družstvo hlasování proti mému zájmu při změně podílu na společných částech domu

Vložil Ing. Jiří Procházka, 13. Květen 2019 - 19:18 ::

Dobrý den.

Je možné, aby družstvo hlasovalo proti mému zájmu při změně podílu na společných částech domu?

Jsem vlastníkem družstevního bytu, respektive vlastním družstevní podíl. Některé bytové jednotky v domě jsou již v osobním vlastnictví, ale většina bytů je stále v družstevním vlastnictví.

Je zde návrh na změnu podílu na společných částech budovy, stavební úprava sklepních prostor a garáží.

K polovině bytových jednotek by byly nově vymezeny, v prohlášení vlastníka, garáže o větší podlahové ploše oproti druhé polovině bytových jednotek, které by měly garáže s menší podlahovou plochou.

Veškeré bytové jednotky v době jsou prostorově identické. Stavební úpravy nedovolují, aby nově vzniklé garáže měli identické podlahové plochy . S touto stavební úpravou nesouhlasím, svůj nesouhlas jsem vyjádřil na shromáždění, kterého se zúčastnili i zástupci z družstva, avšak na toto mi bylo odpovězeno, že družstvo, jehož jsem členem za mě může hlasovat i proti mému zamítavému stanovisku k této věci.

Je toto možné nebo nikoliv? Případně jak se proti tomu bránit?

Mnohokrát děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil VN (bez ověření), 14. Květen 2019 - 7:34
  1. O těchto věcech musí rozhodnout 100% vlastníků. Tudíž pro musí být i družstvo , jehož jste členem.
  2. Na členské schůzi vašeho družstva by mělo proběhnout hlasování , zda si členové družstva přejí tuto změnu či nikoliv. Pokud takové hlasování neproběhlo a o této věci rozhodlo představenstvo samo , pokládám to za chybu.
  3. Pokud se touto změnou cítíte být dotčen na vašich právech , máte možnost (dle pravidel ZOK) domáhat se nápravy u soudu..
  Vložil Ing. Jiří Procházka, 14. Květen 2019 - 13:39

  Hlasování proběhlo, bez zápisu jen ústně, Představenstvo tvrdí, že rozhodnout může za družstevníky.

  Při hlasování je většina pro, může však takhle družstvo odevzdat část svého podílu na společných částech budovy vlastníkům ?

  Vložil Jdoucíkolem (bez ověření), 14. Květen 2019 - 13:43

  Nevím, kolikrát chcete slyšet, že vlastník (družstvo) si může nakládat se svým majetkem jak chce, resp. jak chce většina družstevníků. Četl jste ZOK a stanovy?

  Vložil Ing. Jiří Procházka, 14. Květen 2019 - 13:54

  takže mi chce říct, že když se rozhodne 51% družstevníků odevzdat veškeré společné části budovy některému z vlastníků, tak to bude zcela legislativně v pořádku?

  Stanovy jsou tak strohé, že lze vycházet pouze ze zákona

  Vložil AcTk (bez ověření), 14. Květen 2019 - 14:18

  Ano. Pokud není ve stanovách družstva uvedeno jinak, tak se takto může většina členů družstva rozhodnout.

  Vložil Ing. Jiří Procházka, 14. Květen 2019 - 14:21

  Děkuji.

  Vložil . (bez ověření), 13. Květen 2019 - 20:21

  Vážený pane inženýre, s vámi navrhovanou změnou musí souhlasit 100% vlastníků. Pokud se najde jeden, který s vašim návrhem nesouhlasí, tak máte smůlu. Váš návrh, předpokládejme, že návrh ideální a současně i geniální, se realizovat nebude. Proti tomu se nelze bránit nijak. Nikomu nemůžete změnit jeho podíl na spol. částech domu bez jeho souhlasu.

  Vložil Ing. Jiří Procházka, 13. Květen 2019 - 22:18

  Tato odpověď, vůbec neodpovídá na můj položený dotaz. Bylo by dobré si znovu přečíst dotaz, případně z důvodu nepochopení zde rozvedu více.

  Za prvé, předložený návrh není můj.

  2. Já jsem proti změně podílu na společných částech budovy, (jednalo by se o můj podíl, který by se měl dle návrhu zmenšit)

  3. 100% souhlas je vyžadován v případě osobního vlastnictví, to je zcela bez pochyby, v případě našeho domu většinu bytových jednotek vlastní družstvo

  4. jde mi o to, když jsem součástí bytového družstva, zda bytové družstvo může hlasovat způsobem, že změnu podpoří, tudíž mi sebere určitý podíl na společných částech budovy. (Většina družstevníků je pro změnu)

  5. potřebuji § znění či legislativní normu o kterou se opřít, v občanském zákoníku jsem našel vymezení osobního vlastnictví a v zákonu o korporacích není specifikováno hlasování ve družstvu, reps. zda může představenstvo rozhodnout o změně družstevního podílu jednotlivých členů družstva

  Vložil VN (bez ověření), 14. Květen 2019 - 9:40

  tam byste mohl nalézt odpověď na bod č.5

  Vložil . (bez ověření), 14. Květen 2019 - 4:30

  Pane inženýře, družstvo je vlastník jako kterýkoliv jiný vlastník. Je lhostejné, kolik bytů vlastní. Je to stejný vlastník jako vy. Co se týče změny podílu na spol. částech domu vás žádný vlastník a tedy ani družstvo, i kdyby vlastnilo všechny ostatní byty kromě vašeho, nemůže přehlasovat. Tu změnu musíte vy sám podepsat u notáře. Jedná se o změnu prohlášení vlastníka § 1169 NOZ. Bez vašeho souhlasu, bez vašeho podpisu Katastr takovou změnu nezapíše a soud nerozhodne, že vám někdo sebere kus podílu na spol. částech domu. Děláte si zbytečné starosti. Co si myslí družstevníci je nepodstatné, družstevníci vlastní pouze družstevní podíl, nevlastní žádný podíl na spol. částech domu. Musíte pouze hlídat, aby družstvo tu představbu nezačalo realizovat bez změny v Katastru. To byste se pak musel na soud obrátit vy, abyste tu přestavbu zastavil. Možná by stačilo obrátit se pouze stavební úřad. Píšu vám vlastní zkušenost. Bez vašeho souhlasu, bez vašeho podpisu to není možné. Pokud to družstvo zkusí, o čem není pochyb, musíte se bránit. Musíte jim v tom zabránit. Když to nepůjde jinak, tak u soudu. To jim sdělte písemně. Nic vám sebrat nemůžou, ani zmenšit váš podíl.

  Vložil Pavel, 14. Květen 2019 - 6:16

  .,

  Jiří není vlastník, je pouze členem vlastníka-družstva.

  Jiří nic u notáře nebude podepisovat, to by muselo být ve stanovách družstva.

  Jiřímu nikdo nebere podíl na společných částech domu, protože Jiří žádný podíl na společných částech domu nevlastní.

  Pavel

  Vložil bucek (bez ověření), 14. Květen 2019 - 7:36

  Děkuji panu Pavlovi za vysvětlení v normální řeči.Když jsem to pochopil já,tak to doufám skousne i ten vysokoškolsky vzdělaný tazatel.Jen jestli ten titul nezískal, za tři měsíce dálkového studia na fakultě v Plzni.

  Vložil Otýlie (bez ověření), 14. Květen 2019 - 20:33

  „Jen jestli ten titul nezískal za tři měsíce dálkového studia na fakultě v Plzni.“

  Kde v Plzni dávali titul Ing. za tři měsíce?

  Vložil Pavel, 13. Květen 2019 - 23:39

  Jiří,

  dům patří družstvu a jednotlivým vlastníkům s byty ve vlastnictví (nikoliv v osobním vlastnictví, to neexistuje, v NOZ osobní vlastnictví skutečně není uvedeno, jak mylně uvádíte).

  Aby mohlo dojít ke změně podílu na společných částech domu, tak s tím musí souhlasit všichni tito vlastníci. Jednak družstvo a jednak jednotlivý vlastníci, dohromady 100% podílu na společných částech domu. Vy žádný podíl na společných částech nevlastníte.

  V družstvu se hlasuje většinovým způsobem, pokud stanovy neurčují podíl vyšší. To je uvedeno v ZOK, kde jste to nenašel. Pokud Vás v družstvu přehlasují, tak máte smůlu.

  Jako člen družstva vlastníte družstevní podíl, nikoliv podíl na společných částech domu. Takže je vše OK.

  Jen mi uniká, proč je většina družstevníků pro.

  Hezký den!

  Pavel

  P.S.

  odpověď „.“ byla v pořádku, pokud jste ji nepochopil, bylo by dobré si ji vícekrát přečíst. Pouze „.“ neodhadla, kdo předložil návrh, ale Váš původní dotaz byl nepřehledný.

  Vložil . (bez ověření), 14. Květen 2019 - 4:36

  Pavle, nekecejte. Některé jednotky v domě jsou ve vlastnictví a družstevníci tedy nemůžou nic přehlasovat. Musí se změnit prohlášení a tom družstevníci nehlasují, rozhoduje každý vlastník sám za sebe. Pokud všichni vlastníci bytů vyjádří souhlas se změnou, pak má Jiří smůlu, protože nevlastní byt,vlastní pouze družstevní podíl.

  Vložil Pavel, 14. Květen 2019 - 6:12

  .,

  družstvo je jen jeden z vlastníků.

  Kdo bude rozhodovat v družstvu o změně Prohlášení určuje ZOK a stanovy.

  Jiří je člen družstva. Když se v družstvu bude hlasovat o změně Prohlášení, tak má Jiří jedinou možnost jak do toho zasáhnout. Když bude v družstvu přehlasován, tak má smůlu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil . (bez ověření), 14. Květen 2019 - 8:13

  Zcela jistě, to taky nepopírám. Zda bude změna realizována, to ale závisí na všech vlastnících. Nerozhoduje o tom pouze družstvo jako vlastník. Rozhodují o tom i ostatní vlastníci.

  Vložil Ing. Jiří Procházka, 14. Květen 2019 - 10:14

  Tato přestavba společných prostor se zde řeší s tím že vlastníci, kteří mají byt v „osobním“ vlastnictví s tím souhlasí všichni.

  Družstevníci s tím souhlasí většinově. (Proč s tím souhlasí, nedohledával jsem) Jde mi o to zda může tedy družstvo rozhodnout způsobem, kdy většina družstevníků v tomto domě přehlasuje menšinu a seberou jim tak část družstevního podílu v tomto domě.

  Ano je mi jasné, že podíl na domě jako takový vlastní družstvo, ale já jako člen družstva, vlastním určitý podíl v družstvu.

  Zdá se mi nereálné, aby pouhým většinovým přehlasováním v rámci družstva, mohl být tento členský podíl zkrácen např. o sklep.

  V našich stanovách družstva není uvedeno % vyjádření jak rozhoduje družstvo.

  Vložil AcTk (bez ověření), 14. Květen 2019 - 11:07

  Jak jste přišel na to, že se zmenšením „podílu na společných částech domu“ zmenší váš „členský podíl družstva“? Tyto dva pojmy přece spolu přímo nesouvisí. Například v našem družstvu jsou tzv. „nebydlící členové“, kteří neužívají žádnou bytovou či nebytovou jednotku družstva. Ti by podle vašeho uvažování měli tedy mít nulový „členský podíl“. Ale tak to není. Mají stejný podíl jako všichni ostatní.

  Vložil Tomáš Marný (bez ověření), 14. Květen 2019 - 10:47

  To je marný, to je marný, to je marný.

  Vložil Ing. Jiří Procházka, 14. Květen 2019 - 11:38

  Nevím co je na tom marný.

  Jde mi o to zda hlasováním na družstvu, může družstvo převést v tomto případě darováním, určitý družstevní podíl na zbylé vlastníky jednotek.

  Je tu 12 bytů z toho 8 družstevních a 4 osobní, když by se provedla změna prohlášení vlastníka.

  • družstvo má zde podíl 8/12 (zjednodušeně ne v přepočtu na plochu) na celém baráku včetně společných prostor,

  já jakožto člen družstva vlastním 1/8 tohoto podílu

  • Vlastníci zde mají podíl 4/12

  když by proběhla rekonstrukce, tak družstvo ztratí určité m2 plochy, která by se převedla v prohlášení vlastníka na vlastníky bytových jednotek (ne na družstevníky) zcela bez finančního vyrovnání a jiné.

  Prostě v přepočtu každý 3. družstevník přijde o sklep, který po rekonstrukci připadne vlastníkovi.

  v prohlášení vlastníka chtějí tyto přetransformované garáže přiřadit k bytovým jednotkám, tudíž určití družstevníci na tomto v případě budoucího převodu do „osobního“ vlastnictví vydělají o nynější sklep, který je nyní v celkovém podílu družstva na společných částech budovy

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 14. Květen 2019 - 13:53

  Pane „Ing.“nejste náhodou příbuzný starýho „špacíra“ z Bohnic?

  Vložil Krupp, 14. Květen 2019 - 12:46

  Mám tomu rozumět tak, že 4 družstevníci přijdou o sklep a tuto plochu získají vlastníci zadarmo? Všichni 4? Jeden z nich? Proč jste nenapsal dotaz srozumitelně? Jirka

  Vložil Ing. Jiří Procházka, 14. Květen 2019 - 13:35

  Jen někteří družstevníci přijdou o sklepy, ne všichni je to podle toho jak dům postaven, nosné zdi nedovolí tento poměr narovnat spravedlivě ke všem bytům stejně.

  Vlastníci na tom vydělají všichni, protože jim bude do vlastnictví nově vymezen prostor, který je ve společném vlastnictví.

  Nadpoloviční většina družstevníků je pro a pro jsou samozřejmě všichni co mají byt ve vlastnictví.

  Vložil Ing. Jiří Procházka, 14. Květen 2019 - 12:04

  Jednoduše Družstvo chce věnovat určitý svůj podíl na společných částech budovy (které jsou nyní sklepy) vlastníkům jednotek,

  tento prostor by byl v prohlášení vlastníka nově vymezen vlastníkům jednotek

  Družstvo má nyní 2242/4485 podílu, když daruje svůj podíl vlastníkům jednotek, tak já budu stále mít 1/8 v podílu v daném družstvu, ale družstvo celkově ztratí určitý podíl, a tím sníží hodnotu mého podílu v družstvu v dané budově.

  Jako člen družstva s tím nesouhlasím.

  Vložil Krupp, 14. Květen 2019 - 18:09

  Pane Procházko, jak to čtu, tak rozumím stále méně. Jde vám o to, že vám někdo chce vzít sklep, nebo o to, že se vám sníží podíl? Pokud se vám sníží podíl, budete i méně platit. Uvažoval jste, co je pro vás výhodnější? Právě tak nechápu, jak je to s převodem bytů do vlastnictví? Z jakého důvodu nebyly převedeny do vlastnictví najednou? To se převádějí postupně podle nějakého pořadníku? Kdo takovou s odpuštěním pitomost vymyslel? Vy jste s tím souhlasil? Proč nejste dávno vlastníkem? Co jste proto udělal? Tady je tolik otázek, že se vám poradit nedá. Jirka

  Vložil Radim. (bez ověření), 14. Květen 2019 - 13:57

  V úvodním příspěvku jste psal o tom, že většina bytů je stále v družstevním majetku. Nyní v rozporu s tím píšete, že družstvo má nyní podíl 2242/4485, což je menšina.

  Píšete, že ve stanovách není uvedeno jakým kvórem se na členské schůzi rozhoduje, v tom případě platí § 645 Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 92/2012 Sb., podle něhož se členská schůze usnáší většinou hlasů přítomných členů.

  Pokud jste chtěl na shromáždění vlastníků zabránit změně prohlášení, které by měnilo spoluvlastnické podíly, pak jste měl už dříve jako někteří jiní vlastníci požádat o převod bytu do vlastnictví a pak jste tomu mohl jako vlastník svým hlasováním zabránit.

  Jako nájemík družstevního bytu nemůžete nijak změnit většinové rozhodnutí členské schůze družstva, jehož zástupce bude na shromáždění vlastníků hlasovat podle většinového rozhodnutí členské schůze družstva.

  Vložil Ing. Jiří Procházka, 14. Květen 2019 - 14:07

  Děkuji za odpověď

  Podíl družstva je nyní 1/2, včera jsem měl chybné údaje, protože 2 byty byly nedávno převedeny z družstevního do vlastnictví.

  Družstvo převádí byty do vlastnictví 1× za rok, v návaznosti na jejich interní pořadník, takže tato možnost je za delší časové období.

  Tento projekt má být realizován dříve, než se převod mého bytu uskuteční.

  Proto hledám nějaké možnosti, jak jako nájemní družstevního bytu zabránit, většina družstevníků rozhodla za menšinu a odevzdala tak určitý majetek našeho družstva.

  Vložil Hrubý (bez ověření), 16. Květen 2019 - 9:16

  Pokud by šlo skutečně o odevzdání části majetku družstva bez náhrady, pak by mohlo jít o porušení péče řádného hospodáře ze strany členů statutárního orgánu družstva, kteří to navrhli a jejichž povinnost jednat s péčí řádného hospodáře vyplývá ze Zákona o obchodních společnostech a družstvech č. 90/2012 Sb.

  Tento důvod by mohl být jediným, který by mohl být využit přehlasovaným členem družstva na zpochybnění rozhodnutí členské schůze družstva, jeho úspěšnost si však netroufám odhadnout.

  Vložil Jdoucíkolem (bez ověření), 14. Květen 2019 - 14:13

  Naučte se číst a nespamujte. Byl jste přehlasován a žádná další možnost NEEXISTUJE. Dokážete to pochopit? Píše to tu již několik přispěvatelů. ADMINE, prosím maž spamy.

  Vložil qqq (bez ověření), 14. Květen 2019 - 12:15

  Nevím, jestli vás při získávání titulu Ing. také učili číst. Odpověď jste již opakovaně dostal. Už to tady neopakujte, že s něčím nesouhlasíte. To víme. Přečtěte si odpovědi a konejte. Admin by měl spamy mazat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".