Je ČR právní stát?

Vložil 951 (bez ověření), 19. Listopad 2019 - 10:43 ::

Občas tu nějaký neználek napíše, že ČR je právní stát a že soudy fungují. Při jejich sníženém IQ asi tuto nepravdu budou tvrdit i po shlédnutí následujících příběhů: https://www.seznamzpravy.cz/…nedaji-82746?…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Nečlen II (bez ověření), 22. Listopad 2019 - 22:10
  • První reportáž:

   pochybily jihomoravské lesy. Soudy probíhají. Bývalý zámecký dvůr je druh nemovitosti, u něhož lze restituci předpokládat a jehož historii by měl majitel znát.

  • Druhá reportáž:

   pochybilo město Dobříš. Soudy probíhají. Pan „poškozený“ koupil pozemek v roce 2003 za 300 000,–, nyní od města požaduje 2 160 000,–.

  • Třetí reportáž:

   Rodině pana „poškozeného“ po roce 1948 několikrát znárodnili hospodářství, ale restituce u něj neproběhla.(?) Pozemky v pronájmu. I přes rozšíření okruhu restituentů v roce 1996 neověřil dopad na statek, jenž je druhem nemovitosti, u něhož lze restituci předpokládat a jehož historii by měl majitel znát.

  „Je ČR právní stát?“ Ano, samozřejmě, mimo jiné tím, že se starým šlechtickým rodům vrací co jejich jest.

  Vložil Sousedka (bez ověření), 22. Listopad 2019 - 13:31

  Něco k tématu je zde:

  https://www.idnes.cz/…6_domaci_jum?…

  Doporučuji projít i diskusi k článku, zejména těm, kdo zde tvrdí, že soudy fungují a policie funguje.

  Vložil 54321 (bez ověření), 20. Listopad 2019 - 6:09

  Výbor SVJ zadal do projektu na revitalizaci domu i soukromé části domu, které máme v prohlášení k domu zapsané jako součást bytové jednotky, neboť jsme si byty kupovali dle zákona 72/1994 Sb. Přesto, že máme ve stanovách jako úvodní část citovaný §, že SVJ se může zavazovat pouze ke společným částem domu, ne k tomu, co patří vlastníkům, dle oz §1189, výbor dal podklady pro projekt na revitalizaci domu i se soukromými částmi domu, požádal o úvěr i na soukromé části, žádal o stavební povolení i na soukromé části. Obrátili jsme se na soud a jak myslíte, že jsme dopadli. Blbě, soudci jsou kreativní co se týká zákonů. V žalobě jsme bohužel doslovně necitovali §, které byly porušeny a ne všichni zákony znají. Ale dobré je písemné soudní potvrzení, že žaloba i rozšíření žaloby bylo podáno včas a správně. Takže jsme se odvolali k VS. Ale už se to pomalu ozývá ze všech stran. Stavební povolení jsme nedostali, kriminální policie prošetřuje sjednání úvěru pro SVJ i na soukromé části bytu, neboť jsme se obrátili na státní zastupitelství. Co dodat. Někdy nás prostě jen jeden soudní proces neochrání. Proto asi máme tolik soudů, aby se ti nižší postarali o práci těm vyšším. Mlýny melou pomalu, ale jistě. Výbor ručí za svá špatná rozhodnutí celým svým majetkem. Ono až se to nasčítává – změna projektové dokumentace, platba za stavební povolení, platba advokátů… Stále věřím, že vlastnické právo je právo absolutní, které působí vůči všem ostatním osobám. Je chráněno stanovami, zákony, Listinou základních práv a svobod. Mezi základní možnosti ochrany vlastnických práv patří ochrana svépomocí, ochrana státní a soudní správou. Že někdy někdo selže, to se stává u každé profese. Pouze soudci jsou nezávislí, nenesou žádnou odpovědnost jako kopáč s minimálním platem.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 20. Listopad 2019 - 13:50

  Nepíšete nic o nejdůležitější věci: o splácení soukromých částí bytu. O vlastnickém právu také hezká slova, ale čím, kým a jak, bylo vlastnické právo porušeno?

  Vložil Graplova, 20. Listopad 2019 - 8:41

  Gratuluji, snad to bude poučením pro ostatní. To samé se stalo u nás. Myslím, že při revitalizaci tak postupuje drtivá většina a nedomýšlí důsledky. Např. jedná-li se o balkony, které nejsou zapsány jako společná část – velké byty tak doplácejí na malé s balkonem nebo bez něho, protože na úvěru se podílejí všichni velikostí vl.podílu. O úvěrovém podvodu nemluvě.

  Vložil Graplova, 20. Listopad 2019 - 11:48

  Kdo mínusoval prosím zdůvodnit, jinak nemá žádný komentář smysl.

  Vložil H.Kosová (bez ověření), 20. Listopad 2019 - 13:45

  Kdo mínusoval?

  Statutáři, kteří mají máslo na hlavě. U nás je to stejný scénář, a je tedy možné, že jedním z nich byl náš předseda výboru nebo jeho zástupkyně. Anebo oba…

  Vložil Graplova, 20. Listopad 2019 - 18:06

  Taky mám podezření, že se zde ozývají potrefení třeba z Českých Budějovic – například naše předsedkyně nebo někdo z KT služeb.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 20. Listopad 2019 - 14:05

  Scénář píší vlastníci svým hlasováním. Pokud se nechci odstěhovat, tak prostě respektuji vůli většiny v domě.

  Ručit za několikamilionový úvěr navýšený o pár stokorun za „soukromé“ okno opravdu není život ohrožující záležitost. K řešení zůstává pouze splácení okna jeho vlastníkem.

  Vložil 54321 (bez ověření), 22. Listopad 2019 - 5:12

  Škoda, že jste nedal kontakt. Myslím, že by se na Vás obrátilo pár žadatelů abyste jim ručil za jejich úvěr na soukromý majetek. Ona ta revitalizace vyjde na 377 000,– Kč na jednotku, za 25 let uhradí každý o 100 000,– Kč navíc. Myslíte, že to všichni zvládnou? Já myslím, že ne, taková rozvedená matka s dětmi, vdova,to nezvládne. A já bych ručila nejen za společnou část domu, ale i za soukromou část. S tím nesouhlasím neboť ze zákona ručím pouze za úvěr na společné části domu. Úvěr ani nebyl odhlasován potřebným množstvím hlasů, neboť v domě máme byty města a dle zákona o obcích 128/2000 Sb § 38 odst.4, město nemůže ručit fyzickým osobám, a pokud tak učiní, právní úkon je neplatný. Jo vysvětlujete to soudkyni, když už je rozhodnuta o výsledku a toto se jí nehodí. Ignoruje to, tak jako mnoho jiných § oz. Došla k závěru, že nevadí, že jsme nebyli seznámeni s podmínkami úvěru, i když úvěr musí být vždy odhlasován včetně podmínek dle oz § 1208, samotný výbor o nich nemůže rozhodnout, viz.: Výkladové stanovisko č. 5 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti. Soudkyně rozhodla, že jsme měli povědomí jaké asi ty podmínky budou a to stačí. Mám to černé na bílém :-))))

  Vložil Graplova, 20. Listopad 2019 - 16:44

  Scénář píší vlastníci svým hlasováním – hlasovat však mohou pouze o společných částech. Přikláním se ale k názoru,že k řešení může být splácení okna nebo balkonu jeho vlastníkem, zejména v případě, že ne všichni si mohou takovou investici dovolit. Nesmí se však na této částce podílet všichni vlastníci velikostí vl.podílu. Teď se ozvou hlasy, že takovou půjčku, kterou poskytne SV vlastníkovi(nic jiného to není) není SV oprávněno poskytovat a v případě úvěru mluvíme také úvěrovém podvodu. To je výbor buď tak odvážný nebo lehkomyslný nebo tomu nerozumí? V případě balkonu se rozhodně nejedná o zanedbatelnou částku.Nikdo mě nemůže nutit přispívat na komfort druhého. Připomínám, že se stále hovoří o vlastnictví vlastníka,ne o věci společné, tak, jak je popsáno v „Prohlášení vlastníka“ – u jednotek zapsaných podle zákona o vlastnictví bytů.

  Vložil 54321 (bez ověření), 20. Listopad 2019 - 5:32

  K tomuto tématu bych nakopírovala to co napsal Michal Horáček: Právní stát musí mít dobré právo „Skutečný právní stát budeme mít tehdy, až budeme mít dobré a respektované právo. Skeptik by na to mohl říct, že to nebude nikdy. Nicméně je to na nás, abychom se o to snažili. Dobré právo musí být totiž rozumné z hlediska obsahu a musí být dobré i z hlediska formálního, tedy musí být jasné, srozumitelné a přehledné,“ řekl ve svém úvodním vystoupení profesor Karel Eliáš, který jinak mluvil zejména o tom, že právní stát není stav, který máme, ale spíš cíl, k němuž bychom měli směřovat. Další téma profesora Eliáše se týkala soudcovské tvorby práva. „Soudci často velmi kreativně a často správně řeší různé mimořádné situace tak, aby se dospělo k dobrému výsledku. Na tuto problematiku ostatně poukázal už Aristoteles v Etice Nikomachově, kde uvedl, že zákon řeší věci povšechně, a jakmile se jeví něco mimo povšechného, má zasáhnout soudce a má rozhodnout podle normy, jakou by tvořil, kdyby byl sám zákonodárcem,“ uvedl Eliáš.

  Jiří Přibáň se následně věnoval zejména otázce vazby mezi právním státem a demokracií, na úvod také zmínil otázku důležitosti justice. „Jestliže nemáte svého soudce, nemá vůbec cenu bavit se o vládě práva či právním státu,“ řekl na úvod svého vystoupení. „Za sebe bych se odvážil tvrdit, že právní stát je právním státem jen tehdy, když právo vystupuje na obranu slabých a bezmocných,“ uvedl dále Přibáň s tím, že za uplynulých 27 let se v České republice na jednu stranu změnilo prakticky všechno, ale na druhou stranu bohužel skoro nic.

  Vložil AsiTak, 20. Listopad 2019 - 22:13

  Pokud ve Vašem SVJ byla schválena rozhodnutí v rozporu s právem, tím bylo dáno najevo, že většina si přeje řešit problémy dle předsedy, výboru a členů následníků stávajícího vedení. Je otázka, zda byla tato část členů poučena o nesprávnosti této varianty. Ať už varianta dle práva nebo dle SVJ, vždy se jedná o jednu možnou variantu z několika dalších možných. Posuzujeme-li legitimitu volby dle demokratického principu “platí rozhodnutí většiny“, pak snahu prosazování vlastního názoru pomocí státu/soudu též můžeme hodnotit jako nespravedlivé. Nakonec právo a soudy neslouží státu ale lidem, a pokud lid „soudy a právo“ nechce, tak mu za každou cenu nevnucujte. Pokud i Vy dokážete akceptovat rozhodnutí většiny, pak nastane stav spokojeně kooperujících jedinců, což je cílem i působení soudů a zákonů.

  Vložil 54321 (bez ověření), 22. Listopad 2019 - 4:36

  AsiTak přečtěte si občanský zákoník. Vůle většiny v rozhodování o společných částí domu je vždy jen o společných částech domu, NE O MAJETKU VLASTNÍKŮ.

  § 245 – případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout je toto usnesení neplatné.

  § 1211 – vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit.

  §1189 – SVJ může spravovat a zavazovat se pouze ke společným částem, ne k tomu co je vlastnictví členů

  Vložil ???? (bez ověření), 25. Listopad 2019 - 4:58

  Píšete, že u soudu jste dopadli blbě. Podali jste odvolání, budete dál bojovat, nebo jste to vzdali? Co soudce řekl na úhradu soukromého majetku z úvěru SVJ ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".