Financování společných částí ve výlučném užívání

Vložil JaVa, 22. Březen 2020 - 11:08 ::

V návrhu novely z.č.89/2012 Sb.,je uvedeno,co provádí a hradí vlastník jednotky,který má některé společné části domu ve výlučném užívání.

Práva a povinnosti vlastníka jednotky

§ 1175

(1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.

(2) Vlastník jednotky spravuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; jde-li však o společné části uvnitř bytu a společné části, které slouží vlastníku jednotky k výlučnému užívání, provádí a hradí pouze údržbu a drobné opravy.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 22. Březen 2020 - 15:37

  Ono je myslím potřebné dodat, že pan JaVa citoval z nařízení vlády č. 308/2015 Sb. o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.
  Dostupné na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-308.
  Citace pana JaVa ovšem není úplná, další důležité části právního předpisu proto doplním:

  308/2015 Sb.
  § 5 Drobné opravy podle výše nákladů
  Podle výše nákladů se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou uvedeny v § 4, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1000 Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy. Náklady na dopravu a jiné náklady spojené s opravou se do nákladů na tuto opravu nezapočítávají a hradí je nájemce.
  308/2015 Sb.
  § 6 Roční limit nákladů
  (1) Přesáhne-li součet nákladů za drobné opravy uvedené v § 4 a 5 v kalendářním roce částku rovnající se 100 Kč/m2 podlahové plochy bytu, další opravy v daném kalendářním roce se nepovažují za drobné opravy.
  (2) Podlahovou plochou bytu se pro účely tohoto nařízení rozumí součet podlahových ploch bytu a všech prostorů, které jsou s bytem užívány, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou.

  Jak je z textu zřejmé, nařízení je určeno pouze pro nájemní bydlení. Je „šito na míru“ pro řešení vztahů pronajímatel – nájemce.

  Když z textu § 4 škrtnete ty položky, které nejsou společné, můžete se tím snad řídit. Pozor ale na roční limit podle § 6 odst. 2: podlahová plocha se samozřejmě nebude počítat z celého bytu podle nařízení vlády, nýbrž ze skutečné podlahové plochy společné části ve výlučném užívání vlastníka jednotky!

  Pokud v domě máte společné části ve výlučném užívání, pro právní jistotu si raději dejte do stanov přesnou formulaci toho co bude vlastník povinen si zajišťovat a hradit sám. Samotné NV 308/2015 je pro použití v domech s byty velmi nepřehledné, komplikované a částečně nepoužitelné.

  Justitianus

  Vložil JaVa, 22. Březen 2020 - 11:36

  Běžnou údržbou se dle vládního nařízení rozumí „udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Jde zejména o malování, opravu omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům. Dále se běžnou údržbou rozumí udržování zařízení bytu ve funkčním stavu, pravidelné prohlídky a čištění vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísících baterií, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní, dále pak kontrola funkčnosti termostatických hlavic s elektronickým zařízením, kontrola funkčnosti hlásiče kouře včetně výměny zdroje, kontrola a údržba vodovodních baterií s elektronickým.

  Drobné opravy dle věcného vymezení jsou detailně vyčteny v §4 nařízení vlády. Mimo tento výčet se za drobné opravy považují také další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou věcně vymezeny v § 4 nařízení vlády č. 308/2015 Sb.,, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1.000,– Kč. Pokud se takových oprav provádí více, je rozhodující součet nákladů na opravy.zařízením“.

  Přeji hezký den.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".