Dejte pozor na spekulanty!

Vložil Jirkovák (bez ověření), 10. Květen 2019 - 15:12 ::

Dejte pozor na spekulanty, ať vám pod očima nezkrachuje vaše SVJ!

Institut pro sociální inkluzi

Spekulanti s byty v Jirkově neplatí za služby spojené s bydlením poskytované jimi ubytovanými rodinám v hmotné nouzi, ačkoli doplatek na bydlení za ně čerpají. Ostatním vlastníkům bytů sdruženým ve společenství vlastníků jednotek (SVJ) pak hrozí odpojení od tepla a energií. Dávky tyto služby pokrývající lze sice namísto na účty spekulantů („dobrovolně“ nahlášených nebohými podnájemníky v hmotné nouzi) od 1. 6. 2017 posílat přímo SVJ a katastrofu vzniku nedoplatků tak odvrátit, ale objevil se „problém“. Podnájemníci mají od svých podmanitelů zakázáno sdělovat své jméno, takže Úřad práce neví, komu dávky správným směrem odklonit.

„O problémech ví i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které novelu předkládalo. Mluvčí doporučuje, aby se ostatní obyvatelé zkoušeli skutečné jméno dozvědět.“ My naproti tomu radíme Úřadu práce, aby v souladu se zákonem o pomoci v hmotné nouzi na místo vyrazil a jména podnájemníků zjistil normálně z občanských průkazů.

§ 63 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi (1) Zaměstnanci orgánů pomoci v hmotné nouzi jsou na základě souhlasu žadatele o dávku, příjemce dávky a osob společně posuzovaných oprávněni v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona vstupovat do obydlí, v němž tyto osoby žijí, a to s cílem provádět sociální šetření, popřípadě šetření v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na dávky.

(2) Pokud žadatel o dávku, příjemce dávky nebo osoba společně posuzovaná tím, že nedají souhlas se vstupem do obydlí, znemožní provedení sociálního šetření, popřípadě šetření v místě, k ověření skutečností rozhodných pro nárok na dávku nebo její výši, může jim být žádost o dávku zamítnuta nebo dávka odejmuta, popřípadě snížena její výše.

Když už tam pracovníci Úřadu práce budou, měli by rovnou těmto rodinám poradit, jak se napříště vyhnout riziku, že si je budou spekulanti posílat mezi sebou donekonečna jen proto, že i za těch pár měsíců před vystěhováním na nich něco trhnou. Ideální stav je, když je Úřad práce připraven ve spolupráci s obcí chudým rodinám nabídnout něco jiného – slušnější bydlení za férové ceny. Co na to říká město Jirkov? Opravdu chce ochránit své obyvatele před dopady „obchodu s chudobou“, jak vyhlašuje? Pokud ano, spolupráce se seriózními majiteli bytů a vytváření příležitostí pro „bezpečné“ bydlení nízkopříjmových obyvatel je ta cesta.

Prozatím může Úřad práce do bytů spadajících pod SVJ, kde už dluhy na energiích nebo vodě jednou byly, alespoň nedávat žadatelům možnost „dobrovolně“ do žádosti o doplatek uvádět pro platby za služby spojené s bydlením jiný účet než ten SVJ.

§ 42 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

(3) Doplatek na bydlení se poskytuje v peněžní formě. Doplatek na bydlení nebo jeho část lze použít BEZ SOUHLASU PŘÍJEMCE k přímé úhradě nákladů na bydlení, a to tak, že plátce doplatku jej poukazuje pronajímateli nebo poskytovali služeb nebo poskytovateli energií. V případě, že vlastník jednotky jako poskytovatel služeb neuhradil společenství vlastníků jednotek zálohu za služby spojené s užíváním bytu a příspěvek do fondu oprav, považuje se pro účely tohoto zákona za poskytovatele služeb nájemci společenství vlastníků jednotek.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.