Garáž na pozemku společenství vlastníků.

Vložil Suntour, 14. Listopad 2011 - 8:02 ::

Zemřelý soused v dobách komunismu vystavěl na společném pozemku plechovou garáž. Garáž není zapsaná na katastru. Současná dcera byt prodává s tím, že součástí bytu je i ona garáž. Dcera nemá žádné vlastnické právo ke garáži, byť její otec ji postavil a užíval. Není také žádný dokument, který by dokazoval právo na vlastnictví garáže. Já tvrdím, že o budoucím uživateli garáže musím rozhodnout spoluvlastníci pozemku. Na jejich pozemku se garáž využívá. A nového uživatele nemůže určit tedy dcera. Kde je prosím pravda ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 14. Listopad 2011 - 11:53

  Nejlepším řešením by bylo, kdyby garáž do rána zmizela. A máte po strostech.

  Vložil 123456 (bez ověření), 14. Listopad 2011 - 12:02

  Existují skupiny jedinců, kteří se živí mimo jiné sběrem železného šrotu. Určitě by pomohli.

  Vložil lake, 14. Listopad 2011 - 9:03

  Plechová garáž není stavbou, neboť není spojena se zemí pevným základem. Jde o výrobek, který plní funkci stavby. Kdo je vlastníkem tohoto výrobku bylo určeno v dědickém řízení.

  Píšete, že na pozemku ve vlastnictví SVJ je bez právníhoi důvodu umístěna cizí plechová věc. Určitě nemáte právo rozhodovat o tom, kdo a jak ji bude užívat. Můžete kontaktovat vlastníka (až zjistíte kdo jím je) a navrhnout jedno z možných řešení:

  • odstraní svou věc z vašeho pozemku v určené lhůtě, nebo
  • uzavřete dlouhodobou smlouvu o pronájmu části pozemku k umístění jeho věci.

  lake

  Vložil Suntour, 14. Listopad 2011 - 9:48

  Právo rozhodovat o tom kdo a jak jí bude užívat nemá ani SVJ např. hlasováním? Vlastník je i ten, kdo garáž postavil? Jak to prokáže? Na pozemku SVJ není žádné věcné břemeno. Domnívám se, že garáž nemůže být předmětem obchodu, pronájmu, přenechání užívaní apod. bez vědomí SVJ.

  Vložil lake, 14. Listopad 2011 - 10:04

  Pane Suntour,
  pokud snad jste na svém pozemku nalezli opuštěnou věc, jste povinni předat ji státu. Samozřejmě nejste oprávnění nakládat s cizí věcí bez souhlasu jejího vlastníka.

  Nejste ale povinni strpět, aby garáž stála na vašem pozemku, jak už jsem napsal. Nejde o stavbu, může být odvezena.

  lake

  Vložil Suntour, 14. Listopad 2011 - 10:08

  Dekuji za odpoved. Pišete „Plechová garáž není stavbou, neboť není spojena se zemí pevným základem.“ … garáž má základovou desku a plechovou konstrukci. Domnívam se, ze je spojena pevnym zakladem se zemi. Jak presne tohle posoudit ?

  Vložil lake, 14. Listopad 2011 - 11:41

  Pokud si nejste jist, oslovte soudního znalce nebo Stavební úřad. Jen upozorňuji, že pokud bude garáž porhlášena za stavbu, bude více papírové práce s jejím odstraněním. Není vyloučeno, že vlastník se pokusí o legalizaci stavby. Byl-li vlastník stavby v dobré víře, mohlo dojít k přechodu vlastnictví pozemku pod garáží vydržením. Nebo soud může dospět k názoru, že k demolici stavby není důvod a uloží vlastníkovi pozemku uspořádat vzájemné vztahy zřízením věcného břemene. Pak už se garáže nezbavíte.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".