Dluhy na správu domu by mohly přejít na kupce bytu, novela jde do výborů

Vložil Dagmar (bez ověření), 12. Květen 2017 - 17:06 ::

Dluhy dle §1186/2 budou procházet na kupce.Jaká bude kontrola SVJ včetně správce, jestli dluhy vůbec existují,nejsou neoprávněné,nejsou dávno promlčené…? Bude se moci k dluhům vyjádřit bývalý majitel, případně uplatnit reklamaci.Pokud by tomu to tak nebylo, SVJ včetně správce by mohli na kupujících vymáhat dluhy bez jakékoliv kontroly jejich oprávněnosti. Dag­mar

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Novák (bez ověření), 13. Květen 2017 - 13:29

  Dluhy podle § 1186 přecházejí na kupce již dnes. Autoři novely to novým zněním chtějí upřesnit a potvrdit, aby nedocházelo k protichůdným výkladům znění § 1186. Zdá se ale, že se jim to nepodařilo, protože navrhované znění vyvolává pochybnosti.

  Vložil DAGMAR22, 14. Květen 2017 - 18:29

  Pokud vím, tak dluhy dnes neprochází ze zákona, proto ta novela. V potvrzení by to muselo být sepsáno. Pouhé potvrzení nestačí. Dle novely už nebude potřeba žádné potvrzení, takže žádná kontrola ze strany prodejce o výši dluhu nebude a dluh ze zákona projde na kupce. Je to vůbec možné?

  Vložil Novák (bez ověření), 16. Květen 2017 - 9:22

  Píšete, že pokud víte, tak dnes dluhy nepřechází ze zákona. To ale víte špatně, protože zde na portále bylo vícekrát uvedeno Usnesení ÚS V.ÚS 3108/15 ze dne 5. 1. 2016 http://kraken.slv.cz/IV.US3108/15, v němž ÚS mimo jiné uvádí:

  „Krajský soud nevykročil z ústavního rámce své rozhodovací činnosti, pokud na základě dostatečného skutkového i právního hodnocení věci dospěl k ústavně konformnímu závěru, podle kterého přešel podle § 1186 odst. 2 obč. zák. na stěžovatele jako nabyvatele nebytové jednotky i závazek z úvěru od banky čerpaného za účelem opravy budovy, resp. povinnost podílet se na jeho splácení formou příspěvků do fondu oprav…“

  Vložil asi tak (bez ověření), 13. Květen 2017 - 13:32

  O jaké dluhy se jedná??? Ví to někdo, definoval to někdo?

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Květen 2017 - 15:17

  by měl tedy písemně požádat SVJ o vyčíslení dluhu na správu ke dni žádosti a pak aktuálně ke dni zapsání převodu vlastnictví do LV aby mohl dluh zohlednit v kupní ceně a byl chráněn před jinými, vyššími budoucími požadavky SVJ. Je celkem jedno co tam bude SVJ započítávat. Důležité je jen číslo.

  Vložil DAGMAR22, 14. Květen 2017 - 18:00

  Takže si tam SVJ může napsat cokoliv i když dluh neexistuje.Stačí číslo,které SVJ si napíše , nemusí dluh vůbec dokládat ani obhajovat jeho oprávněnost.To snad ne.

  Vložil Novák (bez ověření), 16. Květen 2017 - 9:42

  Pokud dluh neexistuje, tak se musíte přece bránit, třeba i soudně. Pak bude SVJ samozřejmě povinno dluh doložit a obhájit.

  Vložil aaaa (bez ověření), 13. Květen 2017 - 15:42

  Tak blbe, co tady mínusuješ, můžeš konečně napsat o jaké dluhy se jedná! Patrně o ty, které nadělá Alois Vomáčka, majitel bytu č. 5 v hospodě.

  Vložil Volný (bez ověření), 13. Květen 2017 - 13:13

  Kontrolu si musíte dělat sama. Pokud se domníváte, že dluhy neexistují nebo jsou neoprávněné, tak se musíte bránit, třeba až u soudu a nejlépe jetětě před převodem jednotky.

  Vložil DAGMAR22, 14. Květen 2017 - 18:07

  Takže se budu soudit a SVJ mi takhle na několik let zabrání v prodeji. SVJ bude mít takhle možnost donutit spoluvlastníka levně prodat jeho nemovitost, protože to prodejce prodá SVJ raději se slevou údajného dluhu, než to prodat po rozhodnutí soudu za několik let. Mám osobní zkušenost,tak vím o čem píšu a nejsem sama.

  Vložil Odešel (bez ověření), 13. Květen 2017 - 3:58

  O jaké dluhy se jedná? Podle toho, co píšete, se jedná o jakýkoli dluh, který si předseda vymyslí.

  Vložil DAGMAR22, 14. Květen 2017 - 18:21

  Jedná se o dluhy, které si správce započítá chybně…, prostě které vy rozporujete za několik let. Mohou si na Vás vymyslet , že jste způsobil škodu, kterou si sami vyčíslí i na statisisíce, přitom neproběhne žádné šetření… Stačí zájem o Vaši nemovitost ze strany SVJ( pár vlastníků) a nutí Vás k prodeji. Pak ve finále jim to musíte prodat zvlášť jim pomáhá § 1186/2. Prodejce nemá žádnou ochranu.

  Vložil Novák (bez ověření), 16. Květen 2017 - 9:38

  Když si na vás SVJ vymyslí, že jste způsobila škodu, tak jak můžete tvrdit, že žádné šetření neproběhne? Přece se budete bránit soudně a dříve či později šetření proběhne.

  Nevím, co myslíte tím zájmem SVJ o vaši nemovitost (stačí pár vlastníků), to byste musela vysvětlit podrobněji. SVJ může pořizovat nemovitost jen k účelům správy, tzn. pouze ve výjimečných odůvodněných případech. Toto jste myslela? Jak může stačit pár vlastníků? Přece pro rozhodnutí SVJ nestačí pár vlastníků, nýbrž většina nebo kvalifikovaná většina vlastníků podle stanov.

  Nerozumím rovněž tomu, jak také píšete, že vás nutí k prodeji. K prodeji vás ale přece nikdo donutit nemůže, když nechcete. Alespoň do ukončení soudního sporu, v němž se rozdodne, zda jsou údajné vaše dluhy oprávněné.

  Těžko hodnotit váš případ, když neznáme podrobnosti, z vašeho vysvětlení není zřejmé, o čem mluvíte.

  Vložil asi tak (bez ověření), 12. Květen 2017 - 20:05

  Jsou ty dluhy, které mají přecházet nějak definované? Dluhy a dluhy, to je sakra rozdíl.

  Vložil Karásek (bez ověření), 15. Květen 2017 - 8:18

  Vážení,někdy v září-říjen 2016 byl návrh změny § 1186/2 OZ podaný skupinou poslanců v čele s posl.Tejcem,vlá­dou zamítnut! Když si každý přečte odůvodnění zamítnutí, musí s tím na 100% souhlasit!!! Jde o odkaz na „Stanovisko vlády“ (návrh pod č.920). Jenom dodám jednu skutečnost. Někdo z Vás si bude chtít koupit byt, když jak prodávající tak výbor v čele s předsedou SVJ samotnou výši dluhu úmyslně zatají. Navíc tento dluh nebyl žalovaný, není tedy nikde ve veřejném záznamu uveden.Tedy ani na KN… Kupující, mající za to, že byt není zatížen dluhy, je koupí, třeba i přes RK, která rovněž ví kulový a které mimo jiné prodávající,vč.SVJ zatají své dluhy v kupní smlouvě, takže každému z vás zbydou oči pro pláč, když na každém z vás bude vyčůranost výboru s prodávajícím požadovat např. desetitisíce přes soudy… Chci věřit, že i na tuto možnost bude ústavně-právní výbor myslet. K tomu by se měli rovněž vyjádřit jak MS tak MMR. A navíc přidám jednu skutečnost navíc, a to, že kolem uznání a tím přijmutí na sebe výši dluhu,hovoří § 1888 OZ. Doporučuji k prostudování…

  Vložil anon. (bez ověření), 15. Květen 2017 - 10:30

  (1) Kdo ujedná s dlužníkem, že přejímá jeho dluh, nastoupí jako dlužník na jeho místo, dá-li k tomu věřitel souhlas původnímu dlužníku nebo přejímateli dluhu. (2) Přejde-li na nabyvatele při převodu vlastnického práva k věci zapsané ve veřejném seznamu i zapsané zástavní právo nebo jiná jistota váznoucí na věci, má se za to, že přešel i dluh zajištěný jistotou. Po převodu vlastnického práva může zcizitel vyzvat věřitele v písemné formě, aby namísto něho přijal nabyvatele jako nového dlužníka. Neodepře-li věřitel dát k tomu souhlas, platí, že souhlas dal, pokud byl na tento následek ve výzvě výslovně upozorněn. Tady je to snad řečeno jasně. Nelze vzít dluhy dlužníkovi a jen tak je šoupnout na hlavu novému vlastníkovi bytu.

  Vložil Čičmanec (bez ověření), 17. Květen 2017 - 19:37

  Nechce se mi věřit, že přechod dluhů na nabyvatele bude schválený, aniž by se nepřihlédlo k úmyslnému neplacení a navíc nekonání samotného výboru SVJ!! Tohle svinstvo nemůže přece projít, aby měl někdo vystaráno…

  Vložil asi tak (bez ověření), 17. Květen 2017 - 19:51

  Žijete v bludu. Oni to nepovažují za svinstvo, ale ohromný pozitivní výmysl.

  Vložil §§§ (bez ověření), 15. Květen 2017 - 10:58

  Ustanovení § 1186 je speciální k § 1888. Novela to má jen potvrdit.

  Vložil anon. (bez ověření), 15. Květen 2017 - 11:23

  §§§, samozřejmě, zcela jistě, že to tak je. Ale jsou tady takoví, co se domnívají, že dluhy Vykuka zabalí do pytlíku a ten pytlík dají je k úhradě panu Slabému, novému vlastníkovi. A Vykuk se bude smát.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".