Garáže na společném pozemku

Vložil Dana F., 27. Říjen 2010 - 11:46 ::

Chtěla bych se zeptat, zda se jedná o černou stavbu, když si 4 členové SVJ postaví garáže na společném pozemku našeho SVJ. Nikoho se neptali, s kým jsme s manželem mluvili, nikomu nedali vědět, co mají v úmyslu. Prostě asi před třemi týdny odvezli asi půl metru do hloubky zeminy z části společného pozemku kolem našeho paneláku a vybetonovali to. A my jenom zírali, co se děje. Teprve včera večer jeden z nich začal obcházet byty s listinami a žádal nás o souhlas s touto stavbou. Cítím to jako nepoctivé jednání vůči nám ostatním vlastníkům jednotek. Takhle se přeci nejedná o společném majetku. Každý v něm máme nějaký podíl a touto stavbou nám tito čtyři vlastníci znemožní jeho užívání. Jedná se o původně pěknou zatravněnou plochu. Nechci být za každou cenu proti těmto lidem. Ale mohli nám dát aspoň vědět a diskutovat s ostatními vlastníky. Prosím, kolik je potřeba hlasů, aby se tato stavba uskutečnila? A bude nutné změnit Prohlášení vlastníka? Údajně to mají být nějaké plechové garáže. Děkuji za reakce.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 28. Říjen 2010 - 0:05

  Paní Dano,

  pokud má někdo tu drzost a chová se tak, jak popisujete, udělal bych ihned následující:
  - oznámit stavebnímu úřadu nepovolenou stavbu i se jmény "černých" stavebníků,
  - oznámit obecnímu úřadu, že došlo ke zřejmému zásahu do pokojného stavu a požádat, aby rušitelům bylo uloženo obnovit předešlý stav, to jest odstranit nepovolenou stavbu a pozemek uvést do původního stavu na náklady rušitelů.

  Konejte rychle, neboť čas běží: mlčíte-li ke zřejmému porušování vašich vlastnických práv, může dojít k nastolení nového "pokojného stavu" - ovšem již s postavenými garážemi. Pak byste se svých práv už mohla domáhat pouze soudně.

  Pokud nejste proti stavbě garáží na společném pozemku, požadujte, aby ve smlouvě o výstavbě bylo deklarováno, že garáže budou postaveny na náklad stavebníků jako nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek (vlastník stavby a vlastník pozemku bude tentýž). Pak budete moci tyto společné garáže pronajímat stavebníkům či někomu úplně jinému za tržní nájemné. Zda na to vaši garážoví piráti přistoupí, je jejich věc.

  lake

  Vložil Dana F., 28. Říjen 2010 - 20:48

  Pane lake,

  děkuji za odpověď a rady. Určitě se jimi budu řídit. 2.11. máme schůzi SVJ a tam uvidím, kolik nás bude proti nebo pro stavbu těchto čtyř garáží. V pondělí chce manžel ještě zajít na stavební úřad, aby zjistil, jestli tam něco vědí. Ten pán, co byl u nás pro souhlas, mi na otázku, proč to s námi ostatními neprodiskutovali dříve, odpověděl něco jako: Ta paní na úřadě prý odcházela, tak aby se to prý stihlo ještě s ní vyřídit. To jsem jaksi nepochopila.

  Dana

  Vložil lake, 29. Říjen 2010 - 5:56

  Paní Dano,

  je zcela bezvýznamné jaké používají piráti výmluvy pro své protiprávní jednání. Je rovněž bezvýznamné, kolik vlastníků je pro a kolik proti garážím. Rozhodující je, že bez souhlasu VŠECH spoluvlastníků pozemku jde o černou stavbu se všemi důsledky.

  Jediný nesouhlasící vlastník může tedy celou pirátskou akci zablokovat. To si ovšem páni měli uvědomit dříve, než kopli do země. Není některý z nich politikem v místním zastupitelstvu? Tomu by odpovídala drzost a neomalenost, s jakou k věci přistoupili.

  lake

  Vložil Dana F., 29. Říjen 2010 - 6:24

  Pane lake,

  je-li rozhodující souhlas všech spoluvlastníků pozemku, asi to ti čtyři pánové nebudou mít tak jednoduché sehnat souhlas všech spoluvlastníků. Jeden vlastník bytu je dlouhodobě v zahraničí a jeho syn, který nyní bydlí v jeho bytě, doposud nemá plnou moc, tedy ani ještě nikdy nehlasoval na schůzi vlastníků.

  Tušíte asi správně, že jeden z těch čtyř pirátů má docela blízko k místním zastupitelům. Není přímo členem zastupitelstva, ale má tam zaměstnaného příbuzného. Nevím, jestli je to jeho otec, strýc nebo jiná přízeň. Tak dokonale rodinu jeho jména neznám.

  Dana

  Vložil Anonymous, 28. Říjen 2010 - 3:39

  Z čeho, prosím, dovozujete, že nemá význam obracet se na stavební úřad, uplynula-li již od černé stavby nějaká doba? Sám běh času černou stavbu nelegalizuje.

  Vložil lake, 28. Říjen 2010 - 4:31

  Anonymous (podepisujte se laskavě nějak),

  podsouváte mi něco, co jsem ve svém příspěvku nenapsal.
  Pletete si zřejmě stavební úřad s obecním úřadem, v jehož kompetenci je řešit zásahy do pokojného stavu podle § 5 Občanského zákoníku.

  lake

  Vložil Petr, 27. Říjen 2010 - 17:17

  Pro lepší odpověď (renomovanějšíchh přispivatelů) je dobré citovat z Prohlášení vlastníka či kupní smlouvy co je společná plocha. Též zřejmě ve vašich stanovách. Hlavně nepodepisujte žadatelům souhlas. Poslal bych mu doporučeně upozornění že souhlas od vás nezíská, s odkazem na zákon a stanovy (pokud nemáte k dispozici Prohlášení). Rady hledejte např. ve vláknech týkajících se zabrání společné půdy, pokud se zde o zabrání pozemku nediskutovalo.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".