Dovolba kontrolní komise

Vložil Anonymni_návštěvník (bez ověření), 26. Květen 2022 - 10:34 ::

Hledám informace, jakým způsobem řešit následující situace: Při poklesu počtu členů kontrolní komise lze při absenci řešení takové situace ve stanovách je možné vycházet z § 1221 a následně § 246 občanského zákona (89/2012 Sb) a dovolit člena komise, pokud počet členů neklesl pod polovinu počtu členů. Na nejbližším shromáždění by mělo dojít k řádné volbě chybějícího člena kontrolní komise. Otázka 1: Je možné vyměnit postupně všechny členy kontrolní komise. Otázka 2: Jakou legitimitu má kontrolní komise, pokud předseda SVJ nedá do pozvánky na nejbližší shromáždění bod volba člena kontrolní komise. Otázka 3: Zaregistrovali jste výrok v této věci některého soudu?

  • kontrolní komise

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 27. Květen 2022 - 6:47

Odpověď 1: Ano, postupem podle § 246 je možné vyměnit postupně všechny členy kontrolní komise.

Odpověď 2: Nesrozumitelný dotaz. Kontrolní komise je „legitimní“, jestliže byla zřízena v souladu se stanovami a má členy, kteří byli řádně zvoleni, nebo byli kooptováni postupem podle § 246. To nemá naprosto nic společného s tím zda předseda SVJ cosi dal či nedal do pozvánky.

Odpověď 3: Soudy se nezabývají nikdy činností kontrolní komise, protože ta má pravomoc jednat výhradně vnitřně, v rámci organizační struktury právnické osoby typu spolek. Soudní přezkum podle § 258 je přípustný pouze ohledně neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku. Kontrolní komise však o ničem nerozhoduje! KK pouze kontroluje, upozorňuje a navrhuje.

Justitianus

Vložil Anonymni_navštěvník (bez ověření), 29. Květen 2022 - 7:51

Kooptace platí do následujícího shromáždění, viz níže. Pokud předseda (nebo ten, který svolává shromáždění) nedá do pozvánky volbu členů kontrolní komise, tak bylo zřejmě porušené pravidlo paragrafu 246. Vy to tak nevnímáte?

(2) Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

Vložil Justitianus, 29. Květen 2022 - 9:19
  • Anonymní návštěvník napsal: „… tak bylo zřejmě porušené pravidlo paragrafu 246. Vy to tak nevnímáte?“

Spíše bych řekl, že Vy nevnímáte obsah ustanovení § 246. Toto ustanovení pouze stanoví konec funkčního období kooptovaného člena KK. Nezmiňuje se ani o programu shromáždění, ani o pozvánce, ani o předsedovi. Neukládá předsedovi SVJ žádnou soudně vymahatelnou povinnost. Neobsahuje žádnou sankci.

  1. Kterýkoli člen KK mohl předsedovi navrhnout, aby na pořad jednání nejbližšího shromáždění byla zařazena volba členů KK. Domníváte se tedy, že členové KK porušili § 246?
  2. Kterýkoli člen SVJ (s podporou nejméně jedné čtvrtiny hlasů) mohl předsedovi navrhnout, aby na pořad jednání nejbližšího shromáždění byla zařazena volba členů KK. Domníváte se tedy, že všichni členové SVJ porušili § 246?
  3. Jestliže předseda nezařadil na program shromáždění navrhovanou záležitost, pak navrhovatelé podle bodu 2 mohou svolat shromáždění sami.
  4. Jestliže funkční období zvoleného člena KK skončí uplynutím času, pak KK může kooptovat za člena KK tutéž nebo jinou osobu.
  5. Jestliže funkční období kooptovaného člena KK skončí dnem zasedání shromáždění, pak KK může znovu kooptovat za člena KK tutéž nebo jinou osobu.

Pokud členové SVJ snad došli k názoru, že předseda porušil § 246, pak takový názor nemá žádný právní význam a žádné právní účinky pro nikoho. Členové samozřejmě mohou zvolit za předsedu SVJ jinou osobu, jestliže to připouštějí stanovy. To je jediný možný „trest“.

Nikdo vám nebrání vyměnit předsedu SVJ, ale toto nemá přímou spojitost s ustanovením § 246.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".