Jak rozhýbat výbor SVJ

Vložil Honza (bez ověření), 8. Březen 2016 - 9:53 ::

Možná se to tu již v minulosti řešilo, ale…chtěl jsem se zeptat jak „relevantně“ případně dle zákona „rozhýbat“ výbor SVJ. Shromáždění = „slibem nezarmoutíš“, na dotazy jak formou „papírovou“, tak e-mailem nereagují. Tzn. např. chci nahlédnout do účetnictví, nemožné, chci nahlédnout do uzamčených společných prostor, nemožné, chci znát způsob pojištění „domu“, nelze, atd. atd. Díky.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastiks, 10. Březen 2016 - 8:19

  … a místo rozhýbávání Výboru hledá princeznu

  Vložil coromoro (bez ověření), 8. Březen 2016 - 14:27

  Ráda bych tuto diskusi rozvinula, myslím, že mám obdobný problém. Předsedkyně nám odmítla ukázat vyúčtování, respektive se vymluvila, že část z loňského roku ještě není vyúčtovaná (a o tu nám hlavně šlo). Je nám to samozřejmě divné, protože rekonstrukce probíhala v měsíci září – listopad, tudíž si myslíme, že by už vše mělo být zaplaceno. Nevíme o tom, že by zde byly nějaké vady, díky nimž by neproběhly všechny platby a my bychom ještě čekali na opravy. Navíc jsme si brali hypotéku. Rozhodli jsme se ale zajít na Bytasen, který má správu našeho domu pod kntrolou a budeme chtít nahídnout do příslušných dokumentů přímo tam. Nebylo by toto alespoň částečným řešením problému? Netvrdím, že je to značka ideál, ale pokud mázte podezření, že s vašim majetkem je nehospodárně zacházeno, možná nečekaně narazíte na informace, které rozpohybují i ostatní majitele domu k činnosti.

  Vložil Vlastiks, 8. Březen 2016 - 14:48

  V souvislosti s vyúčtováním a schválením vyúčtování roku 2015 je třeba požadovat konkrétní informace, které mají být součástí pozvánky, případně by měly být Výborem zpřístupněny.

  Vzhledem k dosavadním zkušenostem je však třeba si je vyžádat, nejlépe konkrétně k jednotlivým částem, jejichž posouzení zvažujete. Pokud nejste spokojeni, pak je třeba vyúčtování „napadnout“, požadovat předložení dalších informací a zpřístupnění dalších dokladů potřebných ke kontrole.

  Následný postup zvážit a jednat. Pozor na termíny a promlčecí lhůty.

  Vložil Lojza (bez ověření), 8. Březen 2016 - 19:02

  Vlastiks u vás se vyúčtování schvaluje a dostáváte na toto i pozvánku ? Můžete být konkrétnější ?

  „Pokud nejste spokojeni, pak je třeba vyúčtování „napadnout“, požadovat předložení dalších informací a zpřístupnění dalších dokladů potřebných ke kontrole“

  Tomu také nerozumím nejdříve to schvalujete a pak to napadáte ?

  Vložil Vlastiks, 9. Březen 2016 - 12:03

  Nevím jak u Vás,

  ale já napadám a (proto) neschvaluji.

  Vloni schváleno až po vyřešení zjištěných problémů s vrácením finačního rozdílu.

  Letos uvidím až (pokud) mi bude umožněno seznámení s účetními doklady, které (pochopitelně vědom si odpovědnosti a práva vlastníka na kontrolu) požaduji po předsedovi Výboru jako součást informací k pozvánce na shromáždění vlastníků.

  Vložil člen svj (bez ověření), 8. Březen 2016 - 14:37

  Pokud máte smluvního správce Bytasen, má mít pod kontrolou při správě vašeho domu svj Bytasen a ne obráceně.

  Vložil Vlastiks, 8. Březen 2016 - 14:50

  Pod kontrolou to má mít každý vlastník a vyžadovat totéž po Výboru, který to má vyžadovat po správci.

  Vložil člen svj (bez ověření), 8. Březen 2016 - 15:15

  Správcem domu je svj a to ze zákona. Pokud si svj sjedná nějakou firmu na výkon někerých činností správy, tak má mít tu firmu pod kontrolou. Vy se domníváte, že by jí snad měli mít pod kontrolou vlastníci? Jste úplně mimo, pletete hrušky s jabkama.

  Vložil Dejvická, 8. Březen 2016 - 19:59


  Výbor by v tomto případě neměl mít větší pravomoci než vlastník.
  Že je tomu přesně naopak neznamená, že to je správně.


  Viz Vaše → Správcem domu je svj a to ze zákona
  Jsem člen SVJ, ale nemám možnost do čehokoliv zasahovat, to je docela absurdní, což..???

  Vložil JaVa, 8. Březen 2016 - 19:02

  Správcem domu je ze zákona SVJ a SVJ tvoří všichni vlastníci v domě.Výbor pouze právnickou osobu SVJ zastupuje na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků, tak kdo si tady plete hrušky s jablky a kdo je mimo?JaVa

  Vložil člen svj (bez ověření), 8. Březen 2016 - 19:16

  Pokud se domníváte, že jako člen svj máte právo zavítat na kontrolu ke smluvnímu patrnerovi svj, tak to zkuste. Přeji vám hodně zdaru, dostanete hrušky a jabka. Pletete páté přes dvacáte.

  Vložil Dejvická, 8. Březen 2016 - 19:53

  JaVa má pravdu, nicméně to skutečně funguje tak jak popisuje člen svj.
  Ověřil jsem si to na vlastní kůži, a bylo marné vysvětlování že jsem vlastník a spoluvlastník společných prostor.

  Vlastně bych měl kontrolovat, ale není, potažmo podle mne chybí nástroj → jak…

  Vložil Vlastiks, 8. Březen 2016 - 18:38

  Vlastník musí mít pod kontrolou Výbor, jinak mu zvlčí.

  Vložil Vlastiks, 8. Březen 2016 - 12:46

  Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

  Čl. XIV Práva a povinnosti člena společenství

  (1) Člen společenství má práva vlastníka jednotky a člena společenství uvedená v příslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov a má zejména právo

  1. nahlížet do písemných podkladů pro jednání shromáždění, do zápisu ze schůze shromáždění, do smluv sjednaných společenstvím a do podkladů, z nichž vychází určení výše jeho povinnosti podílet se na nákladech spojených se správou domu a pozemku a s dodávkou služeb spojených s užíváním jednotky.

  (2) Člen společenství má povinnosti vlastníka jednotky a člena společenství uvedené v příslušných ustanoveních zákona o vlastnictví bytů a těchto stanov, zejména má povinnost

  1. dodržovat tyto stanovy a plnit usnesení orgánů společenství schválená v souladu se zákonem o vlastnictví bytů a těmito stanovami,
  2. zdržet se jednání, jímž by zasahoval do práva ostatních členů společenství;

  Trestní zákoník

  § 177 Útisk (1) Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.

  (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

  1. způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo
  2. spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.
  Vložil ptamse (bez ověření), 9. Březen 2016 - 10:24

  A už jste podal, podali takové trestní oznámení, na koho a jak to dopadlo? Nebo je judikát? Pokud ne, co s tím? Třeba povinnost úklidu je uvedena v mnoha stanovách a další odporující zákonu. Zajímavé, že to neřeší ani rejstřík, i to že mají st. org. je výbor/nebo předseda. Jenže některé výbory si i ze zákonů naprosto nic nedělají. Kdo se půjde soudit, stojí to za to (při našich soudech)? Kdo je podpoří?

  Vložil svjvmt, 8. Březen 2016 - 10:23

  K rozhýbání je třeba znát stanovy, OZ a jiné obecně právní předpisy se SV(J) týkající a plnění vyžadovat. Takže je třeba nastudovat. Ale nelze-li jinak právo vymoci, jste ochoten jít k soudu??
  Můžete jít do výboru, využijte svolání shromáždění. Ano, chápu, že někde to řídí carové, rozhodují… nebo nikdo.
  Kdo je odpovědný za stav domu?? Je to přece ve vašich rukou! To zde nikdo za vás nevyřeší, nečekejte řešení od boha.
  Vlastiks navrhuje sklopit uši, držet hubu, být součástí stáda … Tak si vyberte.

  Vložil Vlastiks, 8. Březen 2016 - 11:40

  Jak jste na to přišel ? Nic takového jsem nenapsal, a ani nedělám.

  Vaše dobrá rada samostudia a „je to ve Vašich rukou“, také postrádá konkrétní informaci co skutečně dělat když Výbor nekomunikuje (pouze nelze-li jinak ......)

  A Boha sem netahejte, ten má dost práce jistě jinde.

  Vložil Vlastiks, 8. Březen 2016 - 10:13

  Pokud jsi na to sám, tak těžko.

  Staneš se černou ovcí, kverulantem, možná udavačem. Vítej do klubu.

  Jak velké je Vaše SVJčko ? Jsi spokojen s pravidelným ročním vyúčtováním ?

  Vložil Arveno, 8. Březen 2016 - 11:45

  Nedalo by se pouzit cast ZÁKONAze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky souvisejícís poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ˙§ 13

  Pokuta za prodlení s nepeněžitým plněním

  (1) Jestliže poskytovatel služeb (VYBOR??) …nesplní svoji povinnost stanovenou tímto zákonem, zejména nesplní-l........nebo nedorucili včas vyúčtování nebo nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů k vyúčtování a povinnosti spojené s vypořádáním námitek, je povinen zaplatit druhé straně pokutu, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany.

  Co rika p. Lake a experti?

  Vložil Vlastiks, 8. Březen 2016 - 11:49

  …zatím

  Požaduje komunikaci, nahlížení … marně

  Vložil Arveno, 8. Březen 2016 - 12:15

  " …nesplní povinnosti spojené s právem příjemce služeb nahlížet do podkladů .."

  Vybor nemusi komunikovat staci kdyz necha mlcky nahlednout. Ale treba se mylim. Pouze bloumam o tom jak bych se pokusila to resit. Hledala jsem reseni take s ohledem na Vas boj Vlastiku. Ale co ja vim…

  Vložil Vlastiks, 8. Březen 2016 - 12:41

  … ani podle Stanov, ani podle NOZ, takže pro by plnili podle 67/2013 ?

  Možná až v souvislosti s kontrolou vyúčtování, po „pohrůžce“ možnou pokutou, a následným snižováním plateb záloh.

  Na vyúčtování roku 2015 čekám.

  P.S. Děkuji za projevenou „soustrast“.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".