GDPR a návody/pokyny/vodítka od WP29

Vložil Pavel, 26. Únor 2018 - 0:03 ::

V reakci na článek komisařky Jourové, která kritizovala členské státy, že nepřipravily národní legislativu uvádím výňatek ze Sdělení Komise pro Evropský parlament a Radu z 24.1.2018, kde Komise informuje v jakém stavu rozpracování jsou Návody/Pokyny/Vo­dítka od WP29. Není to potěšující psaní. Komisařka by si měla zamést před vlastním prahem Komise.

Seznam jsem aktualizoval o materiály zveřejněné na www.uoou.cz s datem zveřejnění a počtem stran.

_____________­________________________­________________________­____________

Pokyny / pracovní dokumenty pracovní skupiny zřízené podle článku 29 se zřetelem k vstupu nařízení v platnost

Právo na přenositelnost údajů – ÚOOÚ 21 stran

Pověřenci pro ochranu osobních údajů

Určení vedoucího dozorového úřadu

Posouzení vlivu na ochranu údajů – Přijato ve dnech 3.–4. října 2017

Správní pokuty – ÚOOÚ – 30.11.2017 – 17 stran

Profilování – Práce probíhá

Případy porušení zabezpečení osobních údajů – Práce probíhá

Souhlas – ÚOOÚ 3.1.2018 – 27 stran

Transparentnost – ÚOOÚ 13.2.2018 27 stran

Vydávání osvědčení a akreditace – Práce probíhá

Referenční odpovídající ochrana – Práce probíhá

Závazná podniková pravidla pro správce – Práce probíhá

Závazná podniková pravidla pro zpracovatele – Práce probíhá

_____________­________________________­________________________­____________

Řadu materiálů, pokud již jsou, se nevyplatí ani číst.

Za nejdůležitější považuji dva poslední materiály, které zatím nejsou. Konec konců do 25.5.2018 je ještě daleko.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jar (bez ověření), 26. Únor 2018 - 21:22

  Pavle,

  zato se nabízí spousta komerčních školení na GDPR…

  No a když se teď všem sníží daně, musí se to dohnat na pokutách…

  Jarmila

  Vložil Pavel, 26. Únor 2018 - 23:40

  Jarmilo,

  já už školení absolvoval. Ale na školení chodím vyzbrojen literaturou, aby si ze školení něco odnesl i lektor. :-))

  O pokutách se zde již diskutovalo. V minulosti sice ÚOOÚ udělil i milionové pokuty, ale to bylo těm, kteří ÚOOÚ ignorovali a postupovali v rozporu se zákonem.

  Pokud se SVJ/BD nějak na GDPR připraví, byť nedokonale, tak pracovníci ÚOOÚ uvádí, že by pokuty neměly padat.

  Něco jiného jsou zdravotnická zařízení, banky, pojišťovny, obce atd. Tam si s GDPR užijí.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".