Co je právní úkon

Vložil Anonymous, 6. Listopad 2010 - 12:46 ::

V poslední době se zde množí příspěvky, které místo aby tazateli odpověděli či poradili, jednoduše napíší, že předmět dotazu není právním úkonem a tím pro ně záležitost končí.

Tady doporučuji nastudovat, co je právní úkon. Ten je totiž definován značně extensivně, takže poukazy na to, že něco není právním úkonem, neobstojí.

K tomu srv. § 40 odst. 5 občanského zákoníku v účinném znění. Tazatel se jasně ptal, zda je možné podpis na hlasovací listině vyjadřující jeho vůli nahradit úředním zápisem. Místo toho dostal odpověď, že rozhodování na schůzi shromáždění není právním úkonem a tudíž se § 40 odst. 5 občanského zákoníku nepoužije…

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.