Do kdy se zveřejňuje účetní závěrka?

Vložil Zmatený předseda (bez ověření), 4. Říjen 2023 - 17:45 ::

V § 21a zákona o účetnictví se píše, že „Účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejní účetní závěrku i výroční zprávu po jejich ověření auditorem a po schválení k tomu příslušným orgánem podle zvláštních právních předpisů do 30 dnů od splnění obou uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak, nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.“

Snad se dívám správně, ale nemůžu v daném zákoně najít lhůtu, do kdy uvěřejňují účetní závěrku ty subjekty, které auditem neprocházejí, což asi bude většina družstev, společenství vlastníků, ale ostatně i spolků nebo společností s ručením omezeným.

  • účetní závěrka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 4. Říjen 2023 - 22:23

Zmatený předsedo,

správně citujete § 21a/2 ZoÚ.

Termín pro neauditované účetní jednotky určuje § 21a/4 ZoÚ stejně jako pro auditované podle § 21a/2:

„(4) Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin nejpozději v době stanovené v odstavci 2, přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy. Povinnost zveřejnění uvedených účetních záznamů podle tohoto zákona účetní jednotka splnila okamžikem jejich předání rejstříkovému soudu.“

Nicméně když člověk vidí, jak poslanci či obecní zastupitelé účetní závěrky svých společností neuveřejňují, a přitom sosají desetimilionové státní dotace, tak ho to moc nemotivuje.

Ale nejsem poslanec ani obecní zastupitel a tak poctivě zveřejňuji, protože znám 4 zákony, které za neuveřejnění účetních závěrek stanoví sankce.

Hezký den!

Pavel

Vložil Pomluva (bez ověření), 10. Říjen 2023 - 8:24

To, že poslanci či obecní zastupitelé účetní závěrky svých společností neuveřejňují je fakt nebo pomluva?

Vložil Pavel, 11. Říjen 2023 - 6:14

Pomluvo,

píšu jen o faktech. Např. poslankyně:

Mgr. Renáta Zajíčková, zvolená za ODS, působí mj. ve společnostech s IČ 281 97 682, 499 66 405, 251 40 108. Poslan­cování a výkon funkce zastupitelky (dříve i starostky Prahy 5) má jako vedlejšák. Má toho moc a tak ÚZ neukládá nebo je ukládá jednou za x let. Ale nemalé dotace čerpá. Poskytovatelé státních dotací jsou bohorovní, porušování předpisů jim evidentně nevadí.

Nebo Prof. JUDr. Helena Válková (ANO) působí mj. v družstvu s IČ 614 63 647. U ní je smutné, že má právnické vzdělání.

Jak vidno politické přesvědčení není na závadu porušování povinností.

Hezký den!

Pavel

Vložil Justitianus, 10. Říjen 2023 - 9:28

To není pomluva, to je notoricky známo. Tohle opravdu chcete kontrolovat?

Zadal jsem do vyhledávače Google namátkou slova „starostova firma“. První výsledek na první stránce: https://www.idnes.cz/…o-zpravy_bor

To je ABLE Agency, IČ 25524402, která patří starostovi Adamova Romanu Pilátovi (jednatel). Když se podíváte do rejstříku, zjistíte, že od založení v roce 1998 až do května 2020 nevložil pan Pilát do sbírky listin RS ani jednu účetní závěrku.

Za poslední roky chybí účetní závěrky z let 2020 a 2021, které už podle zákona měly v rejstříku dávno být.

Justitianus

Vložil Zmatený předseda (bez ověření), 5. Říjen 2023 - 22:16

Pochopil jsem tedy správně, že ÚZ, která nepodléhá auditu, se zveřejní do 30 dnů po schválení shromážděním vlastníků/valnou hromadou/členskou schůzí.

A pokud schválena nebude (např. proto, že se nesejde nejvyšší orgán), zveřejní se i neschválená do 31.12.?

Jinak řečeno, pokud někdo chce legálně oddalovat zveřejnění ÚZ za rok 2022, prostě do konce roku 2023 nesvolá nejvyšší orgán… a zveřejní jí 31.12.2023. Pocho­pil jsem vše správně?

Vložil Pavel, 11. Říjen 2023 - 8:28

Zmatený předsedo,

s prvními dvěma odstavci souhlasím.

Třetímu odstavci nerozumím. Proč by to výbor/předsta­venstvo dělalo? Když nesvolá shromáždění/valnou hromadu/členskou schůzi, tak sice může ÚZ bez sankce zveřejnit až 31.12., ale poruší zase NOZ/ZOK o svolávání nejvyššího orgánu.

Osobně nesouhlasím se zveřejňováním ÚZ od SVJ či bytového družstva ve veřejném rejstříku. Je to interní záležitost SVJ/BD do které by nikomu mimo SVJ/BD nemělo nic být. Ale nesmyslný předpis to ukládá a tak to děláme. ÚZ našeho SVJ zasílám před konáním shromáždění v listopadu do veřejného rejstříku a nemusím ji jako podklad ke shromáždění rozesílat jednotlivě členům.

Hezký den!

Pavel

Vložil Bdělý občan (bez ověření), 5. Říjen 2023 - 18:41

„znám 4 zákony, které za neuveřejnění účetních závěrek stanoví sankce“ (Vložil Pavel, 4. Říjen 2023 – 22:23)

Můžu jako bdělý občan dát podnět k postupu podle těchto zákonů?

Vložil radka2222 (bez ověření), 5. Říjen 2023 - 19:21

jeden takový bdělý (spíš unuděný) občas zasílá už druhý rok takřka denně na FÚ seznamy desítek firem, které nezveřejňují:-)

Vložil Nechápavá (bez ověření), 5. Říjen 2023 - 19:28

„jeden občas zasílá už druhý rok takřka denně na FÚ seznamy desítek firem, které nezveřejňují:-)“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 5. Říjen 2023 – 19:21)

A co FÚ s takovým seznamem SVJ udělá?

Vložil radka2222 (bez ověření), 5. Říjen 2023 - 19:57

místo aby se věnoval vyměřování, kontrolám a dalším činnostem, obesílá ty subjekty, když ani pak nezveřejní, zahajuje řízení, pokutuje… což je asi cílem toho bdělého občana:-)

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".