Externí předseda - postup

Vložil Zdenek 22, 17. Duben 2018 - 11:22 ::

Zamýšlel se už někdo v SVJ nebo dokonce už někdo máte a prošli jste příslušným procesem ustavení externího předsedy (EP) jako jednočlenného orgánu?

Řekněme, že stávajícím členům výboru vyprší mandát nebo odstoupí, nikdo z členů SVJ nekandiduje na člena výboru a na shromáždění se dohodnou, že si najmou EP. Pak postup mně vychází takto:

 • Někdo se musí nechat zvolit alespoň jako dočasný předseda (DP).
 • DP zajistí přípravu nových stanov s jednočlenným statutárním orgánem – předsedou. Je otázka, zda by stanovy neměl zpracovat až EP, protože nemohou být v rozporu se smlouvou (viz následující bod).
 • DP vyhledá vhodného EP, dohodne s ním podmínky výkonu jeho funkce (mj. odměnu za výkon funkce) a uzavře s ním příslušnou smlouvu.
 • DP svolá shromáždění, předloží ke schválení nové stanovy a smlouvu s EP a odstoupí z funkce.
 • Schválením stanov a smlouvy s EP (pozor, musí se schvalovat kvórem pro volbu členů výboru) je zvolen i EP.
 • EP provede změnu v rejstříku SVJ a ujme se funkce (mj. i práva disponovat s účtem SVJ).

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vladimir B., 21. Duben 2018 - 0:42

  Jedná se vždy o jednočlenný statutární orgán s názvem předseda společenství. Nevidím v tom nic závratného, předem to musíte mít zakotveno ve stanovách. Jestli to bude někdo z lidí v domě či externí osoba, tak to je na Vás čemu dáte přednost. U nás máme takový jednočlenný statutární orgán orgán zaveden od 11/2017 a nejsou problémy.

  Vložil EP (bez ověření), 17. Duben 2018 - 12:24

  1)DP vyhledá vhodného EP, dohodne s ním podmínky výkonu jeho funkce (mj. odměnu za výkon funkce) a uzavře s ním příslušnou smlouvu.

  Pouze se předjednají podmínky, nelze uzavřít smlouvu, kterou má schvalovat shromáždění

  2)DP svolá shromáždění, předloží ke schválení nové stanovy a smlouvu s EP a odstoupí z funkce.

  3)Schválením stanov a smlouvy s EP (pozor, musí se schvalovat kvórem pro volbu členů výboru) je zvolen i EP.

  EP se volí jako jiný statutární orgán. Není pravda, že schválením smlouvy se zvolil statutární orgán. To jsou 2 odlišné záležitosti

  Závěr: je nesmysl volit nějakého DP. Náhradu za sebe by měl zajistit odstupující výbor v souladu s § 159 občana.

  Vložil Gustav, 18. Duben 2018 - 21:49

  Co to je za blábol? Tato povinnost není nikde stanovena. Je to věcí celého SVJ, jak to vyřeší.....

  Vložil Zdenek 22, 17. Duben 2018 - 13:25

  Pane EP,

  já vycházím z reality:

  • DP není žádný nesmysl v okamžiku, kdy stávající výbor jednoduše rezignuje nebo mu vyprší mandát, aniž by zajistil EP. Pokud však stávající výbor EP zajistí, pak jen plní to, co by jinak dělal DP.
  • Shromáždění může nanejvýš schválit již hotovou a uzavřenou smlouvu – ve smlouvě bude ujednání, že nabývá účinnosti okamžikem schválení shromážděním. Nebo může tuto smlouvu neschválit. Potom ale nevím, kdo vypracuje smlouvu novou a zda a za jakých nových podmínek bude ochoten EP vykonávat funkci. Zřejmě vycházíte z toho, že se na EP stojí fronta. Já si to nemyslím.
  • Myslet si, že se EP nechá schválit před schválením (jeho) smlouvy je naivní. Schválením smlouvy současně schvalujete i EP, protože je její součástí.
  Vložil JarekSVJ, 17. Duben 2018 - 12:06

  Celkem to má logiku , určitě volba externího statutára musí být v souladu se stanovama, potřeba si uvědomit pravomoc a odpovědnost statutárního orgánu, podle situace jakou znám a neochotě a nezájmu vlastníků cokoliv dělat pro SVJ ( svůj ) majetek je budoucnost „profesionálních statutárů“ velká. Otázka , když nejsou vlastníci ochotni být ve statutárním orgánu – kdo bude kontrolovat profesionální statutáry . Myšlenka SVJ jde tím pádem do pr… . Nemluvě o odměně profi statutárů to nebude cca 200 – 300 Kč na byt…

  Vložil All (bez ověření), 17. Květen 2019 - 2:24

  Spravne by mela otazka znit:

  Kdyz vlastnici nemaji zajem se starat o svuj majetek … jaka je efektivni pomoc ?

  Nabizi se jednoducha odpoved … Kdyby nemeli majetek, nemeli by problemy.

  Vložil VN (bez ověření), 17. Duben 2018 - 11:57
  • měla by být zajištěna kontinuita.Tzn,že pokud jsem výbor,který ví,že bude končit,oslovím všechny vlastníky v domě ještě před řádným shromážděním , zda se někdo nechce nechat do výboru zvolit.Pokud nikdo nebude reagovat,poté najdu externího předsedu sám.
  • při přípravě shromáždění se zamyslím nad takovým návrhem změn stanov, které by eliminovalo možnost tunelování peněz SVJ ze strany externího předsedy. Apropo, u osoby , která v domě nebydlí (která může bydlet kdovíkde) je pravděpodobnost tunelování mnohem vyšší , než u osoby , která dlouhodobě v domě bydlí. Když externí předseda , poté musíte i vymyslet, jak jej budete kontrolovat.
  • hlavním bodem shromáždění bude odstoupení původního výboru , schválení nových stanov , volba nového externího předsedy a hlasování o výši odměny pro tuto osobu.
  Vložil JaVa, 17. Duben 2018 - 14:17

  Pokud se někdo z členů, nejvyššího orgánu právnické osoby SVJ=shromáždění vlastníků domnívá,že se zvolením právnické nebo fyzické osoby=nečlen SVJ, do funkce výkonného orgánu=předsedy SVJ, zbaví své odpovědnosti za správu domu a pozemku,který spoluvlastní,tak by si měl řádně pročíst např.znění těchto §:

  § 1190/89/2012 Sb.,

  Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků. Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

  § 1205

  Orgány společenství vlastníků

  (1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků. Zřídí-li stanovy další orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění nebo statutárnímu orgánu.

  § 1208

  Do působnosti shromáždění patří

  1. změna stanov,
  2. změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám,
  3. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
  4. schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,
  5. schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky,
  6. rozhodování
  1. o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
  2. o změně účelu užívání domu nebo bytu,
  3. o změně podlahové plochy bytu,
  4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
  5. o změně podílu na společných částech,
  6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
  7. o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,
  1. udělování předchozího souhlasu
  1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
  2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,
  3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a podmínek úvěru,
  4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,
  1. určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,
  2. rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech, které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.

  Hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil VN (bez ověření), 18. Duben 2018 - 10:43

  Je třeba rozlišovat odpovědnost právnické osoby- SVJ a osobní odpovědnost členů statutárního orgánu. Pokud výbor předloží na shromáždění nějaký nesmysl a členové SVJ jej odhlasují , je to odpovědnosti SVJ. Pokud výbor překročí své kompetence a rozhodne o něčem, o čem rozhodovat neměl a v důsledku toho vznikne škoda , jde o odpovědnost konkrétních jednotlivců. Každopádně externí předseda má z logiky zákona úplně stejné kompetence a stejnou odpovědnost , jako ten interní předseda..

  Vložil Hrubý (bez ověření), 18. Duben 2018 - 10:19

  Vámi uvedené §§ platí pro SVJ ať je statutárním orgánem vícečlenný výbor, či předseda. Je tedy jedno, zda je statutárním orgánem výbor či předseda SVJ třeba externí. Naopak je u profesionálního externího předsedy menší pravděpodobnost chyb vyplývajících z neznalostí NOZ a jiných předpisů.

  A samozřejmě odpovědnost členů statutárního orgánu podle § 159 NOZ za škody způsobené SVJ se vztahuje úplně stejně na členy výboru jako na externího předsedu SVJ.

  Vložil josef kraml (bez ověření), 16. Květen 2019 - 17:55

  A jsme u toho…Po Rozhodnutí nez.soudem o neplatnosti rozhodnutí shromáždění SVJ podané jedním z vlastníků, nechal si předseda osouhlasit proplacení soudních nákladů z fondu na správu a údržbu domu, tedy všech včetně To je odpovědnost? Šlo o nesprávnou formulaci výsledku hlasování shromáždění.Mělo být ANO-NE.Bez přídavků.

  Vložil All (bez ověření), 17. Květen 2019 - 1:22

  Jestli se nepletu, tak zalovana strana bylo SVJ a predpokladam nejaky bod rozhodnuti shromazdeni… nikoliv predseda

  PS … priste uz to bude lepsi …

  Nektere prirucky, ktere nektere SVJ odebiraji jsou drazsi

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".