Dotazník o NOZ a ZOK

Vložil Pavel, 20. Květen 2014 - 23:46 ::

Máte-li zájem můžete vyplnit krátký dotazník a sdělit vrchnosti, jak se jim nepovedl NOZ a ZOK. Bohužel v poslední otázce je málo místa. :-))

Hezký den!

http://www.portalobydleni.cz/home/

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 21. Květen 2014 - 1:10

  Děkuji pane Pavle za upozornění na anketu. Využil jsem možnost, anketu vyplnil. Text, který jsem odeslal, je tento:

  Zákon č.89/2012 Sb. zrušil zákon č. 72/1994 Sb. bez náhrady, avšak chybí v něm přechodové ustanovení pro stávající právnické osoby SVJ(2000), vzniklé do 31.12.2013. Tím zákon uvrhl do právně nejistého postavení 50000 právnických osob s 1200000 členy.
  Je třeba novelou NOZ doplnit chybějící přechodové ustanovení, aby byly právní poměry ve stávajících SVJ(2000) postaveny najisto. Neobratností tvůrců zákona se stalo, že § 3041 se nijak netýká stávajících právnických osob SVJ(2000), neboť nejsou „osobami upravenými tímto zákonem“ a neplatí tedy pro ně povinnost upravit své stanovy do tří let. Právní stav je tedy takový, že tyto osoby se neřídí částí NOZ o bytovém spoluvlastnictví, neboť k tomu chybí jakýkoliv právní důvod: nová SVJ(2012) vznikají jako speciální právnické osoby teprve od 1.1.2013. Retro­aktivita právního předpisu je vyloučena bez výslovné právní úpravy.
  Je tedy nutno v NOZ jasně deklarovat jaké je právní postavení dosavadních SVJ(2000), stejně jako to zákon deklaruje u dalších typů právnických osob. Jsou dvě možnosti:
  a) SVJ(2000) se i nadále řídí ve svých vnitřních právních poměrech zákonem, podle kterého vznikly a kterým jsou upraveny, t.j. zákonem č. 72/1994 o vlastnictví bytů.
  b) SVJ(2000) se považují od 1.1.2014 za SVJ(2012) podle tohoto zákona.
  Jakékoliv z obou řešení je lepší než současné právní vakuum,které znamená právní nejistotu pro miliony lidí.

  -------------------------------------------------

  Čtenáři, kteří znají mé příspěvky, už toto ode mne četli mnohokrát. Napsal jsem do ankety pouze to, co je ze znění NOZ zcela zjevné a měl by to poznat i každý student práv v prvním roce studia. Bohužel to za dva roky nepoznali ani zákonodárci, ani publikující právníci, ani členové slavné expertní skupiny KANCLu. Snad se tedy v novele NOZ objeví věta, která popsanou díru v zákoně zalepí.

  NOZ je monumentální právní předpis. Jako každé velké dílo má i své chyby. Ale nikdy jsem nepředpokládal, že právní veřejnost začne chyby zametat pod koberec, namísto aby na ně upozorňovala.

  Bohužel už navěky zůstane z této situace nepěkné poučení: Renomovaní právníci nedokáží rozpoznat zjevnou chybu části právního předpisu. Nedokáží poukázat na protiústavnost výkladu, který se do omrzení opakuje bez právního zdůvodnění. Dokáží mlčet jako hrob o závažném porušování Ústavy. Dokáží ignorovat nálezy Ústavního soudu o nepravé retroaktivitě právního předpisu a o povinnosti zákonodárce při jejím zavedení.

  Mají sice tituly právnické i akademické, ale dokáží se chovat jen jako ustrašení oslíci, kteří ve stádu hýkají, všichni stejně: „I-já, i-já, neumím odporovat vrchnosti. I-já, i-já, neumím myslet vlastní hlavou. I-já, i-já, i-já jsem český právník.“

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".