Financování výměny vodovodních trubek do bytových jednotek domu SVJ.

Vložil Pavel (bez ověření), 9. Květen 2011 - 22:16 ::

Jsme SVJ s pěti byt.jednotkami a chceme provézt výměnu vodovodního potrubí.Stávající stav je asi 60 let staré rozvody se společným vodoměrem umístěný ve sklepní části.Naše představa je z tohoto sklepa vyvézt pět větvý které budou osazeny vlastním vodoměrem a od každého vodoměru až do bytovky (vč.vodoměru)by si tu svoji větev hradil vlastník byt.jednotky.Po­raďte je-li to tak možné a za jakých podmínek.Děku­ji Pavel.

  • rekonstrukce
  • náklady na správu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 10. Květen 2011 - 10:37

Kdo má hradit trubky, vodoměry a uzavírací ventily záleží v první řadě na znění Prohlášení vlastníka budovy. O něm se ovšem nezmiňujete.

Můžete se dohodnout i jinak.

Varuji: vlastnictví bytových vodoměrů neponechávejte na vlastnících jednotek. Bytové vodoměry osaďte jako společné technické zařízení domu.

lake

Vložil tata_FIDO, 10. Květen 2011 - 6:42

pokud se tak všichni dohodnete je to možné, jinak až před nový uzávěr vody před vodoměrem v BJ se jedná o společné prostory, hrazené z „FO“

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".