Kolik lidí z výboru musí podepisovat?

Vložil Anonymous, 6. Březen 2009 - 9:38 ::

Mám zajímavý problém. Typicky má SVJ zapsané v obchodním rejstříku kolik lidí musí podepsat dokumenty SVJ. Typicky předseda+místop­ředseda apod.

Ale pokud tam nemáme kolem podpisu zapsané NIC? Řídí se to nějakým obecným předpisem?

FÚ tvrdí že musíme mít 2 podpisy. Jde tento požadavek podložit nějakým paragrafem?

P.L.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 6. Březen 2009 - 10:19

  zákon o bytech č.72/1994 Sb. §9 odst.13:

  ......Jde-li o písemný právní úkon, musí být podepsán předsedou výboru a dalším členem výboru........

  Vložil Petr, 6. Březen 2009 - 12:30

  Jakpak si s tím problémeme poradila banka pro nakládání s účtem? Ta se řídí obchodním rejstříkem. Přeptejte se. Podívejte se do stanov, obchodní rejstřík se řídí stanovami, pokud vím. Případně se můžete přímo na rejstříkovém spouu.

  Vložil Anonymou (bez ověření), 6. Březen 2009 - 19:59

  my také nemáme na výpisu z rejstříku napsáno, kdo podepisuje. A v bance po nás proto chtěli notářský zápis ustavující schůze obsahující schválené stanovy, kde je napsáno, kdo podepisuje.

  Vložil Steve (bez ověření), 6. Březen 2009 - 18:32

  Ono zas tak jednoduché to nebude. Sice odst. 13 § 9 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy..... výslovně uvádí „…předsedu a dalšího člena výboru…“, ale je tu další právní norma (odst. 2 čl. VIII. NV č. 371/2004 Sb.,kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, o kterou se opírá i usnesení příslušného soudu k zápisu do rejstříku, hovořící následovně: „… Jde-li o písemný právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru…“ Z tohoto znění jednoznačně vyplývá, že písemné právní úkony může provádět také pouze předseda. Ovšem dále je nutné uvést, že poslední věta tohoto odstavce zní: „…Podepisuje-li předseda spolu s místopředsedou, je podpis místopředsedy považován za podpis dalšího člena výboru…“ Z toho by se dalo velice nepřímo odvodit, že příslušná právní norma vydaná jako usnesení vlády se nevyjádřila podle principů logiky (myšleno jako vědní obor), avšak touto posledně citovanou větou se snaží navázat na normu zákonnou (tedy, že předseda nemůže písemný právní úkon provádět sám). Podle mého je to pouze právní problém. Totiž předseda tak jak tak může podepisovat pouze s vědomím výboru. A pokud vznikne jeho podpisem škoda, je za ní zodpovědný jako občan v souladu s příslušnými ustnoveními občanského zákoníku (viz odst. 8 čl. VIII. NV č. 371/2004 Sb.). Můj závěr je, že pokud předseda podepíše něco pouze sám, je to ke druhým stranám právoplatné. V tomto případě nese za případné škody zodpovědnost pouze on (nikoliv výbor).

  Vložil ivo6 (bez ověření), 6. Březen 2009 - 23:03

  Pravnik nejsu, ale ja ty uvedene formulace chapu jako „(A nebo B) a C“, s dodatkem ze je mozne i „(A a C)“. Vase interpretace „A nebo (B a C)“ mne nedava smysl. ivo6

  Vložil Pavel, 6. Březen 2009 - 23:51

  Pane ivo6,

  s Vaším názorem souhlasím.

  Výklad „A nebo (B a C)“ je sice gramaticky možný, ale byl by v rozporu se ZoVB (§9/13). Byl by i v rozporu s čl. VIII/2 vzorových stanov.

  Stranou ponechávám problematiku písemného právního úkonu.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".