firma místo výboru SVJ

Vložil Noam (bez ověření), 26. Únor 2020 - 9:59 ::

Nejsme schopni naplnit výbor SVJ. Zbývá nám , bohužel, najmout externí firmu. Máte nějaký dobrý typ ? Jsme v Praze. Albert

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Miroi, 28. Únor 2020 - 11:52

  Člen Výboru má závazky vůči SVJ a ručí celým svým majetkem, ALE…

  … vlastník jednotky a člen SVJ ručí celým svým majetkem za dluhy SVJ v % poměru podílu v SVJ.

  Takže přeji šťastnou volbu ve výběru firmy, které dáte bianco šek na celý svůj majetek.

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 26. Únor 2020 - 12:04

  Netuším, jaké podmínky jste jako shromáždění vlastníků jednotek případným členům navrhovaným do statutárního orgánu nabídli, protože obvykle lidé slyší na peníze. Pokud za výkon funkce člena tohoto orgánu SVJ navrhujete odměnu v nedostatečné výši, je zpravidla marné někoho přesvědčit, aby se v podstatě obětoval pro blaho všech. Odměny za výkon ve statutárním orgánu jsou obvykle navrhovány tak, aby mohly být konkurence schopné nebo odpovídající odměnám, které by si nárokoval subjekt, který se touto problematikou zabývá jako podnikatel nebo živnostník. Zkuste tedy nejprve provést výběr z členů SVJ, pokud to vaše stanovy umožňují, tak i z nečlenů SVJ v okruhu vašich známých, kdo by vůbec mohl mít předpoklady pro řádný výkon takové funkce, protože to není pouze o tom, kdo by chtěl nebo mohl takovou funkci vykonávat. Pokud bude svoláno shromáždění za účelem odvolání stávajících členů statutárního orgánu a k volbě nových členů, pak je na místě, aby všichni vlastníci měli možnost se seznámit s konkrétně navrhovanými osobami, přičemž se předpokládá, že navrhované osoby se svou nominací souhlasí. Pokud budete přesvědčeni, že navrhované osoby budou schopny plnit očekávání všech, respektive zákonem stanovené většiny vlastníků jednotek v domě, pak už je to pouze na licitaci výše navrhované odměny za výkon takové funkce. Osobně se domnívám, že ačkoli se může jevit problematika správy společných částí domu jako snadná, tak to by si mohl myslet pouze s odpuštěním blbec, který netuší, do čeho jde. Na druhou stranu je potřeba vycházet z požadavků, které zákon na členy statutárního orgánu klade a skutečnosti, že mají odpovědnost nesrovnatelnou s ostatními spoluvlastníky jednotek v domě, protože ručí svým veškerým majetkem za to, že budou vykonávat svou práci v tomto statutárním orgánu s péčí řádného hospodáře. Asi si dokážete představit, zda by jste byli schopni svěřit své peníze a svou jednotku někomu, kdo by za vás s tímto majetkem měl hospodařit. Ale na druhou stranu řada spoluvlastníků na shromáždění nechodí, případně odhlasuje cokoli, jen aby to netrvalo dlouho, ale stanovy vlastního SVJ a problematiku bytového spoluvlastnictví dle zákona nezná. Kde jsou potom další zákony a vyhlášky, jejichž znalost se u členů takového orgánu předpokládá? To vyžaduje neustálý přehled o všech potřebných právních předpisech tak, aby když už ne všichni členové SVJ, tak alespoň námi zvolení do statutárního orgánu, splňovali to, co se od nich předpokládá a neustále na sobě tzv. pracovali. Mohl bych zde uvádět neskutečné množství případů, kdy členové statutárního orgánu jednají nejen nedbale z neznalosti, ale také úmyslně s cílem získat ze svého postavení nějaký prospěch, což v řadě případů naplňuje skutkovou podstatu trestné činnosti, např. zpronevěry majetku. Ale to bohužel k odpovědnosti člena statutárního orgánu SVJ patří. Bohužel řada spoluvlastníků však vidí jen to, že za tuto funkci berou nekřesťanské peníze. Ovšem nikdo z těch, kteří si to myslí, by nebyl ochoten takovou funkci vykonávat, pokud má alespoň rámcový přehled o tom, co taková funkce a práce obnáší.

  Zastávám názor, že je vždy lepší varianta mít ve statutárním orgánu členy svého SVJ, kteří mají důvěru protože cizí pán na vašem dvorku nikdy nebude vykonávat tuto funkci z jiného, než zištného důvodu, protože se tím živí. Nikde není uloženo, že statutární orgán nemůže být jednočlenný a je předsedou SVJ. Pokud je schopný, nechť bere odměnu jako orgán kolektivní, vše je pouze otázka poptávky a nabídky.

  Vložil Noam.albert (bez ověření), 27. Únor 2020 - 18:34

  20tis pro tříčlenný výbor snad málo není, přičemž dům má 75 bytů. Všechny právní záležitosti hlídá a upozorňuje na ně správcovská firma.

  Vložil Vlastník se zkušeností - Praha (bez ověření), 1. Březen 2020 - 1:55

  Zdravím pane Noam,

  členové výboru mají relativně velkou zodpovědnost, dle NOZ vlastně v některých ohledech ještě větší než v minulosti. Někteří přede mnou již napsali co vše by měli statutáři /správci/ umět, v čem jsou zodpovědní atd. A také napsali o rizicích pokud je statutárním orgánem zástupce správní firmy. Nevím jak kvalitní je správcovská firma ve vašem domě, jak efektivně komunikuje s výborem apod.

  Obecně, odměna 20 000,–Kč ročně pro bytový dům o 75 bytových jednotkách pro 3 osoby ve výboru není mnoho. Cca. 6666,–Kč pro jednoho člena výboru, ovšem před zdaněním, tzn. nakonec ještě méně. Za mnohem menší počet bytových jednotek běžně statutáři v Praze pobírají vyšší odměnu. Pokud funkci, tedy v případě vašeho domu i kontrolu po správcovské firmě mají vykonávat kvalitně, musí prakticky skoro vše po správcovské firmě kontrolovat a to v minimálně čtyřech rovinách. Technické, ekonomické, účetní a právní.

  Když si promítnu jen kontrolu vyúčtování služeb po 75 bytech, dost práce. Kontrola daňových dokladů, kontrola faktur vůči měřidlům – skutečně naměřeným hodnotám, zařazení do nákladových skupin – součty položek, dělení dle daného klíče, příchozích zálohových plateb vůči nákladům na jednotlivé byty a další. Ta kontrola musí být křížová, jinak je to jen „hra“ na kontrolu. Dále kontrola závěrky. Kontroly příchozích plateb a návazné řešení nebo předání k řešení, viz. neplatiči v domě. Atd., atd…

  Technická ve smyslu provádění výběrových řízení nad určitý fin. limit, dozoru nad většími opravami nebo kontroly správcovské firmy, která opravy řeší. Havárie ve společných prostorách domu, pojistné události. A další…

  Právní. Příprava a kontrola smluv než se pod ně podepíšou. Kontrola znění a vyčíslení upomínek neplatícím v domě. Náležitosti a obsahová správnost různých dokumentů, zápisů schůzí shromáždění atd. Komunikace s úřady. A řada dalších úkolů.

  Tzn. musejí problematiku dobře znát, mít znalosti.dovednosti a současně chtít funkci vykonávat.

  A to jsem nepsal o vlastnících, kteří statutáry otravují s požadavky, které vůbec nemají a nemusí řešit. Pokud statutár bydlí přímo v domě, běžně mu klepou na dveře, zastavují ho na chodbě, otravují, někteří dělají navíc naschvály.

  Jsou domy /i v Praze/ kde jsou vlastníci statutáry zdarma (nebo za velmi malý poplatek). V minulosti začali a z nejrůznějších důvodů pokračují ve funkci, často funkci vykonávají dobře. Většina ostatních vlastníků si to uvědomuje a pomáhá jim nebo jim alespoň nehází „klacky pod nohy“. Spíše se ovšem jedná o domy s menším počtem bytových jednotek. Takových domů je stále méně, navíc při vašem relativně vyšším počtu jednotek není divu, že nikdo nechce být ve výboru nebo předsedou za zmíněnou odměnu.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 1. Březen 2020 - 21:35

  Těch 20000 bylo snad myšleno spíše měsíčně, ne ročně ?? To by si jinak vydělali tak možná na telefon …

  Vložil konzultant (bez ověření), 27. Únor 2020 - 8:48

  Noam, napište mi na expertposudky(z@vi­náč)email.cz svoje telefonní číslo. Zavolám vám a poradím s řešením situace v několika variantách.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".