Co může a nemůže svj

Vložil LUKÁŠ (bez ověření), 11. Prosinec 2023 - 20:28 ::

Dobrý den, jmenuji se Lukáš, mám dotaz. Může shromáždění vlastníků bytových jednotek odsouhlasit zásah do bytové jednotky ? Jedná se o montáže klimatizací. Každá bytová jednotka by měla svou venkovní a vnitřní jednotku. Osobně s tím nesouhlasím, klimatizací nepotřebuji. A můžou rozhodnout o soukromém majetku ? Byt je OV. Chápu u společných prostor (střecha, hlavní rozvod plynu do bytů atd.) Ale můžou tohle ? Děkuji za odpovědi

  • právní způsobilost SVJ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil . (bez ověření), 11. Prosinec 2023 - 20:33

Ne, nemůžou, shromáždění nemá pravomoc takové rozhodnutí učinit. O tom rozhoduje vlastník, zda chce klimatizaci nebo ne. Jen tak mimochodem, kdo to bude platit a z čeho?

Vložil LUKÁŠ (aaa (bez ověření), 11. Prosinec 2023 - 20:47

Děkuji za odpověď, z čeho by se to platilo je asi jasné

Vložil Justitianus, 12. Prosinec 2023 - 0:23

Ne, není nám vůbec jasné z čeho by se to platilo. Proč neodpovídáte, když jste byl slušně dotázán?

Nenapsal jste dokonce ani jaký je text přijatého usnesení. Fakt nejsme jasnovidci.

Justitianus

Vložil tata_FIDO, 12. Prosinec 2023 - 13:14

je úplně jedno z čeho se to bude platit, v případě montáže na fasádu se jedná o změnu vzhledu objektu a jistě se k tomu rád vyjádří příslušný stavební úřad. Dále jedná se o zásah do stavebních konstrukcí, které jsou věcí společnou, takže jak bylo správně musí toto projít hlasováním a na schůzi Společenství. Pokud si to odsouhlasí, tak pak další postup

Vložil € (bez ověření), 12. Prosinec 2023 - 13:37

„je úplně jedno z čeho se to bude platit“ (Vložil tata_FIDO, 12. Prosinec 2023 – 13:14)

Kdo bude platit je ve věci zásadní otázkou. Nechť tazatel jasně uvede, kdo pořízení, provoz a opravy klimatizace bude hradit a kdo bude jejím vlastníkem (předseda SVJ, vlastník domu, MMR, EU, Kalousek, Stanjura, nálezce zlatého pokladu v domě, možností je řada). Jedno je jisté: SVJ to nebude.

Vložil Justitianus, 13. Prosinec 2023 - 14:24
  • € (bez ověření): „Kdo bude platit je ve věci zásadní otázkou.“

To se ovšem mýlíte. Kdo bude platit – to je naopak otázka podružná, vedlejší.


Rozhodující je pouze otázka kdo má být vlastníkem klimatizačních zařízení:

  1. bude to společná část domu ve společném užívání, nebo
  2. bude to společná část domu ve výlučném užívání (§ 1166/1/b/2), nebo
  3. bude to upevněné zařízení (§ 508/1) ve vlastnictví jednotlivých vlastníků ?

Podle odpovědi na tuto základní otázku bude možné zabývat se podružnými otázkami: kdo o tom rozhodne, kdo to zrealizuje, kdo to bude platit, kdo bude hradit provoz, údržbu a opravy.

Justitianus

Vložil ? (bez ověření), 13. Prosinec 2023 - 15:47

„bude to upevněné zařízení (§ 508/1) ve vlastnictví jednotlivých vlastníků ?“ (Vložil Justitianus, 13. Prosinec 2023 – 14:24)

Upevněné zařízení podle § 508 občanského zákoníku by tak bylo v podílovém spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek, tj. mimo režim bytového spoluvlastnictví?

Vložil Justitianus, 13. Prosinec 2023 - 17:04

Podle § 508/1 platí, že stroj nebo jiné upevněné zařízení (dále jen „stroj“) není součástí nemovité věci zapsané do veřejného seznamu, byla-li se souhlasem jejího vlastníka zapsána do téhož seznamu výhrada, že stroj jeho vlastnictvím není.

  • Existují pouze jednotky, a ty jsou samostatnými nemovitými věcmi zapsanými do veřejného seznamu.
  • Samotný dům s jednotkami není nemovitou věcí zapsanou do veřejného seznamu.
  • Společné části domu nejsou nemovitou věcí zapsanou do veřejného seznamu.

Ostatně, proč se na to ptáte mne? Já netuším jak si to chtějí v domě zařídit. To by měl vysvětlit LUKÁŠ; ten je tazatelem. Až nám napíše jak znělo přijaté usnesení, teprve pak by mělo smysl začít mudrovat o nějakých detailech.

Justitianus

Vložil Nechápavá (bez ověření), 13. Prosinec 2023 - 17:05

„Samotný dům není nemovitou věcí zapsanou do veřejného seznamu.“ (Vložil Justitianus, 13. Prosinec 2023 – 17:02)

To bude nejspíš nějaká novinka. Nebo slovíčkaříte, protože ve veřejném seznamu je zapsána „stavba“ (ne „dům“).

Vložil alfa (bez ověření), 12. Prosinec 2023 - 13:24

To je omyl. Pokud se přispívá podle spoluvlastnických podílů a taky pokud to někdo ve svém bytě a nechce, tak to to tedy jedno není. Pokud se nejedná o společné části domu, tak se o tom, zda se každému dá do bytu klimatizace, na shromáždění nehlasuje. Shromáždění o tom není oprávněné rozhodovat.

Vložil . (bez ověření), 12. Prosinec 2023 - 7:29

Právně to jasné není, ale v tom jejich svj to klidně zafinancují z toho jejích „fondu oprav“ nebo jak tomu říkají, protože v svjčkách se tak běžně děje. Pan to asi jenom neumí popsat. Postavil se proti a je sám jako kůl v plotě. Ostatní jsou nadšení, že budou mít klimatizaci v bytě a nezaplatí ani korunu navíc. Vždyť si to schválili, tak jaképak copak, že ano.To, že jim na to přispěje i člen, který s takovým postupem nesouhlasí je ani trochu nevzrušuje. Pan LUKÁŠ jim připadá jako potížista. Nebo se pletu pane LUKÁŠI?

Vložil Justitianus, 12. Prosinec 2023 - 18:38

▪ . (bez ověření) napsal: „Právně to jasné není …“
Mýlíte se. Právně to jasné je. Ale Lukáš nenapsal co shromáždění schválilo. Teprve pak bychom mohli posoudit, zda to je či není v souladu s právem.

▪ . (bez ověření) napsal: „Pan to asi jenom neumí popsat.“
On se ani NEPOKUSIL to popsat ! Je tajemný jako hrad v Karpatech.

▪ . (bez ověření) napsal: „Postavil se proti …“
Postavil se proti ČEMU, krucinál ??? Stále neznáme obsah přijatého usnesení.

▪ . (bez ověření) napsal: „To, že jim na to přispěje i člen, který s takovým postupem nesouhlasí je ani trochu nevzrušuje.“
Jak jste přišel na tento nesmysl? Prokažte co tvrdíte. Vy máte nějaké tajné informace?


Poslyšte, měl jsem nedávno rozsáhlou emailovou korespondenci s rozzlobeným vlastníkem jednotky, který se chtěl soudit, zneplatňovat přijatá usnesení a dovolával se Ústavy. Kvůli tomu, že prý SVJ odsouhlasilo opravy bytů, bez jeho souhlasu, a dokonce se tento zločin měl financovat ze společných záloh na správu.

Nakonec – když si přečetl přijatá usnesení – zjistili jsme, že rozpoutal zbytečnou bouři ve sklenici vody. Shromáždění totiž přijalo tato usnesení:

8) Projednání a schválení výměny stupaček (TUV, SV, plyn a kanalizace), představení cenových nabídek k tomuto záměru
Usnesení: Vlastníci odsouhlasili výměnu stoupaček (TUV, SV, plyn a kanalizace).

9) Odsouhlasení dodavatelské firmy k výměně stupaček
Usnesení: Vlastníci odsouhlasili výměnu stoupaček (TUV, SV, plyn a kanalizace) firmou A.M..

Už jsem alergický na tazatele, kteří zmateně vyšilují, ale nedovedou poskytnout potřebné informace.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".