Jak odstranit vady prohlášení vlastníka?

Vložil Anonymous, 24. Červen 2022 - 14:28 ::

Jak mohu docílit odstranění vad prohlášení vlastníka? Tážu se, co mohu učinit jako vlastník (nikoliv co mohou učinit vlastníci disponující většinou hlasů).

  • prohlášení vlastníka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jan77 (bez ověření), 24. Červen 2022 - 19:30

§ 1168 (Obč.Z.)

Odstranění vady prohlášení

(1) Vymezuje-li prohlášení jednotku neurčitým nebo nesprávným způsobem a neodstraní-li je původce prohlášení bez zbytečného odkladu poté, co ho na vadu upozornila osoba, která na tom má právní zájem, mohou vadu odstranit vlastníci dotčených jednotek společným prohlášením. Nedojde-li k tomu, rozhodne o odstranění vady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem.

Vložil Justitianus, 24. Červen 2022 - 16:56

Prosím uveďte konkrétně výčet vad prohlášení. Teprve podle toho byste mohl dostat nějakou použitelnou odpověď.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".