří, zanikly, a vzniklo tam zařízení nové, jiné technické povahy, už patřící SVJ.

  Konkrétní data – prohlášení z roku 1998, instalace ventilů 2004.

  Vložil JaVa, 22. Listopad 2019 - 10:41

  „ventily o nichž Prohlášení hovoří, zanikly, a vzniklo tam zařízení nové, jiné technické povahy, už patřící SVJ.“

  Ano i tak by se to dalo chápat.Jen ty nově instalované ventily včetně hlavic, zřejmě nepatří právnické osobě SVJ,ale do společných částí domu,které vlastní všichni vlastníci jednotek v domě, dle velikosti svého spoluvlastnického podílu.Vše záleží na tom,jak to máte po změně PV provedené v r.2004 ošetřené.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil tep (bez ověření), 20. Listopad 2019 - 17:39

  Má jít o bod e) – ne o bod 1. Přehlédl jsem se, omlouvám se za chybu.

  Vložil P_V (bez ověření), 20. Listopad 2019 - 16:42

  „nejčastějším důvodem právě zatuhnutí kuželky v termostatickém ventilu. Po sejmutí termostatické hlavice na ni zkuste špičkou šroubováku několikrát zatlačit. Mechanické procvičení je většinou dostačující k tomu, aby se opět rozpohybovala.“

  Také se může stát, že po rozcvičení ta jehla vylítne ven, protože uvnitř uhnila závlačka.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".