Hlasování

Vložil Anonymous, 26. Leden 2009 - 12:15 ::

Dobrý den. Měníme stanovy a chci se zeptat, jestli takovéhle hlasování je platné. Jedná se mi o to, že opravdu starší lidé nedojdou na shromáždění. ale zase podepíší něco, o čem nic nevědí a neslyšeli nic pro ani proti, když se to řeší na shromáždění.

Zvláštní způsob rozhodování ve společenství

( 1 ) V případech, kdy je podle zákona o vlastnictví bytů potřebný souhlas všech členů společenství (§ 11 odst. 5 a § 13 odst. 3), může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy společenství také mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině či na více listinách, které obsahují označení záležitosti, k níž je souhlas vydáván, datum a podpisy členů společenství. Marta

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anon (bez ověření), 26. Leden 2009 - 12:45

  Odpověděla jste si sama.

  Vložil Petr, 26. Leden 2009 - 13:02

  Tazatelko, najděte si vlákno Hlasování emailem, není to složité, pokusit se hledat odpověď na dotaz, který zazněl možná již dříve. Já jsem uvedl stanovisko advokáta „Je zřejmě vyloučeno hlasovat mimo schůzi tam, kde je hlasovací kvórum založeno na přítomné většině (>50% nebo >75%) většinou z přítomných hlasů. Pokud je ale zapotřebí k přijetí usnesení např. 75 % hlasů všech vlastníků, a vlastníci nejsou schopni se sejít, pak si myslím, že je možné i hlasování mimo schůzi. Ale za splnění dvou předpokladů. Za a) zajistit, aby všichni vlastníci byli včas informováni o tom, že hlasování tímto způsobem proběhne, a tudíž mohli vyslovit k projednávané otázce veřejně svůj názor. A za b) že se záhy po hlasování všichni dozvědí výsledek, aby se mohli bránit proti přijatému usnesení způsobem, který jim umožňuje zákon. Není tedy přípustné, aby se o výsledku vůbec oficiálně nedozvěděli. Celý proces tedy nelze zjednodušit na to, že se dá listina někomu podepsat a tím to všechno skončí“.

  Vložil Anonymous, 26. Leden 2009 - 13:27

  Díky, já jsem to hledala pod „hlasování“ a buď jsem neměla tolik trpělivosti nebo jsem blbě hledala. Tak se omlouvám Marta

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".