Jak aplikovat ustanovení o. z. o společných částech domu

Vložil KK (bez ověření), 17. Únor 2020 - 16:39 ::

https : // advokatnidenik . cz /2020/01/17/jak-aplikovat-ustanoveni-o-z-o-spolecnych-castech-domu/

Článek se dále zabývá otázkou aplikace o. z. na prohlášení vlastníka, pokud bylo provedeno za účinnosti zákona o vlastnictví bytů a je v rozporu s kogentně stanoveným rozsahem (minima) společných částí dle § 1160. V literatuře nepanuje shoda, zda má být prohlášení vlastníka v části, která odporuje § 1160, neplatné, či je třeba akceptovat znění prohlášení vlastníka, na jehož základě byl dům rozdělen.

Článek se dále zabývá otázkou, zda je nařízení vlády č. 366/2013 Sb. v části, která vykládá § 1160 o. z., svojí povahou dispozitivní, kogentní, částečně kogentní, či zda představuje vyvratitelnou domněnku.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vilém (bez ověření), 17. Únor 2020 - 18:36
  Vložil Kdo? (bez ověření), 17. Únor 2020 - 16:46

  Kdo je Petr Růžička, že vykládá zákon?

  Vložil ik (bez ověření), 17. Únor 2020 - 17:08

  Představte si že právník působící na Katedře správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP v Olomouci. A kdo jste Vy? Tak nám to vyložte, možná že to dokážete lépe.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".