Jaké jsou případné sankce

Vložil Anonymous, 15. Prosinec 2010 - 22:11 ::

Dobrý den, jaké mohou být případné sankce (co se může stát) při skutečnosti, že jsme jako nájemníci odkoupily do os. vlast. v r. 1995 od obce dům o šesti byt. jednotkách a doposud jsme nesvolali ustavující schůzi SVJ a ani nehodláme. Podle zák. 103/2000 Sb. jsme se sice automaticky stali SVJ, ale nejsme zapsáni v obch. rejstř. Ustavující schůzi by měl ze zákona svolat poslední vlastník, je to v tomto případě obec ? Děkuji za odpovědi. Tonny

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 16. Prosinec 2010 - 1:01

  Případnou odpovědnost ponesou podle § 9/9 ZoVB všichni, kteří se stali k 1.7.2000 čle­ny SVJ.

  Minimálně se jedná o sankce za nevedení účetnictví (§ 37 zákona o účetnictví a možný trestný čin nevedení účetnictví).

  Dále pokud bude něco zanedbáno a vznikne z provozu domu nějaká škoda opět odpovídají členové – „náhradní orgány SVJ podle § 9/9 ZoVB“.

  Sice rozumím Vaší nechuti řídit se paskvilem ZoVB, ale na druhou stranu se Vám to může nevyplatit.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymous, 16. Prosinec 2010 - 8:02

  „trestný čin nevedení účetnictví“

  Trestný čin má hranici škody 5000 Kč. Škoda vzniklá nevedením účetnictví této výše zpravidla nedosáhne.

  Vložil Pavel, 17. Prosinec 2010 - 1:15

  Anonymous,

  mám jiné informace.

  Stačí aby byla aktiva SVJ ve výši 100 000 Kč a při pokutě 6% je škoda podle § 37 ZoÚ ihned 6 000 Kč.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil svjvmt, 16. Prosinec 2010 - 10:51

  ale já takový trestný čin – nevedení účetnictví- v TrZ nenašel. On je tam pouze § 254 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

  Vložil Pavel, 17. Prosinec 2010 - 1:17

  svjmt,

  oba píšeme to samé, § 254/1 TrZ zní:

  „Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají, a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“

  V čem je problém?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Votočka, 17. Prosinec 2010 - 13:04

  V prokázaní úmyslu. Protože u soudu platí pravidlo:

  Dubio pro reo (v pochybnostech ve prospěch)obvi­něného. A také presumpce viny.

  Votočka

  Vložil Pavel, 17. Prosinec 2010 - 13:58

  U Tonnyho není prokázání úmyslu obtížné. Mj. píše: „doposud jsme nesvolali ustavující schůzi SVJ a ani nehodláme. Podle zák. 103/2000 Sb. jsme se sice automaticky stali SVJ, ale .....“ Oni ví, že činí protizákonně, mohou tedy oprávněně nést trestněprávní důsledky.

  Jinak právnická zásada zní „In dubio pro reo“.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil L. X. Ujasňovač (bez ověření), 17. Prosinec 2010 - 14:04

  Další zásada je presumpce neviny.

  L. X. Ujasňovač

  Vložil Votočka, 17. Prosinec 2010 - 14:10

  No jo, no. Je pátek a píšu ve fofru a nečtu, tedy po sobě, tak pozorně, jak bych měl.

  Tímto děkuji pánům za opravu mých hrubých chyb a omlouvám se všem za případnou duševní trýzeň.

  Votočka

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 17. Prosinec 2010 - 9:54

  Zákaz činnosti – patrně nám někdo zakáže bydlet ve vlastním bytě. Nebo že by nám zakázali vykonávat správu domu? To by někteří vlastníci měli radost. Anarchii a chaos by si někteří přáli mít.

  Vložil A je to. (bez ověření), 17. Prosinec 2010 - 9:11

  Podle pana Pavla bude společenství při nevedení účetnictví potrestáno odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem správy domu.

  A je to.

  Vložil Pavel, 17. Prosinec 2010 - 9:47

  A je to,

  nevím, zda vaše replika je nepovedený pokus o vtip nebo zda vůbec nic netušíte o trestním právu.

  Postavičky Pata a Mata mají určitě větší přehled o trestním právu než vy.

  Příště již na vaše slaboduché příspěvky reagovat nebudu, je to ztráta času.

  Pavel

  Vložil A je to. (bez ověření), 17. Prosinec 2010 - 10:12

  Kdo nevede účetnictví, bude potrestán zákazem činnosti. Protože součástí činnosti je vedení účetnictví, je trestem za nevedení účetnictví zákaz vedení účetnictví.

  A je to.

  Vložil rivr, 17. Prosinec 2010 - 4:02
  • znamená to, že zmíněný §254/1 TrZ nyní spáchalo těch max.6 Vlastníků společně ?
   (samozřejmě usuzuji jen z toho co uvedl tazatel – je jich 6 a zřejmě jsou to ti co tam bydleli i před r.1995).

   A hypoteticky: za kým by šla trestní odpovědnost pokud by tazatel upřesnil, že by nikdo z nynějších Vlastníků nebyl Vlastníkem při vzniku SVJ (tj. v r.1995) ?
   (p.Pavel sice uvádí všechny Vlastníky co se stali členy Společenství po 1.7.2000,
   ale §9/9 uvádí: „…vlastníci jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku…“
   )

  • povinnost vést účetnictví dovozujete z §9/1 ZoVB a následně §1/2a z.563/1991 ?

  rivr

  Vložil Pavel, 17. Prosinec 2010 - 10:03

  rivr,

  tvrdíte, že SVJ vzniklo v roce 1995. Mám jiný názor. SVJ s právní subjektivitou vzniklo podle poskytnutých informací 1.7.2000. Pouze od této doby lze zkoumat, zda je trestní odpovědnost některých osob. Pokud bylo 6 současných vlastníků členy SVJ k 1.7.2000 jsou trestně odpovědni všichni.

  Uvádíte, že já jsem se zmiňoval o vlastnících „co se stali členy Společenství PO 1.7.2000“. To je evidentní nepravda. Uvedl jsem „všichni, kteří se stali k 1.7.2000 čle­ny SVJ“.

  Trestní odpovědnost vlastníků od roku 1995 do 30.6.2000 pro nevedení účetnictví není, protože SVJ s právní subjektivitou nebylo a nebyla povinnost vést samostatné účetnictví SVJ.

  Povinnost vést účetnictví vyplývá z § 1/2a ZoÚ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil rivr, 18. Prosinec 2010 - 6:11

  opravuji:

  • při vzniku SVJ (tj. v 2000–07)
  Vložil Pavel, 18. Prosinec 2010 - 7:37

  rivr,

  tazatel Tonny uvádí: " Podle zák. 103/2000 Sb. jsme se sice automaticky stali SVJ, ale nejsme zapsáni…". Z toho dovozuji, že SVJ vzniklo 1.7.2000.

  Vaší opravě "při vzniku SVJ (tj. 2000–07) nerozumím. To bude nějaký překlep. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil rivr, 18. Prosinec 2010 - 6:08
  • zaměnit „k“ za „po“ nebyl úmysl; nechtěl jsem nic nikomu „ujasňovat“ – jen jsem položil otázky (nepřesně :( bohužel)
  • můžete přesto upřesnit: …Pokud bylo 6 současných vlastníků členy SVJ k 1.7.2000… za kým by šla trestní odpovědnost pokud by tazatel upřesnil, že by nikdo z nynějších Vlastníků nebyl Vlastníkem při vzniku SVJ (tj. v 2010) ?

  rivr

  Vložil Pavel, 18. Prosinec 2010 - 8:01

  rivr,

  uvádíte, že SVJ vzniklo v 2010. S tím nesouhlasím. Podle Tonnyho vzniklo již 1.7.2000.

  Pokud se ale jedná jen o překlepy a ptáte se na toto: „můžete přesto upřesnit: …Pokud nebylo 6 současných vlastníků členy SVJ k 1.7.2000… za kým by šla trestní odpovědnost pokud by tazatel upřesnil, že by nikdo z nynějších Vlastníků nebyl Vlastníkem při vzniku SVJ (tj. v 2000) ?“ tak odpovídám, že nevím.

  Neví to ani literatura. Ustanovení § 9/9 ZoVB je nejasné (a asi protiústavní, ale to ponechme stranou, to v ČR zase tak velkou váhu nemá). Není jasné zda se nevolnické povinnosti podle § 9/9 ZoVB převádí s převodem/přecho­dem nemovitosti nebo zda nevolnické povinnosti jsou osobním závazkem vlastníků jednotek, kteří se stali členy společenství dnem jeho vzniku.

  Osobně se domnívám, že je úplným nesmyslem aby se jednalo o závazky původních vlastníků, kteří jednotku např. prodali. Ti přeci nemohou mít např. po 10 letech odpovědnost za neschopnost současných vlastníků si zvolit statutární orgán. Nicméně se jedná o paskvil ZoVB, kde je vše možné.

  Aby se jednalo o „věcné břemeno“, které se váže k jednotce se mi zdá také nesmyslné.

  Pokud se ptáte na současné vlastníky, kteří nebyli a zároveň byli členy k 1.7.2000, tak to mi hlava nebere. :-))

  Protože původní tazatel do vlákna nepřispívá, považuji tuto ryze akademickou debatu za neproduktivní.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Krupp, 15. Prosinec 2010 - 23:56

  Pane Anonyme, kdo byl poslední vlastník budovy musíte vědět vy sám. Sankce vám přímo nehrozí. Nikdo vám však neotevře účet, hrozí sankce od finančního úřadu za nevedení účetnictví. To nehodláte v domě svítit, uklízet? Dům nebudete pojišťovat? Předpokládám, že si každý topí sám a odvoz odpadu platí každý sám. Předpokládáte, že se v domě nikdy nic nerozbije, nebudete si nic opravovat? Pokud si všechno opravíte sami, materiál najdete na chodníku?

  Jirka

  Vložil svjvmt, 15. Prosinec 2010 - 23:23

  Vznikli jste jako SVJ ze zákona, takže postup podle ZoVB a pak si přečtěte kupní smlouvu s obcí, co tam je. A co prohlášení vlastníka budovy? Co účetnictví, smlouvy o dílo …? Byl obcí určen správce? Měl by jednat.

  Vložil Votočka, 17. Prosinec 2010 - 13:38

  To nemůžete myslet vážně. Historii ZOVB zcela určitě neznáte. V roce 1995 neexistovala povinnost mít prohlášení vlastníka v písemné podobě a se strukturou, kterou předepisuje zákon. Dokonce se v té době zcela vážně diskutovalo o tom, zda budou svjéčka povinně vést jakékoliv účetnictví. Poté se ustálilo, že povedou účetnictví jednoduché.

  A kdybych chtěl být právní anarchista, tak to celé postavím na úplně jiném principu a předvedu, že svj nemusí ale lautr nic. A to i dneska.

  Votočka

  Vložil L. X. Ujasňovač (bez ověření), 17. Prosinec 2010 - 13:54

  „A kdybych chtěl být právní anarchista, tak to celé postavím na úplně jiném principu a předvedu, že svj nemusí ale lautr nic. A to i dneska.“

  Dovodit, že SVJ nemusí nic, není příliš obtížné. Jeden na to ani nemusí být právní anarchista.

  L. X. Ujasňovač

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".