členství ve společenství

Vložil Jaroslava Morová, 1. Červenec 2020 - 8:57 ::

Jsem předseda výboru již 3 období, svůj byt jsem před časem přepsala na dceru s doložkou že v bytě dožiju /zástavní právo/, jsem stále členem společenství nebo ne? Budou nové volby mohu být i nadále členem výboru /pokud to vlastníci odsouhlasí/. Někde jsem vyčetla pojem profesionální předseda /nečlen/, jak takovýto stav /pokud je v souladu se stanovami/ zaregistrovat, co je třeba k registraci. Lze před volbami výboru zároveň odsouhlasit změnu ve stanovách a poté volit? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 1. Červenec 2020 - 10:39

  Paní Morová, členem SVJ je vlastník jednotky. Takže Vy už ne.

  Členství nevlastníka ve výboru zákon nezakazuje. Mohly by to zakázat stanovy.

  K „registraci“ je třeba zápis ze shromáždění kde proběhla volba výboru, osobní údaje zvolených osob, souhlas zvolených osob s výkonem funkce a zápis z jednání výboru na kterém si členové výboru rozdělili funkce. Pokud tomu nerozumíte, obraťte se raději na notáře. Ten to zařídí a řekne Vám co bude potřebovat. Má do rejstříku dálkový přístup.

  Dostala jste zde i další přímočaré rady; nepodceňujte je. Mají pravdu.

  Justitianus

  Vložil Poděkování (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 11:27

  Děkuji za tazatelku. Takhle má vypadat korektní odpověď. Nikoliv jen jízlivosti jako od Java a arogantní radky2222.

  Vložil JaVa, 1. Červenec 2020 - 17:36

  Pokud někdo, kdo je 15 let ve funkci předsedy výboru SVJ, „vypotí“ takový dotaz,tak si ani jinak poradit nezaslouží!

  Zřejmě ani nezná stanovy svého SVJ,kde se např uvádí:

  1 ) Statutárním orgánem společenství je výbor společenství v čele s předsedu výboru společenství vlastníků. Předseda zastupuje společenství ve všech záležitostech samostatně po souhlasu výboru. Předseda společenství vlastníků podepisuje za společenství tak, že k názvu společenství připojí svůj podpis a údaj o své funkci

  1. Výbor v čele s předsedou společenství vlastníků je výkonným orgánem společenství, řídí a organizuje běžnou činnost společenství, rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a pozemku s výjimkou těch věci, které jsou obecně závazným právním předpisem a těmito stanovami svěřeny do výlučné působnosti shromážděni, nebo které si shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.
  2. Za svou činnost odpovídá shromáždění.
  3. Je volen a odvoláván shromážděním.
  4. Funkce člena výboru a předsedy společenství vlastníků zaniká volbou nového výboru a předsedy společenství vlastníků. Výbor a předseda společenství může být z funkce odvolán shromážděním. Též může před uplynutím funkčního období z funkce odstoupit. Odstoupení musí oznámit společenství písemně. Jeho funkce končí dnem, kdy shromáždění jeho odstoupení projednalo, nejpozději uplynutím třiceti dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení.
  5. Funkční období výboru a předsedy společenství vlastníků činí pět let.
  6. Výbor k jednání svolává předseda výboru, popřípadě na popud člena výboru nebo na žádost člena společenství k řešení problému
  7. Usnesení výboru je platné pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina výboru
  1. Volený orgán plné ručí za způsobenou škodu, kterou zavinil svým chybným rozhodnutím. Nenahradí-li volený orgán škodu, kterou způsobil společenství při výkonu své funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společenství za dluh společenství v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se nemůže věřitel plnění na společenství vlastníků domoci. Společenství vlastníků je oprávněné vymáhat vzniklou škodu na voleném orgánu-
  2. Funkční období voleného orgánu je pětileté.
  3. Volený orgán svolává shromáždění minimálně čtyřikrát do roka.
  4. V souvislosti s výkonem práva nahlížet do dokumentů podle odstavce 1) písmeno e) a f) nemá člen společenství právo požadovat vydání dokumentů do jeho dispozice, ani právo pořizovat si fotokopie.
  5. Dodržovat domovní řád,

   „který samozřejmě není součástí stanov“

  Atd…

  Proto se ani nedivím,jaké znalosti má "dlouholetá předsedkyně výboru tohoto SVJ, která je ve funkci již od roku 2015.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil JaVa, 1. Červenec 2020 - 18:26

  s IČO:75044731­.Dlouholetá předsedkyně výboru,paní J.M. je ve funkci již od 28.6.2005.

  Přeji hezký den.JaVa

  P.S.Omlouvám se tím, za svůj předchozí překlep v datu.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 17:57

  tam je víc perel, a horších. jen by mě zajímalo, ještě by mě taky zajímalo, za těch pět let, co je zhruba nečlen a nevlastník hlasovala na shromážděních :-) který se tedy konají dle stanov dvakrát jednou ročně, a do třetice minimálně 4× do roka. a podle zápisů asi hlasují jeden byt jeden hlas, bez ohledu na podíly. kde se v těch lidech bere to sebevědomí dělat něco, čemu vůbec nerozumí, a ještě to chce dělat dál, jako externí předseda (což by teda už měl být rozhodně profík). ale teď to má paní dobrý, rozhoduje už roky o naprosto cizím majetku, protože jí už v baráku ani v kase svj dávno nepatří ani hřebík.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 11:36

  se bude ptát vlastník, bude to bez jízlivosti. pokud se ptá člověk, který je předseda už nějaký ten rok, tudíž má vliv na majetek vlastníků v řádu možná stovky milionů, a nezná naprosto elementární věci, jako např. kdo je člen svj, tak to je hodně na pováženou a nemá tam skutečně co dělat. nebo si našetřit balík na náhradu škod.

  Vložil Poškozený (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 12:12

  „předseda … má vliv na majetek vlastníků v řádu možná stovky milionů“

  Ano, zákonodárce zakotvil a požaduje nekvalifikovanou správu majetku v hodnotě stovek milionů Kč, takže takovýto stav je zcela v souladu se zákonem. Obrana není.

  Oddíl bytové spoluvlastnictví v občanském zákoníku je psán diletantsky a žádnou účinnou obranu vlastníkům neposkytuje. Podle MMR je však právní úprava perfektní a obranu poskytuje, jak mi sdělilo a doložilo jedním judikátem, kde vlastník u soudu uspěl. Tisíce poškozených vlastníků MMR nezmínilo.

  Vložil asi tak (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 12:35

  Vy pako poškozené, tak si toho nekvalifikovaného předsedu nevolte. Jenomže co lze očekávat od nekvalifikovaných vlastníků, že ano.

  Vložil Poškozený (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 12:42

  Pane Asi tak,

  obvykle máte dobré názory, nyní jste bohužel poněkud vedle: vlastník nemusí být kvalifikovaný pro správu nemovitostí hodnoty ve stamilionech Kč, kvalifikovaný pro správu nemovitostí hodnoty ve stamilionech Kč musí být správce.

  To je jako byste požadoval, aby cestující v autobusu v hodnotě 10 mil. Kč měl kvalifikaci pro řízení autobusu v hodnotě 10 mil Kč.

  Vložil asinetak (bez ověření), 2. Červenec 2020 - 20:06

  Hlupý vlastník odhlasuje kdejakou blbinu bez ohledu, co ho to stojí! Cestujícímu v busu je fuk, co stál, hlavně že přijede, není to jeho!

  Vložil Řešil (bez ověření), 2. Červenec 2020 - 20:21

  „Cestujícímu v busu je fuk, co stál“

  Cestujícímu v busu není fuk, jak je bus řízen.

  Byl jsem jako cestující účastníkem dvou havárií busu, v obou případech se dalo poznat předem, že bus není řízen jak být má.

  Vložil asi tak (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 12:54

  Pane poškozený, když vlastník bytu nemusí být kvalifikovaný, tak to vypadá tak, jak to vypadá. Pak dokola hlásá blbiny a kecá nesmysly o tom, jak stat. orgán krade a co já vím co ještě dělá.

  Vložil JaVa, 1. Červenec 2020 - 9:30

  To je fakt síla.

  Doporučuji Vám již nekandidovat a přenechat správu SVJ těm,kteří o tom alespoň něco ví!!!

  Pozor na sluníčko ,dnes opravdu pálí.:-)JaVa

  Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 9:24

  Morová, buďte rozumná a předejte funkci někomu, kdo tomu rozumí :-( jen namátkou: 1/ jaké proboha zástavní právo na dožití? vždyť neznáte ani nejzákladnější terminologii týkající se nemovitostí 2/ vy jako předseda svj se ptáte nás, jestli můžete být i jako nevlastník předsedou? zeptejte se vašeho předsedy, nebo kteréhokoliv vlastníka, ti to budou určitě vědět. stačí se podívat do stanov 3/ nezveřejňujete ÚZ 4/ ve stanovách máte dvakrát shromáždění jednou ročně, jednou tam máte uvedeno 4× ročně. takový nesmysl jste napsali? nebo lépe za něj někomu zaplatili? 5/ ve stanovách máte uvedeno, že způsobené škody nahradí vejboři. máte už našetřeno? ale jinak dobrý, hlídač výborů píše, že jste zodpovědný výbor :-(

  jen ze zvědavosti – jak jste hlasovali pomocí lístků o výboru? tajně? jak se to povede, že barák co má 24 jednotek, tak se sejde na shromáždění při volbě výboru rovných 54 hlasů? to máty ty podíly tak krásně, že je to na celé jednotky? hromady

  Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 12:47

  pokud je Vendulka vaše dcera, tak ta s přítelem má fakt na bytě zástavní právo, s největší pravděpodobností asi banka. ale žádné věcné břemeno, služebnost a podobně tam nevidím. takže až mladý omrzíte, můžou vás vypoklonkovat.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 19:32

  JaVa a radka2222, nyní už nejste na hraně, nyní jste za hranou. Doporučuji vám důkladně prostudovat zákony (trestné činy) související s kyberšikanou. Nazdar.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 19:55

  vy jste teda taky exponát :-)

  Vložil JaVa, 1. Červenec 2020 - 19:51

  Děkuji za upozornění a přeji Vám hezký zbytek večera při čtení veřejně dostupných informací.JaVa

  Vložil Anynomous (bez ověření), 1. Červenec 2020 - 23:27

  JaVa, vidím že jste se orosila, no nedivím se. Neurážejte prosím inteligenci čtenářů, víte přece sama, že nejde o vaše citace z veřejně dostupných zdrojů, ale o ty věty, ve kterých jmenovitě a veřejně dehonestujete paní tazatelku.

  Radka2222, vy jste zářný příklad známé „užitečnosti“ autistů pro naši společnost. Nazdar.

  Vložil Petr, 1. Červenec 2020 - 18:04

  Paní Morová, upřímně řečeno, pokud máte znalosti o bytovém spoluvlastnictví NOZ od § 1158, plus paragrafy o „spolku“ od § 248 (blíže § 1221), tak ať se s SVJ trápí někdo jiný. Pokud nemáte ve stanovách, že „členem statutárního orgánu musí být vlastník, člen společenství“, nebo že „statutárem nesmí být nečlen společenství“ tak předsedkyní být můžete.

  Dle cuzk.cz máte na bytě „výměnek“. Neznáme vaši smlouvu o výměnku (ani jste se na to neptala) ale nebylo by „od věci“ si přečíst co o výměnku píší na netu

  www.resimnemovitost.cz/…meno-doziti/

  www.nkcr.cz/…_408-vymenek

  https://radceprovasinemovitost.cz/…l-i-vymenek/

  www.profipravnik.cz/…st-1203.html

  www.maminkov.cz/…akoniku.html

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".