Implementace směrnice ATAD do ZDP

Vložil Pavel, 7. Únor 2018 - 0:03 ::

V současné době probíhá připomínkové řízení k novelám daňových zákonů.

U ZDP se jedná hlavně o implementaci směrnice ATAD.

Nicméně i pro pronajímatele je tam něco, cituji:

Změnový bod 26. V § 25 odst. 1 písmeno g) zní:

„g) pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené poplatníkem s příjmy z nájmu,“.

Důvodová zpráva K bodu 26 (§ 25 odst. 1 písm. g))

Navrhované ustanovení nadále upravuje jako neuznatelný daňový výdaj pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené poplatníkem, kterému plynou příjmy z nájmu. Uvedená úprava se navrhuje s ohledem na povahu pojistného hrazeného poplatníkem s příjmy z nájmu, které je za účelem povinné účasti v systému zdravotního pojištění hrazeno v minimální výši a nikoliv ve výši reflektující výši příjmů poplatníka, jelikož nesouvisí s činností poplatníka.

Konec citace.

Z textu není zřejmé, zda se jedná o osoby bez zdanitelných příjmů, nebo zda ještě bude novela zákona o zdravotním a nájem bude podléhat zdravotnímu.

Ale jedno je u pronajímatelů jisté. Sazba daně se jim zvýší z 15% na 19%. Stejně tak u úroků.

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.