Investování peněz z fondu oprav

Vložil SVJ Tusarova (bez ověření), 17. Prosinec 2022 - 8:12 ::

Může SVJ uložit peníze z fondu oprav do akcíí, dluhopisů apod.?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Investoval (bez ověření), 21. Srpen 2023 - 10:23

  Investujte bez rizika:

  https://www.penize.cz/…jsi-pravidla

  Vložil Hubert (bez ověření), 20. Prosinec 2022 - 10:30

  Ty penize nejsou pojistene proti upadku.

  Uz se nekolikrat stalo, ze se o to par spolecenstvi pokusilo a o penize prisly.

  SVJ neni organizace zalozena na zisk, je pochopitelne, ze jejich ucty zajimaji mnohe a radi by si neco pro sebe utrhli.

  NE,NE a NE … max sporici ucet ci terminovany vklad, ale vzdy je to ucet v bance.

  Proste zadne akcie a dluhopisy, tam si ukladejte sve penize a ne penize SVJ.

  Vložil Skřivánek (bez ověření), 17. Prosinec 2022 - 11:56

  NE!

  Všichni víme co je myšleno Fondem oprav. Ale opět se zde jistě najdou experti, kteří se na FO vyexhibují.

  Vložil Všichni (bez ověření), 17. Prosinec 2022 - 12:21

  „Všichni víme co je myšleno Fondem oprav.“ (Vložil Skřivánek (bez ověření), 17. Prosinec 2022 – 11:56)

  Všichni nevíme, co je myšleno Fondem oprav. Osvětlete nám to.

  Vložil AsiTak, 18. Prosinec 2022 - 15:06

  Problematika se diskutuje od počátku existence SVJ, zejména zda FO může existovat, a v jakém smyslu lze považovat za fond SVJ.

  Vyhláška č. 504/2002 Sb. § 18 Vlastní zdroje odstavec (2) Položka „A.I.2. Fondy“ obsahuje účelové zdroje vytvořené buď ze zisků po zdanění dosažených účetní jednotkou v předcházejících účetních obdobích, nebo zdroje bezúplatně přijaté účetní jednotkou převodem…

  Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. § 16 (1) Příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména a) příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 občanského zákoníku**

  V SVJ zisk je zanedbatelná částka z toho fond vytvořit nemá smysl. Zbývá jiný vlastní zdroj „příspěvky na správu domu pozemku“ což je významný a stálý finanční zdroj vhodný pro tvorbu fondu. Účel použití „příspěvky na správu domu pozemku“ byl nahrazen názvem „opravy“ z toho pojmenování „Fond oprav“.

  Vložil Justitianus, 18. Prosinec 2022 - 15:43

  Pane AsiTak, mýlíte se na celé čáře.

  Příspěvky na správu domu NEJSOU vlastním zdrojem účetní jednotky!!! Jde o typický cizí zdroj, který je závazkem účetní jednotky vůči vlastníkům jednotek.

  Jen hlupák může citovat vyhlášku č. 504/2002 Sb., aniž by tušil co jsou ty zmíněné „zdroje bezúplatně přijaté účetní jednotkou“.

  Bezúplatné plnění lze definovat jako plnění (peněžní i nepeněžní) bez odpovídajícího protiplnění.

  Příspěvky na správu domu jsou právnické osobě svěřovány proto, aby za ně SVJ vlastníkům jednotek poskytovalo protiplnění v podobě správy, oprav, údržby, změn a zlepšení (zhodnocení a rozšíření) jejich majetku.

  Mimochodem, shromáždění může kdykoli požadovat vrácení nevyčerpaných příspěvků (§ 1208 pism. d)). Pohádka o vlastních zdrojích je skutečně jen fantazií pana AsiTak.

  Justitianus

  Vložil AsiTak, 18. Prosinec 2022 - 15:44

  A co tvrzení Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. § 16 (1)!

  Vložil Justitianus, 18. Prosinec 2022 - 16:00

  No to snad ne!!!!! Vy skutečně chcete argumentovat tím neúčinným cárem papíru? Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. stanoví pouze „jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu v jednotce a o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné“. Přečtěte si zmocňovací ustanovení § 1222.

  Ale ať je legrace: Citujte tedy laskavě kde v nařízení vlády je uvedena ta pitomost že přijaté příspěvky na správu jsou vlastním zdrojem účetní jednotky.

  Justitianus

  Vložil § 1222 (bez ověření), 18. Prosinec 2022 - 16:42

  „Přečtěte si zmocňovací ustanovení § 1222.“ (Vložil Justitianus, 18. Prosinec 2022 – 16:00)

  To jsem si přečetl: „§ 1222 Prováděcí právní předpis stanoví, jakým způsobem se vypočte podlahová plocha bytu v jednotce, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné, a podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.

  Patrně Vám unikla tučně vyznačená část ustanovení, na které odkazujete.

  Domnívá se ještě někdo další (kromě Vás), že nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je neúčinné?

  Vložil Justitianus, 19. Prosinec 2022 - 10:50

  Citujte tedy laskavě kde v nařízení vlády je uvedena ta pitomost že přijaté příspěvky na správu jsou vlastním zdrojem účetní jednotky.

  Citujte tedy laskavě kde v nařízení vlády je uvedena ta pitomost že přijaté příspěvky na správu jsou vlastním zdrojem účetní jednotky.

  Citujte tedy laskavě kde v nařízení vlády je uvedena ta pitomost že přijaté příspěvky na správu jsou vlastním zdrojem účetní jednotky.


  Justitianus

  P.S. Pokud jde o Váš omyl ohledně (ne)závaznosti nařízení vlády č. 366/2013 Sb., rád Vám objasním jaké hluboké mezery máte ve znalosti práva. Doporučuji pro základní orientaci samostudium dokumentu „Legislativní pravidla vlády České republiky“, zejména čl. 39 odst. 6, čl. 49 odst. 1 (ten má pro tuto věc zásadní význam), a čl. 49 odst. 5. Pokud ani pak nepochopíte, otevřete si k tomu laskavě novou diskusi; tam pak Vaše omyly ohledně obsahu § 1222 rád vyvrátím, a budu k tomu citovat z judikatury Ústavního soudu. Zde je toto téma off topic. 

  Vložil AsiTak, 19. Prosinec 2022 - 15:51

  Netušil jsem, že nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je neúčinným cárem papíru. „Citujte tedy laskavě kde v nařízení vlády je uvedena ta pitomost že přijaté příspěvky na správu jsou vlastním zdrojem účetní jednotky.“ – ta pitomost přece nemusí být uveden v celostátním právním předpise, stačí vnitřní předpis SVJ např stanovy nebo předpis zásady hospodaření SVJ.

  Vložil My vám taky (bez ověření), 19. Prosinec 2022 - 16:57

  Pane Netušile, neotravujete zde 1vním rokem, tak nezkoušejte tvrdit, že se lze s debilem, lze bavit rozumně. Proč tu trolíte s lako justem?

  Vložil Luštil (bez ověření), 18. Prosinec 2022 - 15:13

  „Účel použití „příspěvky na správu domu pozemku“ byl nahrazen názvem „opravy“ z toho pojmenování „Fond oprav“.“ (Vložil AsiTak, 18. Prosinec 2022 – 15:06)

  Pane AsiTak,

  Vaše vysvětlení by bylo v pořádku za předpokladu, že správa == opravy. Po seznámení se se zákonnou definicí správy a oprav (která zde byla opakovaně uvedena a citována) se nedomnívám, že tomu tak je, Správa jistě zahrnuje i opravy spravované věci, ale podle mého názoru nelze tvrdit, že by snad správa == opravy. Tak by tomu bylo pouze v případě, že by správa kromě oprav nic jiného nezahrnovala. SVJ by potom nebylo správce, ale opravář.

  Luštil

  Vložil Justitianus, 17. Prosinec 2022 - 11:56

  Jak už zde napsal pan Radil (bez ověření):

  • Pokud vaše SVJ vytváří v účetnictví fond, pak má povinnost mít schválená pravidla pro tvorbu a čerpání tohoto fondu. Seznamte se s těmito pravidly.
  • Pokud vaše SVJ nevytváří v účetnictví fond, pak Váš dotaz je nesmyslný.

  Mohu Vás ubezpečit, že SVJ může mít aktiva například v hotovosti v pokladně, v bance na běžném účtu, na spořicím účtu, ve zlatě, ve starožitnostech, v akciích či dluhopisech.

  Justitianus

  Vložil vlastník bytu, člen svj (bez ověření), 17. Prosinec 2022 - 11:22

  To by schválil jenom člen svj blb. Nechápu, jak někdo může své vlastní peníze „spořit“ na účtu svj. Vlastníci bytů přispívají na účet svj z důvodu, aby se spravoval dům a tedy i průběžně aktuálně opravoval. Účet svj není pro vlastníky povinným spořícím, natož tak investičním účtem. To bych si radějí své peníze ukládal do strožoku. Tam by se zhodnotily lépe, ale hlavně bych o nich měl přehled.

  Vložil Radil (bez ověření), 17. Prosinec 2022 - 11:04

  Může, neboť SVJ fond oprav nemá.

  Neexistující prostředky lze uložit libovolně.

  Zdarma radil Radil.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".