Hlasovací právo - bytové družstvo-lahůdka prp právníky

Vložil Anonymous, 18. Květen 2008 - 11:19 ::

Jsme malé bytové družstvo 12 bytů a máme 11 členů. Jak hlasovat? Každý běžný byt máme my členové po jednom. Z toho ale dva byty jsou jednoho člena družstva- členské podíly zaplatil za dva byty, další jeden byt zaplatili čtyři stávající členové družstva společně aby se mohl zaplatit celý dům a tento byt zatím obývá v podnájemní smlouvě člen družstva, kterému jsme vystavili podnájemní smlouvu protože nezaplatil tento byt ale je nadále členem družstva. Otázka pro žáky 4-třídy: Kolik roků je domovníkovi? Ale vážně: Za jeden byt by měli hlasovací právo čtyři majitelé podílu a i zároveň člen družstva bez členského podílu. A co ten se dvěma byty??? Jednalo by se o hlasování pro obnovu domu a mohlo by jít i o hlasování pro vyloučení člena družstva. Byly by výhody i nevýhody. Co kdyby někdo skoupil členské podíly za 8 bytů? Mohl by zbývající přehlasovat?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Alena (bez ověření), 18. Květen 2008 - 17:22

  Obecně má každý člen družstva jeden hlas, je jedno kolik má podílů, ale podívejte se do svých stanov. I člen družstva, který nemá nájemní smlouvu na některý z bytů má jeden hlas. I ten, kdo vlastní několik členských podílů má jeden hlas. Takže, kdyby někdo skoupil třeba 8 podílů, bude mít stále jeden hlas. Jen si dejte pozor, družstvo musí mít podle zákona alespoň 5 členů – jinak spadne do likvidace. Ještě máte v dotazu jednu nepřesnost – mluvíte o čtyřech majitelích podílu – to ale není možné, protože členský podíl mohou vlastnit společně pouze manželé.

  Vložil G.X, 18. Květen 2008 - 13:17

  Já v tom žádnou lahůdku nevidím: při hlasování má každý člen jeden hlas, pokud stanovy neurčují jinak.

  G.X.

  Vložil Anonymous, 18. Květen 2008 - 13:46

  Kterým zákonem se řídí bytová družstva? Děkuji.

  Stanislav

  Vložil G.X, 18. Květen 2008 - 13:57

  Obchodní zákoník § 221 a dále

  G.X.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".