Hromosvod

Vložil filNad52, 21. Červen 2022 - 7:33 ::

Pěkný den, mám dotaz. Dům se třemi vchody, tj. tři SVJ. Uprostřed domu na střeše je umístěný hromosvod. Dům je řešený jako celek , tj. 1Ks jímače (tyče) a veškeré svody jsou k tomuto jímači.

Řešilo některé SVJ věcné břemeno pro dva okolní SVJ. Pokud okolní SVJ provádí revizi hromosvodu, musí přece vstoupit i na střechu druhého SVJ. Děkuji za odpověď F

  • hromosvod

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 21. Červen 2022 - 14:09

Pane filNad52, v dotazu píšete nesmysly. Určitě nejde o „dům se třemi vchody“. To by totiž mohlo existovat jen jedno jediné SVJ.

Takže je to úplně jinak než jste napsal: jde o tři sekce se samostanými vchody se třemi čísly popisnými. Jsou to tedy TŘI domy; každý z nich je zapsaný v katastru jako samostatná nemovitá věc.

Pokud jde o hromosvod, začněte tímto základním krokem:

Přečtěte si prohlášení.

Přečtěte si prohlášení.

Přečtěte si prohlášení.


Napište nám sem co všechna tři prohlášení vlastníka budovy praví o hromosvodu. Dále jaké závazky ohledně hromosvodu přešly z původního vlastníka na vlastníky jednotek ve všech třech domech. Pak teprve bude mít smysl začít se zabývat Vaším dotazem.

Justitianus

Vložil filNad52, 22. Červen 2022 - 6:36

Pěkný den, tak ano, jde o vchody se třemi čísly popisnými a třemi SVJ. Prohlášení vlastníka hromosvody neřeší. Tak a teď poraďte. F

Vložil Justitianus, 22. Červen 2022 - 12:12

Podle Vašeho popisu jde o jeden hromosvod společný pro všechny tři sekce. Takže revize se bude provádět pouze jedna na celém společném hromosvodu.

Jestliže prohlášení o hromosvodu mlčí, pak je možné že na budově nemusí žádný hromosvod být. Zjistíte to ze stavební dokumentace (je uložena na stavebním úřadě z doby kolaudace stavby – tehdy to byla jediná budova se třemi vchody). Zjistíte zda projektant předepsal v projektu hromosvod pro celou budovu; pokud ano, pak při kolaudaci stavby musel hromosvod být již namontován. (Stavebník byl povinen doložit úřadu ke kolaudaci bytového domu vstupní revizní zprávu hromosvodu.)

Jestliže hromosvod slouží třem sekcím (třem domům) a není uveden v žádném ze tří prohlášení, pak zůstal společným technickým zařízením pro tři domy. Jeho údržbu, opravy a pravidelné revize jsou povinni zajišťovat a hradit vlastníci hromosvodu. Nedojde-li k dohodě, může rozhodnout o vlastnictví hromosvodu soud.

S tím samozřejmě souvisí i povinnost umožnit k celému zařízení přístup reviznímu technikovi. K tomu nemusí být zřízeno věcné břemeno. Ten kdo nezpřístupnil zařízení, přestože byl k tomu vyzván v dostatečnem předstihu, nahradí vzniklou škodu.

Justitianus

Vložil filNad52, 23. Červen 2022 - 7:24

Rozumná odpověď. Může revizní technik, při rozdělení domu na sekce pozměnit projektovou dokumentaci hromosvodu? F

Vložil Justitianus, 23. Červen 2022 - 22:47

Zase píšete nesmysl! Podle práva nelze dům rozdělit na nějaké sekce. Dům není dort; nedá se dělit.

Revizní technik není projektant. Provádí revizi. To znamená: zjistí stav zařízení zejména z hlediska koroze, změří hodnoty zemního odporu uzemňovací soustavy, zkontroluje vodivost propojek a pevnost uchycení a vystaví revizní zprávu.

Pokud chcete nový hromosvod, je to něco jiného. Potřebujete projektanta + projekt + zhotovitele + hotové dílo. Teprve pak přijde revizní technik a provede výchozí (první) revizi nového hromosvodu.

Justitianus

Vložil Bydlil (bez ověření), 23. Červen 2022 - 22:53

„Podle práva nelze dům rozdělit na nějaké sekce.“ (Vložil Justitianus, 23. Červen 2022 – 22:47)

V jednom takovém domě protiprávně rozděleném na sekce bydlím.

Vložil Justitianus, 24. Červen 2022 - 7:39

Bydlile,

jste blb, který to pochopit neumí, nebo troll, který to pochopit nechce. Pletete si pojmy „budova“, „sekce budovy“ a „dům“. Vaše tvrzení je nepravdivé. Dejte sem adresu Vašeho domu, prokážu že kecáte.

Tazatel žije v domě, který vznikl rozdělením budovy na tři samostatné sekce; nejmeně pro jednu z těchto sekcí pak bylo do katastru vloženo prohlášení (vlastníka budovy). Ze sekce budovy se tím stal samostatný dům s jednotkami.

Dům s jednotkami a společnými částmi podle zákona č. 72/1994 Sb. je nedělitelný na více domů! Při tom by muselo napřed zaniknout rozdělení na jednotky a společné části, a zároveň by zaniklo i SVJ – právnická osoba. O tom se zde nebavíme!

Dům s jednotkami podle zákona č. 89/2012 Sb. je nedělitelný na více domů! Při tom by muselo napřed zaniknout rozdělení nemovité věci na jednotky, a zároveň by zaniklo i SVJ – právnická osoba. O tom se zde nebavíme!

Justitianus

Vložil Bydlil (bez ověření), 24. Červen 2022 - 8:51

„Dejte sem adresu Vašeho domu, prokážu že kecáte.“ (Vložil Justitianus, 24. Červen 2022 – 7:39)

Zde je:

https://bdvrbne.cz/…/o-projektu/

Vložil Justitianus, 24. Červen 2022 - 10:09

Takže potvrzeno: kecáte. V katastru existuje budova na adrese „České Vrbné 1913“, a je to rodinný dům. Budova není rozdělena na jednotky. Pokud v tom rodinném domě skutečně bydlíte, pak dobře víte, že rodinný dům není rozdělen na jakési „sekce“.

Bydlile, jste buď blb, nebo troll: přečetl jste si jakési fantazie developera na webu a šíříte zde nesmysly. Lžete že v tom domě bydlíte. Budete mazán.

Budova s číslem popisným: České Budějovice 2 [403873]; č. p. 1913; rodinný dům
Stavba stojí na pozemku: p. č. 172/1
Stavební objekt: č. p. 1913
Ulice: České Vrbné
Adresní místa: České Vrbné č. p. 1913
Vlastnické právo: BD Vrbné s.r.o., Plavská 1978/7, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 24. Červen 2022 - 13:23

existuje budova, která už neexistuje:-) https://www.stehlik-cb.cz/…e_3t2022.jpg

Vložil radka2222 (bez ověření), 21. Červen 2022 - 10:46

se třemi vchody má 3 svj? nejde tedy o tři samostatné domy?

Vložil Radil (bez ověření), 21. Červen 2022 - 9:29

Je nepravděpodobné, že hromosvod je pouze na prostřední sekci domu a nijak nezasahuje do krajních sekcí, ale možné to je. Vodorovné svody se zpravidla umísťují od kraje ke kraji hřebene střechy nebo po obvodu ploché střechy. Pokud tomu tak není, ve vlastním zájmu takovéto svody doplňte. I kdyby měla každá sekce hromosvod (zemní svod), byly by navzájem propojeny, takže by se opět jednalo o zařízení společné všem sekcím. Bez ohledu na to se jedná o společnou záležitost všech sekcí a řešení je čistě účetní, nikoliv Vámi navrhovaným zřízením služebností.

Vložil filNad52, 22. Červen 2022 - 6:43

Věci účetní, to mi zní dobře. Hromosvod je na prostřední sekcí domu a k němu svedeny svody pro každou sekcí zvlášť. Přesně tak, pokud se podívám na střechu, po všech třech sekcích po obvodě střechy je „kabel“ a následně je sveden svod pro každou sekcí zvlášť.

Nikdy se u nás oprava nerozúčtovávala, jak píšete na sekce. F

Vložil Radil (bez ověření), 22. Červen 2022 - 7:14

„Nikdy se u nás oprava nerozúčtovávala, jak píšete na sekce.“ (Vložil filNad52, 22. Červen 2022 – 6:43)

Zbývá vyřešit, v jakém poměru rozúčtovat na sekce: Rovným dílem? V poměru součtů podlahových ploch v sekcích? Jinak? Nic Vám nebrání takto dodatečně dořešit i záležitosti z minulosti.

Vložil CD (bez ověření), 21. Červen 2022 - 8:33

je jeden systém hromosvodu, který využívají tři SVJ. Poté bych předpokládal ,že se tyto SVJ vzájemně domluví na údržbě, revizích a rekonstrukcích tohoto zařízení a na podílení se na nákladech dle nějakého všemi SVJ odsouhlaseného klíče. Jinak vždy platí- zvláště se to využívá u rodinných domů a pozemků- že jako vlastník jste povinen umožnit a strpět vstup souseda na svůj pozemek, pokud je tento vstup nutný vzhledem k údržbě jeho pozemku a pokud tuto údržbu nelze vykonat jinak. Předpokládám, že toto lze aplikovat i ve vašem případu…řešit věcná břemena-služebnost mi v tomto případě připadá zbytečné…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".