Kdo nemůže být předsedou?

Vložil Anonymous, 24. Červenec 2021 - 10:00 ::

Existují nějaké překážky pro výkon funkce předsedy (nebo obecně člena statutárního orgánu) SVJ?

Nějaká porušení zákonných povinností při správě domu, která vylučují, aby daná osoba ve funkci dále pokračovala?

Kvalifikační požadavky na předsedu nejsou bohužel žádné, to se zde už řešilo, může být klidně bez ukončeného základního vzdělání, to samo o sobě ničemu nevadí. Proto se ptám na pochybení, která by vylučovala další výkon funkce. (Raději napíšu, že předmětem dotazu není odvolání člena orgánu shromážděním.)

  • statutární orgán

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zájem (bez ověření), 7. Srpen 2021 - 21:36

Podle občanského zákoníku i občanského soudního řádu nemůže právnickou osobu zastupovat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastupované právnické osoby, tj. v případě, že nastane konflikt zájmů. Zájmy SVJ jsou přitom dané zákonem, zájmy předsedy mohou být nejrůznější a nemusí být snadno patrné, tím méně prokazatelné.

Tolik právní ustanovení. Prosím zdejší právní experty o upřesnění, jak se tato ustanovení použijí v SVJ a jak se promítnou v praxi.

Vložil P (bez ověření), 27. Červenec 2021 - 21:24

Podle mě tam nutnost mít čistý trestní rejstřík.

Vložil Hubert (bez ověření), 27. Červenec 2021 - 12:21

Je to voleny organ, neco podobneho jako do parlamentu.

Vložil Petr, 2. Srpen 2021 - 13:42

Na

www.problemysvj.cz/…redsedu-svj/

31.8.2018 – Jak vybírat profesionálního předsedu SVJ?

Je to de facto manažerská funkce!

Účinností nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014 jsou nároky na volené orgány jasně definovány ve velmi známém § 159, který budu opět citovat:

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.Výbor SVJ – znalosti

(2)

(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".