Daňově uznatelný výdaj?

Vložil Anonymous, 3. Listopad 2010 - 22:50 ::

Dobrý večer,
mám prodejnu v bytovém domě a každý měsíc platím do fondu oprav. Mohu si tyto částky zaúčtovat do uznatelných výdajů? Vedu daňovou evidenci.
Děkuji za odpověď.
Nováková

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 4. Listopad 2010 - 6:40

  Paní Nováková,

  už vícekrát jsem upozornil na nutnost používat správné a srozumitelné pojmy. "Fond oprav" k nim nepatří.

  • Pokud jste nájemcem v družstevním domě a platíte družstvu nájemné, tato částka je Vaším daňově uznatelným výdajem a daňovým příjmem družstva. Neplatíte žádný fond oprav. Zda si družstvo část příjmu z nájemného převede do svého fondu oprav Vás nijak nezajímá. Způsob hospodaření s příjmy družstva je vnitřní věcí tohoto družstva.

  • Pokud jste nájemcem nebytového prostoru v domě podle ZoVB, pak vše záleží na obsahu Vaší nájemní smlouvy. Pokud je v ní uvedeno, že celé nájemné se platí pronajímateli, pak platba do jakéhosi "fondu oprav" třetí straně není daňově uznatelným výdajem, nýbrž Vaším sponzorským darem příjemci a správci tohoto blíže neurčeného "fondu oprav".

  • Pokud ve smlouvě máte uveden způsob určení výše nájemného podle § 3 zákona č. 116/1990 Sb. tak, že část nájemného máte platit na "fond oprav", pak se jedná o nájemní smlouvu absolutně neplatnou pro neurčitost a nemožnost stanovit výši nájemného.

  • Pokud ve smlouvě máte uveden způsob určení výše nájemného tak, že část nájemného máte platit ve prospěch třetí osoby (SVJ) "ve výši aktuálního měsíčního příspěvku vlastníka jednotky na správu domu podle § 15 odst. 1 ZoVB", pak se jedná u Vás o součást platby nájemného a daňově uznatelný výdaj.

  lake

  Vložil PeDuPles (bez ověření), 4. Listopad 2010 - 10:54

  Tazatelka se neozývá, mě ale napadá ještě jeden možný výklad úvodního dotazu – co když je tazatelka vlastníkem nebytového prostoru a platí tudíž normální zálohy na správu, které klasicky chybně nazývá Fondem oprav? Jsou tyto daňovým výdajem?

  Vložil Votočka, 4. Listopad 2010 - 11:30

  Dobře, budeme teoretizovat. Jsem-li vlastníkem NP a budu-li tam podnikat, tak budu platit standartně zálohy spojené______. Pak se stále jedná o D. uznatelný, avšak s tím rozdílem, že bude-li následné vyúčtování kladné, tedy obdržím přeplatek, musím jej započítat do zdanitelných výnosů.

  Je to jedna z možných X variant. Kombinace proměnných, na kterých je danění závislé je např. znění smlouvy a podmínky, typ použití, nájemce / vlastník, časové období.

  Votočka

  Vložil Votočka, 4. Listopad 2010 - 10:37

  Pan Lake má pravdu pouze částečně. Nejdůležitější je text smlouvy o nájmu (podnájmu). Mělo by v ní být uvedeno:

  výše nájemného termín splatnosti způsob platby

  Také je důležité, jak jste tam uvedena jako smluvní strana. Jste-li uvedena jako „podnikatel“ s IČ případně DIČ a nájem je sjednán za účelem „podnikání“ pak nepochybně je zaplacené nájemné daňově uznatelným výdajem.

  Soudím,že ve smlouvě nemáte uvedeno „platit do fondu oprav“. To by byl nesmysl.

  Votočka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".