Daňové příznání 2013

Vložil Anonymous, 5. Únor 2014 - 14:47 ::

Text z daň. přiznání oddíl K vybrané údaje řádek 1 2013 Údaj vyplňují všichni poplatníci podávající přiznání za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání, kteří na tomto řádku uvedou roční úhrn čistého obratu, vypočtený podle § 20 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona o účetnictví. Poplatníci, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 18 odst. 3 zákona), uvedou roční úhrn čistého obratu z celkové činnosti, t.j. z hlavní i hospodářské činnosti.

Prosím o sdělení jestli se jedná o všechny výnosy. At´už se jedná o nájem z NP , příjem z reklam, ze smluvních pokut či úroků z účtu.

Děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Renáta P, 6. Únor 2014 - 7:59

  Vlastníci si odsouhlasili že HV po schválení vstupuje automaticky do dlouhodobých záloh , právě proto aby se vyhnuli podávání daňových přiznání. Potřebuji dodělat to daňové přiznání a chce to po mě tu kolonku vyplnit . Umíte mi poradit ???

  Vložil lake, 6. Únor 2014 - 8:19

  Ano, umíme Vám poradit: Nesnažte se švindlovat v účetnictví SVJ.

  Je úplně bezvýznamné co si vlastníci schválili. Pokud za ně SVJ uhradilo jejich dlouhodobou zálohu, kterou byli povinni jako fyzické osoby skládat na účet SVJ, pak napřed museli mít přijem ve stejné výši a tuto částku každý z nich zdaňuje sám za sebe. SVJ je povinno každému vlastníkovi vystavit doklad pro Finanční úřad.

  lake

  Vložil tristone, 6. Únor 2014 - 8:42

  Přesně jak píše lake. Běžně se sice HV převádí na dlouhodobé zálohy, ale je to jen usnadnění.

  Celá procedura je vlastně takováto:

  • máte HV
  • rozdělíte ho mezi členy a vydáte jim potvrzení
  • jejich podíl jim převedete
  • rozhodnete o mimořádném příspěvku na dlouhodobé zálohy v celkové výši HV
  • členům předepíšete jeho výší
  • členové příspěvek zaplatí

  Tímhle usnesením se vyhnete krokům 3, 5 a 6. Vzájemně si SVJ a členové započtou výplatu HV a zaplacení příspěvku.

  Ale to nic nemění na tom, že dosáhli zisku a musí ho zdanit. Je to otrava a papírování, ale je to správný postup.


  Tedy je tam ještě jeden drobný detail, podle naší účetní.

  Pokud je kladný výsledek způsobený úroky z účtů, sankčními úroky a podobně, je možné ho použít na náklady na správu domu v následujícím roce a nedaní se.

  Pokud ovšem kladný HV pramení například z pronájmu, už se tomu nedá vyhnout a vlastníci si to musí zdanit. Jde totiž o zisk vlastníků, nikoliv SVJ.

  Vložil Renáta P, 7. Únor 2014 - 7:37

  Běžně máme tyto příjmy :

  • penále a sankční poplatky , úroky z prodlení
  • úroky z běžného účtu x náklady poplatky bank
  • úroky ze spořícího účtu
  • úroky ze stavebního spoření x náklady úroky z úvěru
  • dotace x náklady úroky a poplatky z úvěru
  • z nájmu NP x náklady na údržbu NP
  • z plnění pojišťovny x náklady na opravu

  Pokud se tedy kladný HV skládá z různých položek co tedy mohu převést do dalšího roku na náklady na správu domu. A na co vystavit potvrzení pro vlastníky . To jako všem vlastníků vydat potvrzení vždyť ten dům má 60 bytů a někdo už si třeba podal daňové přiznání nebo si o zúčtování požádal u svého zaměstnavatele.

  Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 7. Únor 2014 - 14:29

  To zda někdo podal DAP nebo požádal o provedení ročního zúčtování, není Vaše starost.

  Vaší povinností je vydat potvrzení po příjmech, které musí vlastník zdanit, v případě pronájmu NP uvedete v potvrzení i náklady související s tímto pronájmem.

  úroky z BÚ – nejsou předměte daně 18/4/c ZDP do 31.12.2013

  úroky ze spořicího účtu – daň

  úroky ze stavebního spoření – daň

  dotace – nejsou předmětem daně 18/4/b

  nájem NP – je-li NP ve spoluvlastnictví členů – daní každý člen

  plnění pojišťovny – daň, resp. je ve výnosech, záleží na výši nákladů na opravu, zda vstoupí do ZD

  penále, úroky z prodlení a další sankce – podle toho za jaké plnění plynou, budou zdaňovány, buď členy nebo SVJ.

  Pokud aplikujete 20/7 ZDP pak v následujícím zdaňovacím období musíte použít v souladu se ZDP. Nic nikam nepřevádíte, nikde o tom neúčtujete.

  Vložil lake, 6. Únor 2014 - 9:08

  Přesně jak píše tristone. Paní Renato, problém máte Vy a doporučuji nepokoušet se o fígl, který máte na mysli.

  Pokud SVJ rozděli cokoliv mezi vlastníky jednotek bez právního důvodu, jedná se o dar a ten u příjemce podléhá zdaněni je-li částka vyšši než 20000 Kč. V každém případě bude celá hodnota rozdaného daru předmětem daně z příjmu právnické osoby SVJ.

  V jednom s panem tristone nesouhlasím: přijem z pronájmu je podle zákona o daních z příjmů příjmem pronajímatele. Vykazovat jej jinak je drážděním Finančního úřadu.

  lake

  Vložil Vona (bez ověření), 7. Únor 2014 - 11:38

  Lake a Tristone, souhlasím. Ale platí to v případě, že ve smlouvě na pronájem je jakožto pronajímatel uvedeno SVJ. Je ale možno, aby jakožto pronajímatel byli ve smlouvě uvedeni vlastníci zastoupení SVJ. Pak zisk z pronájmu je vlastníků, nikoliv SVJ.

  Vložil tristone, 6. Únor 2014 - 9:10

  Neumím Vaši námitku plně posoudit.

  Vycházím z informací od účetní. Letos poprvé máme příjem z pronájmu a vystavujeme vlastníkům potvrzení, aby si to zdanili.

  Doteď jsme měli kladné HV pouze z různých úroků a sankcí.

  Podle Vás tedy má pronájem zdanit SVJ a vlastníci už by nemuseli? Přece se to nebude danit dvakrát. Zas takový absurdistán u nás nepanuje :)

  Vložil Lenkaaaaaaaaaaaaaa (bez ověření), 6. Únor 2014 - 16:45

  Děláte to dobře. Neposlouchejte Lakeho. Raději zvedněte telefon, zavolejte na finanční úřad a tam se zeptejte. Já to tak udělala a měla jsem jasno. Lake na vás na kontrolu nepřijde, finanční úřad může :-)(ono – někdy je důležitější praxe než akademické debaty zde vedené…)

  Vložil Renáta P, 6. Únor 2014 - 8:32

  No asi každý mluvíme o něčem jiném… tak děkuji

  Vložil Milan Vlček (bez ověření), 6. Únor 2014 - 7:17

  Pokud vím SVJ žádný zisk příjem z podnikání vykazovat a danit nemůže. Veškeré příjmy se rozpočítají na jednotlivé vlastníky podle podílů a zdaní si to každý sám. Peníze se vyplácejí opět podle podílů vlastníků, nebo pokud si to odhlasovali , tak třeba přímo do FO. Ať se to převede kamkoliv , vždy je to zdanitelný příjem vlastníka.

  Vložil lake, 6. Únor 2014 - 7:32

  Kam chodíte na ty nesmysly, pane Vlčku?

  lake

  Vložil správce předseda (bez ověření), 6. Únor 2014 - 7:45

  Jaké nesmysly? Pan Vlček má pravdu.

  Vložil lake, 6. Únor 2014 - 7:56

  Prokažte co tvrdí pan Vlček. Já tvrdím, že to jsou nesmysly neználků.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".