Kdo zaplatí opravu/výměnu ventilu vody v bytě? PV přikládám

Vložil Laky (bez ověření), 16. Únor 2020 - 11:26 ::

viz topic, SVJ nebo majitel bytu, neumím rozklíčovat, čí je uzavírací nefunkční ventil před vodoměrem na stoupačce a vodoměr…

Ventil nedovírá (nešťastné provenení v PPR) a ani nejde opravit a vyměnit bez rozbourání obkladů (stoupačky)…

PV: https://www.dropbox.com/…_rozvody.jpg?dl=1

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Bruno2, 17. Únor 2020 - 5:44

  Bytový uzavírací ventil patří samozřejmě do společných částí, oprava by se měla platit z prostředků SVJ nebo družstva.
  ALE – jeden z členů našeho družstva požádal o výměnu zatuhlého ventilu. Za družstvo jsem opravu objednal a zaplatil. Podle instalatéra, který práci prováděl, nebylo ventilem pohnuto řadu let, byl zcela „zamrzlý“. Na schůzi jsem tedy upozornil, že je potřeba ventil rozpohybovat nejméně 2× za rok a kdo to neudělá, nepůjde oprava na vrub družstva.

  Vložil a (bez ověření), 17. Únor 2020 - 6:00

  Nepište tady nesmysly. Pokud je dům družstva, tak ventil nemůže patřit ani vlastníkovi a ni do společných části, je to pak majetek družstva. Oprava nepůjde na vrub družstva? A na vrub koho půjde? Jako předseda máte osobité nápady. Oni vám to členové družstva „žerou“? Vždyť od nich zcela jistě vybíráte paníze do fondu oprav. K čemu pak ten fond máte. když z něj nejste schopni zaplatit výměnu ventilu. To, aby se ventilem hýbalo je záležitost družstva, koho jiného záležitost by to měla být?

  Vložil Bruno2, 17. Únor 2020 - 7:12

  Podle vás je pohybování ventilem záležitostí družstva. To myslíte, že bych měl 2× ročně chodit po bytech a hýbat páčkami ventilů? Z tzv. fondu oprav se hradí opravy,které nespadají do kategorie drobných oprav podle nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

  Vložil a (bez ověření), 17. Únor 2020 - 8:26

  Bruno, vy nejste družstvo, vy jste Bruno. Tak proč byste měl chodit 2× ročně chodit hýbat páčkamipo bytech. Povinností družstva je toto zajistit. To není povinností toho, kdo bydlí v bytě. Main got,vy jste tedy předseda.

  Vložil Bruno2, 17. Únor 2020 - 8:41

  Dobře, tak jiný příklad. V bytech máme plynové kotle, jejich vlastníkem je družstvo, větší opravy nebo jejich výměnu tedy hradí družstvo. Povinností uživatele je však zajistit každoročně servis kotle, vyčištění a seřízení. Když to někdo nebude respektovat a v důsledku toho bude kotel vyžadovat velkou opravu v řádu tisíců korun nebo dokonce jeho výměnu, mám ochotně vydat vysokou částku ze společných prostředků jen proto, že nájemce neplní své povinnosti? Jak by na to reagovali ostatní, svědomití členové?

  Vložil Dotazovatel (bez ověření), 17. Únor 2020 - 15:48

  „V bytech máme plynové kotle, jejich vlastníkem je družstvo, větší opravy nebo jejich výměnu tedy hradí družstvo. Povinností uživatele je však zajistit každoročně servis kotle, vyčištění a seřízení.“

  Tohle plyne z nájemní smlouvy, a nebo z právní úpravy?

  Vložil Bruno2, 17. Únor 2020 - 16:50

  Nařízení vlády č. 308/2015 §§ 4,5

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 17. Únor 2020 - 16:56

  Nájemní smlouva, je písemná dohoda, závazná pro obě strany.Pokud je její obsah v souladu se zákonem,tak platí to ,co je v ní uvedeno a tečka.

  Vložil Krupp, 17. Únor 2020 - 11:26

  A proč máte v bytech ventily a kotle, jejich vlastníkem je družstvo? Tím jste si zadělali na problém o němž píšete? Za prvé musíte rozlišovat, jestli by mělo případnou opravu řešit a platit družstvo a za druhé kdyby někdo třeba chtěl nějaký dražší lepší a vymakanější kotel, má smůlu. Někdo se o kotel bude starat mnohom líp, vydržel by mu třeba déle a nic z toho nemá. Jirka

  Vložil Bruno2, 17. Únor 2020 - 13:10

  To je tedy otázka – proč máme v bytech kotle a ventily? No protože to tak někdo vyprojektoval a nekdo jiný postavil. Ostatně si myslím, že vlastní kotel je to nejlepší řešení.

  Vložil Krupp, 17. Únor 2020 - 13:24

  Píšete vlastní kotel je nejlepší řešení a na jiném místě píšete, že každý bude mít jiný a předpokládám, že svůj, kotel. Družstvo jako vlastník přeci může rozhodnout, čím jsou byty vybaveny. Pokud nejsou vybaveny kotlem a družstvo rozhodne, že každý může mít svůj, je to ideální řešení. Pak se družstvo nemusí starat ani o revize ani opravy. Co tu píše Justinianus, na tom vůbec nezáleží. A proto ta otázka, proč jsou stávající kotle družstva a máte problém s opravami a revizemi? A stejné je to s ventily. Jirka

  Vložil Justitianus, 17. Únor 2020 - 12:25

  Pan Krupp neví, že nájemce v pronajatém bytě nemá právo ani odmontovat kotel etážového topení, ani jej nesmí nahradit jiným, vlastním kotlem.

  Snad si nemyslíte, že nájemce si může v cizím bytě dělat co chce?

  Justitianus

  Vložil Laky (bez ověření), 17. Únor 2020 - 12:32

  Na člena BD se imho vztahuje 308/2015 a tedy drobné opravy a běžnou údržbu si řeší ve své režii, je tak?

  To se týká i bojleru, jde o vyjmenovanou opravu. Kotel asi ne.

  Vložil a (bez ověření), 17. Únor 2020 - 8:56

  Pane Bruno, pokud má družstvo zájem, aby vše fungovalo tak jak má, tak to takhle nemůže řešit. Družstvo za ten servis odpovídá. Copak vy neznáte lidi, jak se dokáží chovat. Lidi s prominutím kašlou na nějaké povinnosti, které jim ukládá družstvo. Jak to budete řešit, to se budete soudit? Musíte to prostě zařídit tak, aby to fungovalo. Družstvo musí ten servis objednat,oznámit lidem termín a pak je můžete postihovat, když to nebudou respektovat. Vždyť jim to můžete naúčtovat, co pořád řešíte. Problém je v tom, že si tu správu neumíte zorganizovat, pane předsedo. Sám si vyrábíte problémy. Stejné to je i s opravou kotle.

  Vložil Bruno2, 17. Únor 2020 - 13:00

  Na to vám rád odpovím. V současné době jsou kotle ve většině bytů na konci své životnosti, proto čl. schůze rozhodla o jejich postupné výměně. A protože brzy dojde k převodu bytů (včetně kotlů) do vlastnictví členů, rozhodli jsme, že každý si může vybrat kotel dle svých představ. Takže v bytech jsou (a budou) kotle různých značek, výkonů, modelů, průtokové nebo se zásobníkem). Někomu uplyne termín servisního zásahu na jaře, jinému na podzim. Každou značku kotle servisuje jiná firma. Proto se o svůj kotel každý člen stará sám.

  Vložil Justitianus, 17. Únor 2020 - 8:35

  Družstvo může uložit nájemcům družstevních bytů, aby dvakrát ročně hýbali ventilem. V tom problém není. BD může tuto povinnost uložit buď v nájemních smlouvách, nebo ve svých stanovách, nebo v usnesení nejvyššího orgánu družstva.

  Ten, kdo takovou povinnost nesplní, bude pak odpovídat za vzniklou škodu. Otázkou je jak družstvo prokáže, že nájemce nehýbal tím ventilem každého půl roku …

  Justitianus

  Vložil solid, 16. Únor 2020 - 14:31

  Dle Vašeho PV vcelku jasné.Pouze rozklíčuji a Vaše PV ohledně rozvodů vody zní takto: „Součástí bytu jsou veškeré vnitřní rozvody vody včetně uzavíracích ventilů pro jednotlivé byty“. Dle PV je ventil Váš.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 16. Únor 2020 - 15:14

  A ty si „blb“ nebo si na něho jenom hraješ.Nevíš ,že když je něco v PV ohledně společných věcí nejasně napsané,tak se postupuje podle zákona?

  Vložil solid, 16. Únor 2020 - 16:01

  Hmm,a copak je v PV od Laky špatně nebo nejasně napsáno?

  Vložil . (bez ověření), 16. Únor 2020 - 13:06

  Ventil podle textu, co jste poslal, lze považovat za součást stoupačky, jeho opravu tedy hradí svj. Patrně vás zajímají hlavně ty obklady. Ovšem, co se týče obkladů musíte vycházet z původního stavu, jak to bylo udělané původně. Pokud si vlastník bytu zazdil stoupačky sám z vlastní iniciativy, tak si ty obklady musí dát do pořádku sám na vlastní náklady. Pokud to zazdil, neměl to dělat. Měl nechat přístup k ventilu.

  Vložil Laky (bez ověření), 17. Únor 2020 - 12:09

  Nevím kdo a co zazdil a jak to bylo původně provedeno, to byl jiný majitel, faktem je, že navařený PPR ventil (který prokapává a nedovírá) nelze jej vyměnit, když se ustřihne PPR trubka, pro svářečku už není (dle sdělení přítomného instalatéra) místo.

  Bohužel, kdyby byla na PPR stoupačce (která je v posledním podlaží a dále už tedy nevede) klasická závitová přechodka a klasický vyměnitelný ventil, lze ventil vyměnit ve stoupačce (stoupačka je jen na jednu trubku cca 20×20 cm)

  Jelikož je PPR ventil navařen na PPR trubku, je problém. Kdo to takto vymyslel a provedl nevím a nezjistím.

  Vložil Justitianus, 16. Únor 2020 - 11:48

  Vaše Prohlášení vlastníka je vadné. Je v této věci neurčité, nejednoznačné a nesrozumitelné. Někdo opisoval bez vlastní mozkové činnosti… Vyjděte tedy z nařízení vlády č. 366/2013 Sb.. Společné jsou:

  … rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; (…)

  Justitianus

  Vložil Laky (bez ověření), 16. Únor 2020 - 11:32

  Nic jiného k rozvodu PV neobsahuje.

  Vložil JaVa, 16. Únor 2020 - 12:47

  „Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace(potrubní rozvody vody,plynu,elek­troinstalace,a­pod.)kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů.“

  Jelikož nepíšete nic o tom,že by ty bytové ventily a podružné vodoměry byly v PV vyčleněny k výlučnému užívání jednotlivých vlastníků jednotek v domě,včetně způsobu podílení se na hrazení jejich oprav a údržby,tak nepředpokládám,že by „tvůrce“ PV, měl na mysli hlavní ventily stoupacího vedení vody,které bývají většinou umístěny ve sklepě domu a nikoliv v bytech a tudíž ve Vašem případě, patří bytové ventily do společných částí domu a jejich výměnu či opravu, zajišťuje a plně hradí právnická osoba SVJ!

  Přeji hezký den.aVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".