Jaký je rozdíl mezi schůzí a shromážděním SVJ

Vložil Ludmila, 22. Prosinec 2015 - 17:25 ::

Posílám k nahlédnutí pozvánku na schůzi SVJ. Jaký je rozdíl mezi schůzí a shromážděním? Poslední shromáždění se konalo v květnu 2013.Také dávám k diskusi obsah této pozvánky. Děkuji.

PřílohaVelikost
pozvánka schůze Zachariášova 25.11.2015.jpg356.66 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 24. Prosinec 2015 - 19:44

  Podle zákona platí, že shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Tyto osoby tvoří shromáždění ze zákona, i kdyby se neznali a nikdy se nesešli. Mohou se samozřejmě sejít, a pak se toto jejich setkání nazývá schůze či zasedání. Abych byl přesný:

  • V SVJ(2000) podle ZoVB se používá pojem „schůze shromáždění“.
  • V SVJ(2012) podle NOZ se používá pojem „zasedání shromáždění“.

  Takže závěrem:

  • shromáždění = skupina všech vlastníků jednotek v určitém domě
  • schůze či zasedání = událost, která se odehrává v daném místě a čase, za přítomnosti (všech či jen některých) osob z této skupiny.

  lake

  Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 24. Prosinec 2015 - 21:36

  „Mohou se samozřejmě sejít, a pak se toto jejich setkání nazývá schůze či zasedání.“

  Pan lake napsal, že pokud se vlastníci jednotek sejdou, jejich setkání se nazývá schůze či zasedání, a mohou tedy rozhodovat záležitosti v působnosti shromáždění vlastníků jednotek. Není tomu tak. Ne každé setkání vlastníků jednotek je schůzí či zasedáním a ne na každém setkání vlastníci jednotek mohou rozhodovat. Vlastníci se mohou sejít či scházet u piva, u ohně, na čundru, na náměstí, na nádraží, plánovaně i náhodně, pravidelně i nepravidelně, přičemž tato setkání nejsou schůzemi ani zasedáními.

  Vložil 100 % (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 4:43

  Jaký je rozdíl mezi zasedáním shromáždění a shromážděním? Asi jako mezi motorem automobilu a automobilem.

  Vložil 232323 (bez ověření), 23. Prosinec 2015 - 3:11

  Za daleko podstatnější závadu této schůze nebo shromáždění považuji to, že na pozvánce je odsouhlasní příspěvku do fondu oprav a údržby bytů. Údržba bytů nepatří pod správu SVJ. Hlasování o příspěvku na údržbů bytů vůbec nepříchází do úvahy. A do správy domu patří taky opravy domu, tak proč tam ten fond oprav vůbec je. To vy ale nerozporujete, vy jste se ptala pouze zda to byla schůze nebo shromáždění. Byla to komedie.

  Vložil Ludmila, 23. Prosinec 2015 - 10:15

  Naopak, musím se přiznat, že pozvánku jsem sem dala hlavně pro ten obsah. Zrovna jsem se chystala připomenout aby si také někdo obsahu všimnul. Jsem ráda, že reagujete. Ono se nejedná jenom o ten nesmysl bodu 5 ale došlo i v projednání ostatních bodů o pochybení. Postupně se zde vrátím ke každému bodu v jiné diskusi. Paní předsedkyně jako ing. ekonomka, která jedná výhradně podle pokynů správy domu, má, neomezenou autoritu mezi vlastníky. Navíc si pozvala notářku, jejíž přítomnost měla ostatním zaručit oprávněnost a správnost obsahu jednání- tímto výrokem notářku uvedla. Průběh schůze byl opravdu komedie. Čekám na zápis, mám však obavu, že se ho i přes upomínku nedočkám.

  Vložil PavelII (bez ověření), 3. Leden 2016 - 14:48

  že notář ověřuje oprávněnost a správnost obsahu jednání a stále na to mnozí slyší.

  Vložil Vlastiks, 3. Leden 2016 - 14:52

  bohužel je to tak

  Notář se hodí spíše pro Výbor než pro vlastníky.

  Vložil svjvmt, 22. Prosinec 2015 - 20:01

  Shromáždění je orgán, který se schází, jako schůze ZO KSČ svého času. Když pozvete na Shromáždění (Pozvánka na Shr..), nic se nestane. Na tom se nerajtuje, podstatný je obsah.

  Vložil Ludmila, 22. Prosinec 2015 - 20:40

  Se schůzemi ZO KSČ nemám žádné zkušenosti a nemám v úmyslu na nikom a něčem „rajtovat“. Máme ve Stanovách přesně vyjmenováno co do působnosti shromáždění patří. Nejednalo se o pozvánku na schůzi shromáždění SVJ ale pozvánku na schůzi SVJ, která se konala na špatně osvětlené chodbě a schodech jednoho ze tří vchodů (celkem 30 jednotek). Je však pravda, že pokud by se obsah jednotlivých bodů pozvánky projednal a schválil v souladu se zákonem, rozhodně bych považovala takový dotaz za zbytečný.

  Vložil Švestka Jos. (bez ověření), 22. Prosinec 2015 - 17:36

  Paní Ludmilo,

  neuvádíte, zda jste se obrátila na paní Mgr. M*** V***, MBA, a s jakým výsledkem. Bude pouze osvědčovat?

  Švestka Jos.

  Vložil Ludmila, 22. Prosinec 2015 - 18:09

  Na paní notářku jsem se neobracela, nejsem členka výboru SVJ. Paní notářku pozvala předsedkyně SVJ. Schvalovaly se nové stanovy (podle starých stanov a dotazu na Rejstříkovém soudu nebyl však notářský zápis nutný). Podpisy paní notářka neověřovala, snad měla ověřit průběh jednání a následně zajistit vše na Rejstříku. Dosud jsem přes upomínku neobdržela zápis ze „schůze“. Omlouvám se, teď jsem zjistila, že jsem jako přílohu uvedla špatně oskenovanou pozvánku. Přes začernění jsou navíc některé údaje čitelné, už se ale stalo.

  Vložil Graplova, 25. Prosinec 2015 - 16:16

  Jestliže účast notářky na schůzi nebyla nutná, tak kdo jí zaplatí? Paní předsedkyně?

  Vložil lake, 25. Prosinec 2015 - 16:42

  Zda přítomnost notářky byla či nebyla nutná – to závisí na více okolnostech. Je jisté, že pouhá přítomnost notářky samozřejmě nutná nebyla. Jde však o to, zda zápis ze schůze shromáždění měl či neměl mít formu veřejné listiny.

  Ať tomu bylo tak či tak, náklad na služby notářky prokazatelně vynaložen byl. SVJ uplatní úhradu tohoto nákladu na vlastnících jednotek, a rozúčtuje jej podle spoluvlastnických podílů, neboť podle ZoVB platí:

  72/1994 Sb. § 9
  (8) Náklady na činnost orgánů společenství se považují za náklady společenství spojené se správou domu.

  Pokud se Vám to nelíbí, můžete pak (individuálně) tvrdit, že nešlo o náklad nutný a že činností SVJ Vám byla způsobena škoda. V tom případě by Vám vzniklou škodu měl hradit škůdce, to jest SVJ. Jestliže SVJ Vám odmítne škodu uhradit, můžete požadovat úhradu Vaší škody alikvotně (poměrně) na všech ručitelích. Pokud ovšem náhradu škody začnou od SVJ požadovat všichni vlastníci, každý z vás bude ručitelem na částku v přesně stejné výši jako je podíl na vzniklé škodě. Takže v součtu každý z vás vymůže 0,00 Kč.

  To, co popisuji, se Vám může zdát jako nesmyslné přelévání peněz dokola z jedné kapsy do stejné kapsy. Ale právě toto byl záměr zákonodárce. Kdo jiný by měl kontrolovat činnost SVJ, než sami vlastníci jednotek? Vždyť ze zákona ručí za závazky/dluhy společenství. Když nejsou vlastníci ve střehu a nekontrolují hospodaření členů statutárního orgánu, ať tedy platí.

  lake

  Vložil Václav Strážnický (bez ověření), 27. Duben 2016 - 18:03

  Člen společenství si zadal dodavatelské firmě úpravu bytového jádra sádrokartonem, uvádí hodnotu úprav ve výši 140.000,–Kč. Bohužel úpravou došlo k zamezení případného volného průtoku vody okolo stoupačky v případě havárie. O způsobu provedení úprav nebylo výboru nic sděleno.

  Po několika týdnech skutečně došlo k havárii na stoupačce o dvě patra výš, následovalo poškození sádrokartonu ve zmiňovaném rekonstruovaném jádru, opadání obkladů… bytové jádro bylo značně znehodnoceno.

  Vlastník, v jehož bytě došlo k prasknutí stoupačky, která je zahrnuta do společných částí domu,toto neprodleně hlásil výboru a byla neprodleně provedena opatření k zamezení škod většího rozsahu. Samotný vlastník v době havárie pobýval v lázních a nebyl řešení havárie přítomen.

  Vlastník zpětně po několika týdnech žádá po společenství plnou úhradu vzniklé škody včetně zajištění nové rekonstrukce bytového jádra, peněžní náhradu za psychickou újmu, úhradu za čas strávený úklidem po havárii, úhradu nákladů za zkrácený lázeňský pobyt… apod.

  Kdo prosím zodpovídá za vzniklou škodu a je tedy povinen škodu vlastníkovi uhradit a v jaké výši? Děkuji. V. S.

  Vložil JaVa, 27. Duben 2016 - 19:10

  Pokud máte znalcem doloženo ,že nesprávnou stavební úpravou ,kterou si nechal provést vlastník jednotky firmou(za svoji práci ručící) byl porušen zákon,podejte na něho žalobu.Solidní firmy jsou pojištěny.Jestliže je to ovšem pouze vaše doměnka,že poškozený vlastník něco zanedbal,tak vzniklou škodu Vám jistě uhradí pojišťovna u které má SVJ dům pojištěný.Jedná se o havárii vzniklou ve společných prostorách vašeho domu a poškozený vlastník jednotky má nárok na komplexní úhradu veškeré majetkové i nemajetkové újmy,která mu vznikla.JaVa

  Vložil Ignác (bez ověření), 25. Prosinec 2015 - 17:25

  „Pokud ovšem náhradu škody začnou od SVJ požadovat všichni vlastníci, každý z vás bude ručitelem na částku v přesně stejné výši jako je podíl na vzniklé škodě. Takže v součtu každý z vás vymůže 0,00 Kč.“ (napsal lake)

  To je popsáno sice správně, ale je zatajeno, že se jedná jenom o první kolo celé záležitosti. V prvním kole vymohou vlastníci jednotek škodu na SVJ. V dalším kole SVJ vymůže škodu na škůdci. Není to tedy tak, že v součtu každý vymůže 0 Kč, jak píše lake. V součtu škodu zaplatí škůdce. Je jenom třeba být důsledný a starat se o svoje práva. Spory tohoto typu advokát rád převezme.

  Vložil lake, 26. Prosinec 2015 - 19:13

  Pane Ignáci, trénujte porozumění psanému textu. Citoval jste sice mé dvě věty, ale vytrhl jste z citátu to, co bylo v textu před nimi:

  „Jestliže SVJ Vám odmítne škodu uhradit, můžete požadovat úhradu Vaší škody alikvotně (poměrně) na všech ručitelích.“*

  Takže já jsem se vyjadřoval pouze k případu, kdy SVJ odmítne škodu uhradit. Vy ale píšete o případu zcela jiném: kdy SVJ škodu vlastníkovi již uhradilo, dokonce je to podle Vás „první kolo“. Píšete tedy o zcela jiném právním stavu. Nemůže být ani řeči o tom, že bych snad něco zatajil, nebo že by můj závěr (o vymožení částky 0 Kč) byl snad nesprávný.

  lake

  Vložil horax (bez ověření), 26. Prosinec 2015 - 14:03

  Aby SVJ vymáhalo škodu po škůdci (=předsedkyni), musel by nejprve být vyměněn výbor, že. Protože za SVJ jedná výbor (podepíše se pod žalobu předsedkyně).

  Vložil levape, 22. Prosinec 2015 - 18:11

  Podle zákona se koná schůze shromáždění, jako nejvyššího orgánu SVJ

  Vložil Ludmila, 22. Prosinec 2015 - 18:39

  Jednalo se o schůzi SVJ.

  Vložil JaVa, 25. Prosinec 2015 - 9:45

  Schůze SVJ a shromáždění vlastníků SVJ vlastně jedno jest.Důležitější je při zasedání či schůze vlastníků hlasování dle jednotlivých bodů na pozvánce,které neodporují zákonům,prohlášení vlastníka, stanovám SVJ a samozřejmě průběhu odpovídající ověřený zápis.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".