Co proti pomluvám na schůzích

Vložil Sidlob, 6. Červenec 2019 - 18:34 ::
Dobrý den, prosím o radu. Ve stanovách máme: „Pokud se jednání účastní společný zástupce, spoluvlastníci bytové jednotky mají právo být přítomni jako hosté, na zasedání práva člena společenství vlastníků však nevykonávají.“

Dle NOZ §1185 u manželů za zástupce je obyčejně zvolen manžela. Jsou případy, kdy na shromáždění je i manželka a obyčejně zahájí diskusi „šlápla mi na bábovičku“. Dle formulace jako host by měla mlčet a sledovat diskuse. Má někdo radu, jak dosáhnout respektování ujednání ve stanovách ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Amelia (bez ověření), 14. Červenec 2019 - 21:56

  Co proti pomluvám na schůzích

  Proti síle funguje větší síla.
  Proti pomluvám fungují větší pomluvy.

  Vložil anonim (bez ověření), 15. Červenec 2019 - 4:20

  Amálie

  Pro SVJ je zásadní konání shromáždění nikoliv schůze.

  Jediná možnost je se obrnit trpělivostí a to z důvodu, že někteří vlastníci jednotek jednání z důvodu korupce.( proti službě )

  Ale máte též možnost podat žalobu na ochranu své pověsti a to zejména : života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti – na základě zák.č. 89/2012 sb. – § 11 ( NOZ)

  Ale nejprve si ověřte, zda li přítomní vlastníci na konané chůzi, jsou ochotni vám danou pomluvu dosvědčit ?

  anonim

  Admine nepmazat

  Vložil Antispamer (bez ověření), 15. Červenec 2019 - 7:47

  Jsem rád, že postupující inkluze umožňuje i chovancům, drženým v klecových lůžkách v ústavech, přístup na internet. Nicméně by to měl být pouze pasivní přístup. Nemělo by jim být umožněno psát spamy. Zářným příkladem je spamer anonim. Nejdříve kritizuje Amálii, že používá termín „schůze“ a nikoliv termín „shromáždění“ a pak sám píše o neexistujícím termínu „chůze“. Do doby, než bude chovancům odebrán aktivní přístup na internet, by bylo vhodné takové spamery průběžně mazat.

  Vložil Zdenek 22, 7. Červenec 2019 - 7:48

  Pane Sidlob, spoluvlastníci jednotky na shromáždění nejsou „hosté“, ale stále členové společenství, jen nemají hlasovací právo, které za ně vykonává společný zástupce.

  Je věcí předsedajícího, aby moderoval diskusi a nepřipustil takovou, která se netýká správy společných částí domu. Drobné občanské rozmýšky by si měli (spolu)vlastníci řešit mezi sebou.

  Pokud přesto na shromáždění padne něco, co už je „za čárou“, tak to podle okolností lze řešit institutem přestupku (proti občanskému soužití), nebo žalobou na ochranu osobnosti. To si ale opět musí řešit (spolu)vlastníci mezi sebou. Předsedající může tomuto chování aktivně bránit i tím, že případné nevhodné výroky zaznamená do zápisu ze shromáždění, který pak může použít jako důkazní materiál navrhovatel přestupku nebo žaloby.

  Vložil Sidlob, 7. Červenec 2019 - 14:42
  Pane Zdenku, děkuji za věcný názor k nápravě. K vaši poznámce, že „spoluvlastníci jednotky na shromáždění nejsou „hosté“, ale stálí členové společenství“ odvolávám se na naše stanovy.

  Cituji text "… mají právo být přítomni jako hosté, na zasedání práva člena společenství vlastníků však nevykonávají.“ Mimo práva hlasovacího má člen i řadu jiných práv(např. účast na diskusi)

  Vložil Zdenek 22, 7. Červenec 2019 - 18:49

  Ano, postřehl jsem, že o spoluvlastnících jako o „hostech“ hovoří vaše stanovy. Nic překvapivého, pokud vám stanovy připravoval nějaký „advokát“.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".