Elektřina - rekonstrukce společných prostor, poškození soukromých elektrických rozvodů

Vložil chebanda, 25. Červen 2020 - 13:46 ::

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou a dotazem. Naše SVJ se rozhodlo pro rekonstrukci elektřiny ve společných částech domu. Při této rekonstrukci provádějící firma poškodila při sekání zdiva mé kabely na elektřinu vedoucí z mého elektroměrového rozvaděče (ve kterém je umístěn můj elektroměr a můj hlavní jistič k bytu) k mé rozvodové skříni s pojistkami v mém bytě (jsem vlastníkem bytové jednotky a podílu na společných částech domu). Některá poškození jsou skutečně výrazná. Nic mi neřekli a hodlali toto zazdít. Protože jsem si všimla, začala jsem s firmou toto řešit. Postoj je takový, že se o nic nejedná, že dostanu od majitele společnosti (zároveň revizního technika) potvrzení, že je vše OK. Můj revizní technik ale řekl, že tyto kabely se musí celé vyměnit. Jak se prosím bránit? Jak postupovat dále, aby došlo k nápravě škody? Jaké mám možnosti? … nerada bych se dočkala toho, že zítra přijdu domů a budou mé kabely zazděné a já nebudu mít obrany. Předem Vám děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 26. Červen 2020 - 12:05

  V našem SVj , když jsme dělali rekonstrukci rozvodů elektro( z hliníku na měď) tak jsme ji prováděli od vstupu do domu a až po jističe vlastníků v bytě . To znamená , že nová je i část rozvodů od elektroměru vlastníka po jističe v bytě. Ač se to může zdejším rozumbradům líbit nebo nelíbit prostě udělali jsme to tak… a nikdo neprotestoval ani nikdo nebyl proti.

  Vložil JaVa, 26. Červen 2020 - 14:02

  To je v pořádku, přesně dle § 6/366/2013 Sb.,

  Společnými částmi domu jsou dále

  rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil JaVa, 25. Červen 2020 - 15:34

  " Při této rekonstrukci provádějící firma poškodila při sekání zdiva mé kabely na elektřinu vedoucí z mého elektroměrového rozvaděče (ve kterém je umístěn můj elektroměr a můj hlavní jistič k bytu) k mé rozvodové skříni s pojistkami v mém bytě."

  Jste si opravdu jistá,že všechny ty součásti rozvodu el.energie v domě,tj. rozváděč,elektroměr a hlavní jistič, jistící přívodní kabel k vašemu bytovému rozvaděči, jsou ve vašem vlastnictví.Máte to ověřené v PV k vašemu domu?

  Já totiž v z.č.366/2013 Sb., § 6 písm.b) čtu úplně něco jiného:

  § 6/366/2013 S.,

  Společnými částmi domu jsou dále

  1. rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,

  konec citace

  T.zn.že ve Vašem soukromém vlastnictví je ze zákona(pokud v PV není určeno jinak), pouze rozvod elektrické energie začínající až za přívodním kabelem od elektroměru,který končí ve vašem bytě.V praxi to znamená, že firma provádějící rekonstrukci elektrorozvodů ve společných částech domu, Vám nic neponičila a Vy nemáte žádné právo zasahovat do jejich činností.Z správnou opravu rozvodů ve společných částech domu je odpovědná právnická osoba SVJ/resp.její statutární orgán.

  Přeji hezký den.JaVa

  P.S.Nafotit údajné požkození vodičů si můžete,pro případné následky neodborné opravy společných částí domu.

  Vložil Petr87, 30. Červen 2020 - 13:13

  Ten kabel, který paní uvádí jako vlastní, dle vámi citovaného znění, bude skutečně její vlastní.

  Bytový jistič za elektroměrem se totiž bude nacházet ve stejné rozvodné skříni jako elektroměr. V rozvodnici, která je uvnitř bytu a obvykle se nachází nad vstupními dveřmi nebo někde poblíž, není hlavní bytový jistič.

  Vložil JaVa, 30. Červen 2020 - 14:14

  Paní nikde nepíše o dvou jističích v „jejím“elektro­měrovém rozváděči,což svědčí o tom, že se jedná pouze o jistič(hlavní bytový jistič) před elektroměrem a z elektroměru pak vede přívodní kabel do bytu, který je ukončen v její rozvodné skříni s pojistkama. Pokud sama nepotvrdí,že tam má ty jističe dva,mám pravdu já a celá další diskuze je z hlediska této elektro instalace, naprosto zbytečná!

  její tvrzení:

  „Při této rekonstrukci provádějící firma poškodila při sekání zdiva mé kabely na elektřinu vedoucí z mého elektroměrového rozvaděče (ve kterém je umístěn můj elektroměr a můj hlavní jistič k bytu) k mé rozvodové skříni s pojistkami v mém bytě“

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil chebanda, 25. Červen 2020 - 15:51

  Dobrý den, děkuji za názor… koukala jsem na to, ale v PV je právě určeno, že je to moje. Dům byl původně ve vlastnictví 1 osoby, která postupně rozprodávala dům na bytové jednotky. Protože všechny byly v desolátním stavu a rekonstrukce všech rozvodů (plyn, elektřina, voda…) byla nutná, upravily se PV určité podmínky… Sama jsem si musela na své náklady „pořídit“ vlastní nový elektroměrový rozvaděč vč. nových hodin, nového jističe atd. (do té doby vůbec neexistoval…), také máme např. v PV určeno, že např. půda celá zůstává ve vlastnictví původního 1. vlastníka a že si na ní v budoucnu nebudeme činit nárok…

  Vložil Justitianus, 26. Červen 2020 - 8:23
  • Paní chebanda, napsala jste: „Sama jsem si musela na své náklady „pořídit“ vlastní nový elektroměrový rozvaděč vč. nových hodin, nového jističe atd. (do té doby vůbec neexistoval…), “.

  To ovšem neříká nic o vlastnictví těchto částí domu. Směšujete nepřípustně dohromady dvě odlišné záležitosti: povinnost opravit věc a vlastnictví této věci.

  Že jste si musela vlastním nákladem opravit rozvaděč a elektrické vedení do bytu včetně doplnění jističe – to ještě neznamená, že by tím tyto věci automaticky přešly do Vašeho vlastnictví. Pouhá oprava rozvodů nemá za následek změnu vlastnických vztahů. (Kdyby tomu tak bylo, pak by si autoservis mohl ponechat vaše auto, jakmile ho opraví.)

  Takže si raději znovu pořádně přečtěte prohlášení, a citujte zde co uvádí o společných částech a o Vaší jednotce. Nepodložené dohady nemá smysl zde rozebírat. (Že vaše prohlášení je vadné z odlišného důvodu jsem uvedl jinde v této diskusi.)

  Justitianus

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 26. Červen 2020 - 7:35

  "také máme např. v PV určeno, že např. půda celá zůstává ve vlastnictví původního 1. vlastníka a že si na ní v budoucnu nebudeme činit nárok…

  Nešlo by sem nějak vložit to vaše PV k budově,nebo dát na něho odkaz?Díky předem.

  Vložil Justitianus, 26. Červen 2020 - 10:31

  Pan Člene SVJ, paní chebanda: Vaše prohlášení je vadné.

  Půda není jednotkou, proto samozřejmě nemůže být „ve vlastnictví“ kteréhosi hlupáka – jen proto, že si ten nesmysl napsal do prohlášení. Půda je tedy od počátku společnou částí domu a prohlášení je v této části vadné. Není to jednotka – to by musela jako jednotka být uvedena v prohlášení, včetně spoluvlastnického podílu. Ten právní analfabet (aka „hlupák“) nemůže nic vymáhat na vlastnících jednotek na základě vadného prohlášení. Nemůže ani tvrdit, že byl uveden v omyl: tu zjevnou vadu prohlášení si způsobil sám.

  A vy jste tomu nesmyslu celé roky věřili?

  Justitianus

  Vložil chebanda, 27. Červen 2020 - 18:02

  Pane Justitianus, děkuji za zpětnou vazbu.

  Co se týče úvodního problému s narušenou elektřinou, tak skutečně v PV je to definováno tak, jak jsem řekla (ale je vadné, chápu a děkuji za upozornění)… každopádně ano, skutečně jsme tomu celé roky věřili. Chápu neznalost neomlouvá, ale Váš koment přišel v pravou chvíli. A proto Vám za něj děkuji. Protože jak se nyní zjistilo, původní vlastník si svou bytovou jednotku rozšířil (má byt pod půdou), také tím že zabral 1/2 půdního prostoru. Za tuto plochu přispíval i do fondu oprav SVJ. V pátek jsem s vyzvedla dopis z MěÚ našeho města a zjistila jsem, že hodlá tento svůj byt prodat a nemůže, protože půdní vestavbu nemá zkolaudovanou, postavenou bez stavebního povolení a MěÚ obor stavební a životního prostředí začal konat a vyzval nás jako ostatní vlastníky jednání.

  Z celého mi jasně vyplývá, že jestli to dobře chápu, tak si zabral společnou část domu, kterou nám znemožnil užívat. A nyní chce svůj byt i s tou naší společnou částí prodat…

  Nejlepší bude obrátit se nejspíše na právního zástupce a konat. Přišel jste s příspěvkem v pravou chvíli.

  Děkuji !! A přeji pěkný den…

  Vložil Justitianus, 27. Červen 2020 - 18:53

  Paní chebanda, problém s rozšířením bytu má dvě samostatné otázky:

  • Veřejnoprávní povolení: To uděluje stavební úřad na základě žádosti stavebníka. Jde zřejmě o „černou stavbu“; v takovém případě buď stavební úřad vydá rozhodnutí o odstranění stavby, nebo si černý stavebník pospíší a podá žádost o dodatečné povolení stavby.
  • Soukromoprávní oprávnění: To by stavebníkovi mohli udělit jedině vlastníci jednotek. Bylo by třeba sjednat smlouvu o výstavbě, a v ní uvést nové spoluvlastnické podíly (ty se při změně podlahových ploch mění všem, jde-li o dům se starými jednotkami podle zákona č. 72/1994 Sb.).

  Pokud neexistuje smlouva o výstavbě, ani „kolaudační“ schválení stavebního úřadu, pak půda je stále společnou částí domu. Nynější vlastník může byt ihned prodat, v tom mu nelze bránit. Samozřejmě prodá pouze svou jednotku – bez rozšíření které provedl načerno.

  Je zcela v pořádku, pokud ve smlouvě o výstavbě uložíte stavebníkovi povinnost uhradit vyšší jednorázový příspěvek na správu domu. Tento zvýšený příspěvek nepodléhá zdanění. Mohlo by se řádově jednat i o stovky tisíc – to záleží na obvyklé ceně za 1m2 bytů ve vašem okolí.

  Smlouva o výstavbě může být sjednána buď s dosavadním vlastníkem bytu, nebo s nabyvatelem bytu. Nový vlastník si pak „zlegalizuje“ přístavbu v půdním prostoru (na základě smlouvy o výstavbě + souhlasu stavebního úřadu). Za toto rozšíření své jednotky zaplatí jednorázově nějakou částku na účet SVJ.

  Justitianus

  Vložil chebanda, 27. Červen 2020 - 19:01

  Pane Justitianus, opět mnohokrát děkuji za kvalitní a vydatné vysvětlení a zasvěcení do situace.

  Začnu se tomu ihned věnovat. A zároveň začnu řešit vadnost PV. Prakticky kolizí s elektřinou vzniklo nečekaně něco dobrého. A to je dobře…

  Děkuji a přeji pěkný víkend CH

  Vložil JaVa, 25. Červen 2020 - 16:07

  Děkuji za doplnění informací.Pokud by jste tyto stěžejní informace z PV, uvedla hned ve svém úvodním dotazu,má reakce by byla jiná.

  Proto je v mém příspěvku taky uvedeno,není-li v PV určeno jinak.

  V tomto případě se na poškození vašeho majetku, vztahuje § 1183/89/2012 Sb.,

  (1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

  (2) Při poškození jednotky prováděním prací podle odstavce 1, nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků, a nevzniklo-li, nahradí ji poměrně spoluvlastníci domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám. konec citace

  Přeji hezký den. JaVa

  P.S. Pořízení fotodokumentace a ověření poškození vašeho majetku příslušným technikem, je tím nejlepším řešením.

  Vložil chebanda, 25. Červen 2020 - 20:53

  Děkuji Vám mnohokrát za zpětnou vazbu. Chápu a omlouvám se, že jsem se hned nevyjádřila přesně, v tu chvíli mi to nedošlo. Děkuji moc za poskytnutou rychlou pomoc a radu, je dobré znát i přesné ustanovení zákona. Jistě na něj budu brát zřetel. Zítra bude jednání.

  Také Vám přeji pěkný zbytek dne. CH

  Vložil Justitianus, 25. Červen 2020 - 14:11

  Postup je vždy stejný: zdokumentovat stav, zabránit dalšímu poškozování, oznámit ihned objednateli prací (SVJ).

  V první řadě si okamžitě vše vyfotografujte, včetně detailů poškození. Zakažte pracovníkům dodavatele, aby s vašimi kabely jakkoliv manipulovali. Také požádejte Vašeho technika, aby počítal s tím, že od něj budete možná potřebovat písemné odborné stanovisko.

  Obraťte se ihned na SVJ (objednatele prací). Sdělte k čemu došlo a požádejte o odstranění poškození, samozřejmě na náklad SVJ. Měla byste si k tomu vymínit, že před jakýmikoliv povrchovými úpravami (zednické zapravení) prohlédne a posoudí stav rozvodů Váš technik.

  Justitianus

  Vložil chebanda, 25. Červen 2020 - 14:12

  Dobrý den, ještě jednou ☺ … děkuji moc za rychlou odezvu… Jdu na to !!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".