Hlasování při výběru firmy na rekonstrukci

Vložil VojtaS, 12. Říjen 2011 - 9:24 ::

Dobrý den, prošel jsem na diskusi mnoho příspěvků, ale odpověď na můj dotaz jsem nenašel. Pokud tu někde je, omlouvám se a prosím o odkaz. Shromáždění odsouhlasilo většinou 85% všech vlastníků rekonstrukci vchodu(dveře, dlažba, pošt. schránky atd.). Sešly se tři srovnatelné nabídky a na dalším shromáždění se bude hlasovat o tom, která firma rek. provede. Pro výběr vítězné nabídky musí být nadpoloviční většina přítomných nebo stačí většina hlasů? Mám na mysli, pokud by hlasování dopadlo např. takto: 1. nabídka 40%, 2. nabídka 35%, 3. nabídka 25% hlasů přítomných. Je možné vybrat 1.nabídku? Díky za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Xylofon (bez ověření), 12. Říjen 2011 - 9:54

  Pokud by v součtu hlasovali všichni, lze se například domluvit na vícekolém hlasování – do druhého kola při nezvolení 50% postupují dva návrhy s nejvyšší váhou hlasů. Pak je shoda pravděpodobnější.

  Vložil lake, 12. Říjen 2011 - 9:43

  K přijetí usnesení v obecných záležitostech je nutná nadpoloviční většina přítomných hlasů na usnášeníschopném shromáždění (§ 11 odst. 2 ZoVB).

  Nepřijmete-li k věci usnesení, pak je to jako by se nic nestalo. Členové pouze vyjádřili nezávazné názory na počasí, nebo na výběr dodavatele, nebo na to který fotbalový tým je asi nejlepší.

  lake

  Vložil VojtaS, 12. Říjen 2011 - 9:56

  Díky za odpověď, já mám stejný názor, ale byly u nás hlasy, že v takovémto případě stačí jen většina hlasů, nikoli nadpoloviční.

  Vložil Pavel, 12. Říjen 2011 - 10:10

  Důležité je, kdo je oprávněn vybírat dodavatele.

  U nás shromáždění pouze schválí CO, ZA KOLIK, KDY se bude dělat a dodavatele na základě průkazného výběrového řízení vybere výbor za účasti KK a TDI. Nedovedu si představit, jak budou mnohastránkové nabídky posuzovat desítky našich členů na shromáždění. Zatím jsme takovým způsobem prostavěli 35 mil. Kč. Na začátku se několik zájemců seznámilo s procesem výběrového řízení a shledali, že je v pořádku.

  Pokud není v pravomoci shromáždění schvalovat dodavatele, tak ho může vybrat výbor i s přihlédnutím k mínění členů SVJ.

  Pokud je výběr dodavatele v pravomoci shromáždění, tak musíte hlasovat nadpoloviční většinou přítomných.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil anonn (bez ověření), 12. Říjen 2011 - 18:19

  Naprostý souhlas – stejně u nás. Dávat takové věci vybírat lidem je totální nesmysl, protože lidi nemají ani tušení v čem je která nabídka lepší nebo horší. 99% lidí uvidí jen cenu. Firmu má vybírat buď odborník nebo výbor případně kombinace obojího, toto rozhodně NENÍ práce pro shromáždění!

  Když už nic tak jen proto, že výběr ze 3 firem může dopadnout 33%-33%-33% tedy většino se nevybralo nic.

  Předseda

  Vložil VojtaS, 12. Říjen 2011 - 11:39

  od Pavel: „Důležité je, kdo je oprávněn vybírat dodavatele.“

  Ve stanovách máme ,že „Výbor jako výkonný orgán společenství… rozhoduje o uzavírání smluv ve věcech předmětu činnosti společenství, zejména k zajištění oprav, pojištění domu…“ Výběr dodavatele je tedy oprávněn provést výbor.

  Ten samozřejmě všechny nabídky vyhodnotil a přednese shromáždění svoje stanovisko. Chce ale rozhodnutí o výběru ponechat na shromáždění. Netřeba pak poslouchat řeči typu, kolik jste dostali, že jste vybrali zrovna tohohle dodavatele?

  Předpokládám, že tím, že výběr provede shromáždění a ne výbor, nelze považovat přijaté usnesení shromáždění za neplatné, poku bude nabídka vybrána nadpoloviční většinou přítomných.

  Vložil Pavel, 12. Říjen 2011 - 12:10

  Vojto,

  již jsem odpověděl:

  „Pokud není v pravomoci shromáždění schvalovat dodavatele, tak ho může vybrat výbor i s přihlédnutím k mínění členů SVJ.“

  Výbor může přihlédnout k mínění shromáždění i když toto mínění nebude nadpoloviční. Nejedná se o rozhodnutí shromáždění s povinnou minimální nadpoloviční většinou přítomných.

  Provokativním dotazům, jaký jste vzali úplatek, se stejně nevyhnete. Lidi čtou noviny a dívají se na televizi a domnívají se, že to co je v české politice standardem je možné i v SVJ. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil VojtaS, 12. Říjen 2011 - 13:14

  Pavle,

  máte pravdu v tom, že si lidé stejně budou myslet, že z toho má výbor nějaký prospěch, ale přitom do výboru se nikomu z nich nechce. Je snazší kritizovat práci druhých, než jít ukázat, jak to dělat lépe (a nechat se kritizovat). A nejvíc mě dojímají připomínky typu „Já tomu teda vůbec nerozumím, ale on bratranec Karel říkal, že by se to dalo udělat líp a levnějc“. To, že my jednáme o voze a bratranec Karel mluví o koze, dotyčného nezajímá. On to tak říkal.

  Zdravím Vojta

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".