Diskriminace vlastníků bytů ze zákonů

Vložil Josef Praks, 10. Prosinec 2014 - 8:29 ::

Když stát stanovil zákonem, za jakých podmínek v bytových domech musí vzniknout společenství vlastníků jednotek, tak aby nediskriminoval tyto vlastníky oproti vlastníkům bytů v rodinných domcích, umožnil registraci SVJ u rejstříkového soudu zdarma. To chápu. Jak je možné, že každou změnu v rejstříku nyní stát zpoplatnil částkou 2000 Kč? U velkých SVJ, majících stovku bytů, to není tak velký problém. Jsme menší SVJ s 16 byty – tři čtvrtiny vlastníků jsou důchodci. Jsou ale i ještě menší SVJ – s osmi a méně byty. Na konci roku se musí uložit u rejstříkového soudu výsledky z účetnictví – bude to za 2000 Kč? Máme tříčlenný výbor v SVJ – každá změna v jeho složení bude stát 2000 Kč. Mnohá SVJ uvažují o tom, že budou mít místo výboru jen správce, aby nemuseli každou změnu draze platit. Musíme mít nové stanovy, na jejichž přijetí potřebujeme 100% souhlas všech vlastníků, které musejí být přijaty za přítomnosti notáře, který má ze zákona hodinové sazby, u kterých se důchodcům protáčejí panenky. Pokud chceme změnit cokoliv v rozúčtování tepla, potřebujete 100% souhlasu všech vlastníků. Je to též zjevná nerovnost – poslanci by měli též si měnit platy jen se souhlasem 100% všech poslanců (nikdo nesmí být nepřítomný), proč to v SVJ nejde dělat jako v parlamentě? SVJ vzniklo ze zákona,jako člen výboru přispívám na správu domu, tak nechápu, proč z odměny musím platit zdravotní pojištění, když jsem důchodce? Jsou SVJ dojné ovce pro stát? Beru to jako skrytou formu zdanění bydlení v obytných domech a jako otevřenou diskriminaci vlastníků bytů oproti vlastníkům rodinných domků, domů, vil, hradů a zámků. Končí nám zanedlouho platnost energetického štítku domu. Tak, jak je udělán, je nám k ničemu, ale zase budeme platit jeho obnovení, to budou opět tisíce Kč. Co ještě nového na nás poslanci vymyslí? Budeme jen mlčky platit jako novodobí finanční nevolníci?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavla C (bez ověření), 7. Leden 2015 - 12:39

  Dle § 21a zákona o účetnictví jsou účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, povinny zveřejnit účetní závěrku i výroční zprávu (vyžaduje-li její vyhotovení zákon nebo zvláštní právní předpis). Společenství vlastníků jednotek není podnikatelem, do obchodního rejstříku se nezapisuje a ani žádný zvláštní právní předpis mu takovou povinnosti neukládá. SVJ tedy nemá povinnosti zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin.

  Vložil Pavel, 7. Leden 2015 - 14:17

  Pavlo,

  za rok 2014 s Vámi souhlasím.

  Nicméně je v rámci neveřejného připomínkového řízení připravena novela ZoÚ, která navrhuje zaměnit v § 21a slovo „obchodního“ za slovo „veřejného“. Tím do povinného ukládání ÚZ spadnou i SVJ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Vladimir B., 12. Prosinec 2014 - 10:23

  Pan Praks píše mj, že … Musíme mít nové stanovy, na jejichž přijetí potřebujeme 100% souhlas všech vlastníků, které musejí být přijaty za přítomnosti notáře,… Podle výkladu nejvyšího odborníka z kolektivu tvůrců NOZ pana JUDr.Eliáše sděluji několik snad i známých skutečností : SV vzniklá před 1.1.2014 nebyla zakládána, ale vznikla ze zákona č. 74/1992 Sb. a proto pro jejich stanovy stačila prostá písemná forma. NOZ zvolil jinou cestu a to, že SV nepřivádí k životu zákon, ale soukromá vůle zakladatelů . Proto § 1200 vyžaduje k založení SV notářský zápis. Naproti tomu SV vzniklá před platností NOZ, své stanovy již mají i když v jiné formě, a proto i vzhledem k § 564 má stačit k jejich změně stejná forma , v jaké byly stanovy původní. Toto stanovisko je shodné i s doporučením MS, ale není pro soudy závazné. Zde jako i jinde platí, že pokud není žalobce není ani soudce.

  Vložil Zdenek 22, 7. Leden 2015 - 13:48

  Pane Vladimíre,

  můžete zde uveřejnit odkaz na ono „doporučení MS“, které se zabývá problematikou stanov SVJ ve vztahu k institutu veřejné listiny?

  Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 11. Prosinec 2014 - 21:53

  „za přítomnosti notáře, který má ze zákona hodinové sazby, u kterých se důchodcům protáčejí panenky“

  Notáři si účtují v souladu s vyhláškou za sepsání notářského zápisu, jímž osvědčují rozhodnutí o přijetí změny stanov. U nás si notář žádné hodiny neúčtoval. Stálo to 3 tis + DPH a k tomu něco za ověřené opisy stejnopisu. I když vás bude jen 10, tak pětistovka není až zas tak velká hrůza.

  Vložil Zdenek 22, 11. Prosinec 2014 - 9:26

  Není pravda, že ke změně stanov je potřebný souhlas všech vlastníků jednotek, pokud to takto nemáte ve stanovách. Přečtěte si je, jistě tam máte uvedeno kvórum k jejich změně.

  Správní poplatek 2000 Kč se hradí při podání, kterým se mění zapsané údaje. Pokud jen ukládáte jakékoliv listiny do sbírky listin, je tento úkon bezplatný.

  Vložil přeceda vymahač (bez ověření), 11. Prosinec 2014 - 9:19

  listiny do OR zašlete datovou schránkou, to zpoplatněné není. totéž zaslání stanov

  změny ve výboru ano, takholt tak často výbor neměňte. chápu, že pro tak malé svj je to problém. ale stejně jsou to pořád jen 200 za rok na byt, při 10 bytech

  Vložil Josef Praks, 11. Prosinec 2014 - 8:30

  Pro schválení stanov SVJ musí být souhlas 100% vlastníků jednotek, podobně i ke změně v rozúčtování tepla, takže nikdo nesmí být nepřítomen, ani se zdržet hlasování. Je-li například rozúčtování tepla nespravedlivé, nebude přeci ten, kdo z toho profituje, hlasovat proti sobě! Jednotlivec tak dokáže nehlasováním přehlasovat vůli většiny. Kam se podělo právo na spravedlnost? Podle mého názoru požadovat pro rozhodování kvórum, které je vyšší než ústavní většina, je neústavní. Copak to žádnému SVJ nevadí?

  Jožin

  Vložil lake, 11. Prosinec 2014 - 9:25

  Napsal jste: „… takže nikdo nesmí být nepřítomen, ani se zdržet hlasování.“

  To samozřejmě není pravda. Pro schválení stanov musí být získán souhlas všech vlastníků jednotek v domě. Nemusí být získán na žádném „shromáždění“. Souhlasy nemusí být uděleny ani na tomtéž místě, ani v tomtéž čase.

  O rozúčtování tepla také píšete nesprávně. Ujednáním všech vlastníků jednotek podle zákona č.67/2013 Sb. není míněno, že by se všichni museli kvůli tomu sejít na jediném místě ve stejný čas. Navíc takovému ujednání podléhá nikoliv každé jednotlivé roční rozúčtování, nýbrž pravidla, podle kterých se rozúčtování bude provádět opakovaně. Podle zákona tedy platí, že jednotlivec je chráněn před (z)vůlí většiny, protože změnu pravidel rozúčtování nelze provést bez jeho souhlasu. Vy to vykládáte opačně.

  lake

  Vložil Josef Praks, 12. Prosinec 2014 - 6:51

  Proti zvůli většiny je možné se bránit reklamací vyúčtování záloh a důkazní břemeno tím přenáší nespokojený vlastník na výbor SVJ. Pokud se zamítnutím reklamace nesouhlasí,má možnost se obrátit na soud. Ale co když většina má pravdu, tak nemá možnost cokoliv reklamovat u vlastníka, tak musí buď rezignovat , anebo se musí pokaždé soudit, aby prosadila svou vůli. Výbor SVJ je bezmocný, pokud vlastník odmítne bezdůvodně dát souhlas se změnou rozúčtování nákladů na teplo. Cituji ze stanoviska MMR k tomuto problému: „rozúčtování dle vyhlášky č. 372/2001 Sb. … Vyhláška není schopna postihnout veškeré situace, a proto může působit někdy nespravedlivě.“ Konec citátu a také konec možností výboru cokoliv napravit. Uvedená vyhláška vyšla v době, kdy byla cena tepla jednosložková. Proč nebyla novelizovaná po zavedení dvousložkové ceny tepla? Proč nebyla novelizovaná, když se ví, že je nedokonalá? MMR slibuje novelizaci vyhlášky v roce 2015, ale co když to zase nestihne?

  Jožin

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".