DPP od 2012 nejen z hlediska daní

Vložil Pavel, 6. Únor 2012 - 1:09 ::

Před více než měsícem jsem uvedl pár poznámek k DPP od roku 2012 z hlediska daní: http://www.portalsvj.cz/…lediska-dani

Uplynul měsíc a mám několik dalších poznámek, nejen z oblasti daní. Nestíhám číst všechny zákony a tak se jedná o pouhý neúplný výběr, jistě mi řada pěkných věcí unikla.

1)Ministerstvo zdravotnictví rozeslalo 24.1.2012 na jednotlivé zdravotní pojišťovny dopis, že se jednotlivé DPP v rámci měsíce nesčítají (MZDR 318/2012). Pokud tedy budou v rámci měsíce DPP např. na 9 000 a 8 000 Kč, tak se z nich zdravotní daň neodvede. Sociální daň se odvádět bude, protože se DPP v rámci měsíce sčítají.

2)podle § 313 ZP se po skončení každé DPP bude zaměstnanci vydávat potvrzení o zaměstnání (zápočťák).

3)ještě vloni na školení bylo vykladači z MPSV vykládáno, že DPP nemůže být na dobu neurčitou, letos je vykládáno, že může být na dobu neurčitou.

4)od 1.4.2012 nabývá účinnosti zákon 373/2011 Sb., podle kterého je nutné mít i na DPP vstupní lékařskou prohlídku (§59/1). Na výkon funkce se vstupní zdravotní prohlídka zatím nevztahuje. :-))

5)podle § 136 zákona 435/2004 Sb. je „Právnická nebo fyzická osoba povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu“. Takže až Vaše uklízečka bude uklízet dům musí mít u sebe uvedené doklady (popravdě nevím přesně jaké), nestačí je mít někde u správce.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dušan, 6. Únor 2012 - 19:39

  Podrobnější článek k DPP od 2012 zde:

  http://www.mesec.cz/…hodin-rocne/

  Vložil M.Hůlek (bez ověření), 6. Únor 2012 - 14:27

  V Zákoníku práce, v § 313 se píše:

  (1) Při skončení pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti je …

  tedy nikoliv DPP jak píšete Vy.

  Vložil Pavel, 6. Únor 2012 - 15:42

  Pane Hůlek,

  když chcete někoho opravovat, měl byste mít alespoň ponětí o čem je řeč.

  Píšu, že se jedná o novelu k 1.1.2012 a Vy tu uvádíte neplatný text.

  Můžete se přesvědčit např.

  http://portal.gov.cz/…1/_s.155/701?…

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Správce: (bez ověření), 6. Únor 2012 - 17:52

  „Dohoda o provedení práce je sice pracovním vztahem , ale není pracovním poměrem, tak že se na něj pravidla vztahující se v zákoníku práce k pracovním poměrům nevztahují. Ani na odpracovanou dobu za DPP se zápočťák nevede.“

  Vložil Pavel, 6. Únor 2012 - 19:29

  Pane správce,

  nevím kde jste vzal ta písmenka, která tu kopírujete. Opakovaně zde uvádím, že od 1.1.2012 jsou změny. Naposledy jsem dal i odkaz na aktuální znění § 313 ZP. Předpokládal jsem, že zájemce o problematiku DPP si na tento link klikne. Vy jste to neudělal a tak to činím za Vás:

  "§ 313

  (1) Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm

  1. údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
  2. druh konaných prací,
  3. dosaženou kvalifikaci,
  4. odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
  5. zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
  6. údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

  (2) Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanos­ti90) je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení."

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil šestý únor (bez ověření), 6. Únor 2012 - 21:24

  Pavle nedělejte tady z členů společenství idioty a ze sebe pánaboha. Společentví není firma.

  Vložil amap, 6. Únor 2012 - 22:28

  Pan Pavel na tomto portálu publikoval řadu kvalitních a užitečných příspěvků. Při jejich čtení jsem nikdy neměl pocit, že by z někoho chtěl dělat idiota a ze sebe pánaboha.Naopak jeho příspěvky vynikají zdvořilostí a skromností.

  Vložil šestý únor (bez ověření), 6. Únor 2012 - 22:40

  Ovšemže, zejména ty, ve kterých radí, kterak máme paní, co nám uklízí dům dát potvrzení o dasažené kvalifikaci. Za takové rady dávám smajlíka. Myslím, že jí přihlásíme do E-learningového studia, aby si mohla zvyšovat kvalifikaci. Můžeme po ní požadovat, aby si obstarala certifikát, ne.

  Vložil M.Hůlek (bez ověření), 6. Únor 2012 - 17:15

  že mnohé informace z netu nejsou aktuální a zřejmě i náš správce je nemá.

  Vložil podílník firmy svj (bez ověření), 6. Únor 2012 - 8:02

  Společenství, firma na bydlení. Bydlím ve své vlastní firmě, ve které mám svůj vlastní byt. Má takovou vymoženost ještě obyvatel nějakého jiného státu? Ať žije český kocourkov.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".