dotaz na výpůjčku

Vložil Anonymous, 25. Srpen 2010 - 14:52 ::

Dobrý den, prosím o názor na hlasování o výpůjčce. Jde o to, že vlastníci bytů jsou i spoluvlastníky pozemků, na kterém jsou lampy venkovního osvětlení. Tyto lampy vlastníci darovali městu a nešlo zřídit věcné břemeno k pozemkům (pro opravy…). Nyní bude pravděpodobně zřízena smlouva a výpůjčce, tzn., že vlastníci se dohodnou, že pozemky vypůjčí městu za účelem oprav stojanů osvětlení… Smlouvu o výpůjčce by za vlatníky měl podepsat výbor SVJ. Můj dotaz je: jak se o této věci má hlasovat? Bude to dle § 11, odst. 4 Zákona 72/1994 Sb? Za odpověď děkuje Lenka.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 27. Srpen 2010 - 8:18

  Lenko,
  nezmiňujete se o tom hlavním - zda pozemek je zapsán v Prohlášení vlastníka jako "věcně příslušný k domu", nebo je ve spoluvlastnictví více osob podle Občanského zákoníku (a je v katastru veden samostatně).

  Pozemek věcně příslušný k domu se vypůjčí na základě hlasování podle § 11 odst. 2 ZoVB (nadpoloviční většina přítomných hlasů). Soudím, že smlouvu o výpůjčce může uzavřít SVJ na základě analogie s nájemní smlouvou, viz § 9a odst. 1 písm. (c) ZoVB.

  Pozemek ve spoluvlastnictví podle ObčZ se vypůjčí na základě rozhodnutí většiny spoluvlastníků, počítané podle spoluvlastnického podílu (§ 139 odst. 2 ObčZ). Záměr vypůjčit pozemek však musí být předestřen všem spoluvlastníkům. V tomto případě není dán žádný důvod k tomu, aby smluvním partnerem města bylo SVJ: z hlediska společenství jde o cizí nemovitost, k níž SVJ nemá žádný právní vztah.

  Pozemek ve vlastnictví SVJ se vypůjčí podle rozhodnutí výboru nebo pověřeného vlastníka, pokud rozhodování statutárního orgánu není v této věci omezeno nebo vyloučeno stanovami (§ 9 odst. 14 písm. (f) ZoVB).

  Názor, že k výpůjčce či pronájmu je nutný souhlas všech, nemá oporu v zákoně a je v rozporu s konstantní judikaturou. K tomu viz namátkou rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 400/98 ze dne 18. ledna 2000, nebo nejnověji 26 Cdo 26/2009, ze dne 19. 1. 2010.

  lake

  Vložil Lenka Řeháčková (bez ověření), 21. Září 2010 - 12:50

  Díky!

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 26. Srpen 2010 - 20:02

  Jestli jsem to správně pochopil, tak chcete zapůjčit městu pozemky pro provedení opravy veřejného osvětlení, které jste jim darovali.

  Můžete sebrat podpisy všech vlastníků na souhlas se zapůjčením zdarma. Pokud všichni podepíší, máte vše v pořádku. Pokud se najde jeden potížista, městu pozemky neposkytnete, město osvětlení neopraví a osvětlení vypne.

  Pokud byste však přesto chtěli městu umožnit opravu, pak zřejmě stačí rozhodnutí výboru/PV, kterým umožníte městu opravu a přístup na pozemky po dobu nezbytně nutnou.

  Vložil Votočka, 26. Srpen 2010 - 14:49

  Jsem-li výlučným vlastníkem konkrétního pozemku, je jakékoliv hlasování vyloučeno

  Jsem-li vlastníkem ideálního podílu na pozermku myslím, že § 11 odst. 4 není to pravé ořechové.

  Pokusil bych se domluvit s městem místo na výpůjčce na jednoduším způsobu – souhlas vlastníka(ů) o vstupu města na pozemek za účelem oprav apod.

  Votočka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".