Je SVJ spotřebitelem?

Vložil Jan Novák (bez ověření), 4. Prosinec 2023 - 20:30 ::

Je společenství vlastníků jednotek spotřebitelem? Jde mám o to, zda je SVJ oprávněno podat stížnost k Energetickému regulačnímu úřadu na dodavatele plynu, který neoprávněně odpojil bytový dům od plynu. Našel jsem rozsudek Nejvyššího soudu z roku 2021, kde se mluví o tom, že SVJ by mělo být považováno za spotřebitele, ale bylo to v úplně odlišné situaci. A podle unijního práva má být spotřebitelem jen fyzická osoba …

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 5. Prosinec 2023 - 11:13
  • „Je společenství vlastníků jednotek spotřebitelem? Jde mám o to, zda je SVJ oprávněno podat stížnost k Energetickému regulačnímu úřadu na dodavatele plynu …“

  Pletete si pojmy.
  Nejde o nějaké podávání stížností, nýbrž o rozhodování sporů.
  Ten kdo odpojil dům od plynu není dodavatel, nýbrž distributor.

  SVJ je nepochybně zákazníkem, jestliže nakupuje plyn pro své vlastní konečné užití v odběrném místě (zákon 458/2000 Sb. §2/2/b/25). SVJ však není spotřebitelem.

  SVJ se může obrátit na ERÚ a požádat o rozhodnutí sporu s distributorem/do­davatelem, a to jako zákazník podle §17/7 tohoto zákona. K tomu ovšem SVJ nemusí být spotřebitelem.

  458/2000 § 17

  (7) Energetický regulační úřad dále

  a) rozhoduje spory o uzavření smlouvy podle tohoto zákona mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a zákazníkem a spory o omezení, přerušení nebo obnovení dodávek nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie z důvodu neoprávněného odběru nebo neoprávněné distribuce, 

  b) rozhoduje spory o splnění povinností ze smluv mezi držiteli licencí nebo mezi držitelem licence a zákazníkem podle tohoto zákona v případech, ve kterých by jinak byla k rozhodnutí sporu dána příslušnost soudu, pokud s pravomocí Energetického regulačního úřadu rozhodovat vzniklý spor souhlasí všichni účastníci řízení

  c) rozhoduje spory o připojení nebo přístupu k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě, přepravní soustavě, zásobníkům plynu a těžebním plynovodům, včetně sporů o přístupu k přeshraniční kapacitě pro přenos elektřiny, přepravu plynu nebo distribuci elektřiny nebo plynu, (…)

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".